CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 02/10/2023 ĐẾN NGÀY 08/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/10/2023


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 63
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL)
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 27
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 62
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Biển bạc Sóc Trăng
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 14
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kich : Hợp đồng nuôi cha ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 32
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 4
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần đầu ) – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Kịch : Một cú ăn ba
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 7
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 57
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 64
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 47 ( Hết )
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 63
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần đầu ) – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 7
00h15 Khám phá : Các nền văn hóa độc đáo
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 14
01h10 Phóng sự tài liệu : Huyền thoại nàng Phù Dung
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 4
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 47 ( Hết )
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 32
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 57

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 64
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 28
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 63
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 15
9h20 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kich : Hợp đồng nuôi cha ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 33
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 5
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 5 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Khúc hát đồng quê
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 8
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Tiết mục : Thuế và đời sống
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 58
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 65
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 1
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 64
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 8
00h15 Khám phá : Các nền văn hóa độc đáo
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 15
01h10 Phóng sự tài liệu : Có một đô thị giữa rừng
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 5
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 1
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 33
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 58

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 65
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguy hiểm từ hành vi sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 29
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 64
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 16
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Pháp luật với đời sống
10h40 Phóng sự tài liệu : Khám phá Hang Tiền
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 34 ( Hết )
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 6
13h20 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h45 Tiết mục : Thuế và đời sống ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Văn nghệ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ CuBa Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 9
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 18 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 59
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 66
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 2
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 65 ( Hết )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 9
00h15 Khám phá : Các nền văn hóa độc đáo
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 16
01h10 Phóng sự tài liệu : Biển Ba Động địa danh và huyền thoại ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 6
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 2
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 34 ( Hết )
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 59

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 66
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 30
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 65 ( Hết )
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 17
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 29 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 1
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 7
13h25 Chuyên đề : Chuyển đổi số
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 6 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 1 )
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 10
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 60
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 67
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 3
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 1
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 10
00h15 Khám phá : Các nền văn hóa độc đáo
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 17
01h10 Phóng sự tài liệu : Biển Ba Động địa danh và huyền thoại ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 7
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 3
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 1
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 60

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/10/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 67
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi điều khiển ô tô sử dụng nồng độ cồn
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 31
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 1
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 18
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h50
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 2
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 8
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 7 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 2 )
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 11
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 61
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 68 ( Hết )
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 35 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 4
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 2
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 11
00h15 Khám phá : Các nền văn hóa độc đáo
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 18
01h10 Phóng sự tài liệu : Nổi lòng Chằm- Riêng – Chà- Pây
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 8
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 4
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 2
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 61

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 68 ( Hết )
6h10 Chuyên đề : Chuyển đổi số ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 32
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 2
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Nơi sắc màu hội tụ
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 19
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Bản tin thị trường lao động ( Số 2 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 3
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 9
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 8 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Trực tiếp chương trình : Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 12
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 62
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 1
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 5
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 3
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 12
00h15 Khám phá : Các nền văn hóa độc đáo
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 19
01h10 Phóng sự tài liệu : Nhớ mãi món ngon Trà Vinh
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 9
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 5
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 3
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 62

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 1
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi bỏ chạy khi có hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Khám phá biển đảo quê hương : Một thoáng Hà Tiên
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 3
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 20
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương : Kịch : Một cú ăn ba
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h10 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 4
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 10
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 9 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 13
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 63
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 2
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 6
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 4
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 13
00h15 Khám phá : Các nền văn hóa độc đáo
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 20
01h10 Phóng sự tài liệu : Dấu xưa Vĩnh Long Thành
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 10
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 6
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 63