CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 02/09/2019 ĐẾN NGÀY 08/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Sài Gòn
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 19
7h50 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
8h05 Khám phá thế giới : Thiên nhiên diệu kỳ
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 11
9h20 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Rồng Phượng ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 6
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 53 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 3 + 4
13h25 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới ( P7 )
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cội nguồn thiêng _ Tập 4
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Đất nước lời ru
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 53 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 44
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 59
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 20
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Người bị tai nạn giao thông đi sai luật có được bồi thường ?
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 24
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 3
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 20 x
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cội nguồn thiêng _ Tập 4
23h30 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Đất nước lời ru ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 11
00h50 Phim tài liệu : Ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Sài Gòn ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 59
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 20
02h40 Thế giới đó đây
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 3 + 4
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 53 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Xứ Tro ( P1 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 20
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 12
9h30 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển ( PL )
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Rồng Phượng ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 7
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Người bị tai nạn giao thông đi sai luật có được bồi thường ? ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 54 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 5 + 6
13h25 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới ( P8 )
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cội nguồn thiêng _ Tập 5 ( Hết )
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 54 ) ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 45
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 60
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 21
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 25
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 4
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 21
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cội nguồn thiêng _ Tập 5 ( Hết )
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 12
00h50 Phim tài liệu : Xứ Tro ( P1 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 60
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 21
02h40 Thế giới đó đây
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 5 + 6
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 54 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Xứ Tro ( P2 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 21
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của thiên nhiên
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 13
9h30 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển ( PL )
9h45 Chương trình : Pháp luật với đời sống ( PL ngày 24/8/2019 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 8
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 55 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 7 + 8
13h25 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới ( P9 )
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 21
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Bài ca nhớ Bác
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 55 ) ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 46
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 61
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 22
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 26
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 5
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 22
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 21
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Bài ca nhớ Bác ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 13
00h50 Phim tài liệu : Xứ Tro ( P2 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 61
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 22
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 7 + 8
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 55 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/09/2019

5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Hương sen
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 22
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của thiên nhiên
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 14
9h30 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên ( PL )
9h45 Khám phá thế giới : Hành trình tri thức
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 9
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Người bị tai nạn giao thông đi sai luật có được bồi thường ? ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 56 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 9 + 10
13h25 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới ( P10 )
13h45 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 22
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 56 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 47
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 62
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 23
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 27
20h30 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 6
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 23
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 22
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 14
00h50 Phim tài liệu : Hương sen ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 62
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 23
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 9 + 10
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 56 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/09/2019

5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Vương quốc của lan rừng
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 23
7h50 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên Aniakchak
7h30 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 15
9h30 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 10
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 57 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 11 + 12
13h25 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới ( P11 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 23
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 57 ) (PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 48
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 63
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 24
18h15 Phóng sự : Sở kế hoạch đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 28
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Sao lại bỏ huyện về xã
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 7
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 24
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 23
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 15
00h50 Phim tài liệu : Vương quốc của lan rừng ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 63
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 24
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 11 + 12
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 57 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Những loài chim BiDoup
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 24
7h50 Khám phá thế giới : Khoảnh khắc bình minh ( P1 )
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 16
9h30 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới ( PL )
9h45 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên Great Smoky
10h00 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Sao lại bỏ huyện về xã ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 58 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 13 + 14
13h25 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới ( P12 )
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 24
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h30 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 58 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 49
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 64
17h15 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo về thông tin ( Số 3 )
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 25
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 29
20h40 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 8
21h35 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 36
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 24
23h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 16
00h50 Phim tài liệu : Những loài chim BiDoup ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 64
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 25
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 13 + 14
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 58 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Làng cổ Cự Đà
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Người bị tai nạn giao thông đi sai luật có được bồi thường ? ( PL )
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc
7h35 Khám phá thế giới : Khoảnh khắc bình minh ( P2 )
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 17
9h20 Chương trình : Ca cổ : Đất nước lời ru
10h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 36 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Đề án về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 59 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 15 + 16
13h25 Trái đất bí ẩn
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Sao lại bỏ huyện về xã ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 25
14h50 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn
15h50 Giải trí nước ngoài
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 59 ) ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 65
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 26
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 30
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 9
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Mười sáu mùa hạ_ Tập 25
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 25
23h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 36 ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 17
00h50 Phim tài liệu : Làng cổ Cự Đà
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 65
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Phương Thế Ngọc – Tập 26
02h25 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Trái tim yêu – Tập 15 + 16
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 59 ) ( PL )