CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN NGÀY 08/01/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/01/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 25 + 26 + 27 + 28
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với lùi xe trên cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 38
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 1
7h50 Phóng sự tài liệu : Bánh xe hoa
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 52
9h15 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Di tích Ấp Bắc
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Nên duyên mùa xuân ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 10
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 2
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Khám phá thế giới : Những nơi lấn biển sâu nhất thế giới
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 43
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Mùa xuân Ấp Bắc
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 36
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 44
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 10
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 29 + 30 + 31 + 32
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 2
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 2
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 43
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 44
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Khát vọng biển Tây
00h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 52
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên GRAND TETON
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 2
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 2
02h40 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Khám phá Ấn Độ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 10
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 29 + 30 + 31 + 32
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc lưu thông khi không có hè phố, lề đường đối với người đi bộ
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 39 ( Hết )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 2
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 53
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Nên duyên mùa xuân ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 11
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 3
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 45
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Hương xuân
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 37
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 46
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 11
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 33 + 34 +35 + 36
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 3
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 3
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 45
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 46
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Một thoáng Hà Tiên
00h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 53
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quần đảo VIRGIN
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 3
02h40 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Khám phá ETIOPIA
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 11
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 11

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 33 + 34 +35 + 36
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với lùi xe trên cao tốc ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 1
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 3
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 54 ( Hết )
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Carnaval mùa đông _ Sắc màu kỳ quan
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 12
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 4
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 47
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 13 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 38
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 48
17h00 Phóng sự tài liệu : Kỳ thú hang động Quảng Bình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 12
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 37 + 38 + 39 + 40
20h35 Phóng sự : Chuyện ở làng gốm Bồ Bát
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 4
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 4
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 47
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 48
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Lung linh đảo Ngọc
00h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 54 ( Hết )
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên ( Loài vật lớn của DENALI )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 4
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 4
02h40 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Khám phá Ngôi Đền Chuột
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 12
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 12

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 37 + 38 + 39 + 40
6h15 Tiết mục: An toàn giao thông ( PL )
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc lưu thông khi không có hè phố, lề đường đối với người đi bộ ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 2
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 4
7h50 Phóng sự tài liệu : Danh thắng ĐềnTrúc Ngũ Đông Thi Sơn
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 67
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 13
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 5
13h20 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã _ Loài Trăn
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 49
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 14 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 39
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 50
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 13
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 41 + 42 + 43 + 44
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 5
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 5
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 49
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 50
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Lửa ngọc Phú Quốc
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 67
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên LENCOIS BRAZIL
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 5
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 5
02h40 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Khám phá Tanzania
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 13
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 13

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/01/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 41 + 42 + 43 + 44
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với lùi xe trên cao tốc ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 3
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 5
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 68
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phố cười thân thiện
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 14
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 6
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 51
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 15 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 40
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 52
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 14
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 45 + 46 + 47 + 48
20h35 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 6
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 6
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 51
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 52
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Đất biển anh hùng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 68
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên NOVA
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 6
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 6
02h40 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Khám phá Nước Nga
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 14
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 14

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 45 + 46 + 47 + 48
6h15 Phóng sự tài liệu : Vị ngọt từ cây thốt lốt
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 4
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 6
7h50 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 69
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Nối vòng tay nhân ái Xuân Quý Mão 2023
BUỔI TRƯA
11h01 Phim tài liệu : Sống cùng chim muông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 15
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 7
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 53
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 54
17h00 Phố cười thân thiện
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 15
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 49 + 50 + 51 + 52
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022
21h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 7
22h15 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 53
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 54
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Vượt sóng hàng khơi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 69
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên NOGAIT
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 7
02h15 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã _ Loài cá Mập
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 15
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 49 + 50 + 51 + 52
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc lưu thông khi không có hè phố, lề đường đối với người đi bộ ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 5
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 7
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h10 Chương trình : Nét Việt
8h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h05 Ca nhạc
9h30 Chương trình : Sức khỏe gia đình
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h05 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Nhà văn Sơn Nam
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 16
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 8
13h20 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã _ Loài Gấu Bắc Cực
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 55
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 56
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 16
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 53 + 54 + 55 + 56
20h35 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 7
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 8
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 55
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 56
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Huyền tích biển Ba Động
00h30 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã _ Loài chó sói
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên NUI ROCKY
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 8
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 7
02h40 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Phi công nữ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 16
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 16