CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN NGÀY 09/01/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/01/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 11
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 120
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 68
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bản hùng ca bên sông – Tập 1
9h20 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
10h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( P1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 11
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 14
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h45 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 29
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Cái Bè quê em mùa nước nổi
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 35
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 30
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 45
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 12
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 13
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 69
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 29
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bản hùng ca bên sông – Tập 1
00h10 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 30
01h10 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 45
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 13
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 11
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 14

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 12
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với lùi xe trên cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 121
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 69
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bản hùng ca bên sông – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( P2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 12
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 15
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 31
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 15
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 36
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 32
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 46
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 13
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 14
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 70
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 31
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bản hùng ca bên sông – Tập 2
00h15 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 32
01h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 46
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 14
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 12
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 13
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 122
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 70
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Chú tể rừng xanh
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 13
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 16
13h25 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 33
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Phải duyên hay nợ
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 37
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 34
17h15 Chuyên mục : Cựu chiến binh
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 47
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 14
20h30 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 15
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 71
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 33
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 34
01h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 47
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 15
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 13
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 16

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 14
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với lùi xe trên cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 123
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 71
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 2
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 14
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 17
13h25 Chuyên mục : Cựu chiến binh ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Về miền biển Gành Hào ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 35
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên diệu kỳ
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 38
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 36
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 48
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 15
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 16
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 72
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 35
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 2
00h10 Khám phá miền Tây : Về miền biển Gành Hào ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 36
01h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh ( Tập 3 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 48
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 16
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 14
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/01/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 15
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 124
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 72
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 3
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 18
13h35 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Về miền biển Gành Hào ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 37
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Những gia đình chim ở Tràm Chim
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 39
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 38
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 49
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 16
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 17
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 73
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 37
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 3
00h05 Khám phá miền Tây : Về miền biển Gành Hào ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 38
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt – Tập 1
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 49
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 17
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 15
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 72
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 3
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 18
13h35 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Về miền biển Gành Hào ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 37
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 39
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 38
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 49
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 16
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 17
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 73
22h05 Phóng Sự tài liệu :
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 37
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 3
00h05 Khám phá miền Tây : Về miền biển Gành Hào ( Phần 2 )
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt – Tập 1
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 49
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 17
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 15
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 17
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với lùi xe trên cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 126
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 74 ( Hết )
7h50 Khám phá miền Tây : Dư âm Hà Tiên Tháp Vịnh
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 5
9h20 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Thương hoài ngàn năm
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự tài liệu : Vị ngọt từ trái thốt nốt
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 17
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 20
13h25 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Làm nồi đất nghề hiếm thấy thời nay
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 4
15h50 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chương trình : Tôi là đầu bếp ( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 59
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 51
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 18
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 19
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _ Tập 1
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 4
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 5
00h15 Khám phá miền Tây : Làm nồi đất nghề hiếm thấy thời nay
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 59
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt – Tập 3
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 51
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 19
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 17
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 20