CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/06/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 36
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 27 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 17
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Chương trình pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 5
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 36 ( Hết )
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Phimm tài liệu : Ca Trù ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 13
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 25
17h00 Chuyên đề : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 15
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 37
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu: Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 3
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 13
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 25
00h15 Thế giới đó đây : Những miền đất bí ẩn
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 1
01h10 Phim tài liệu : Hoàng Sa , Trường Sa hồn thiêng đất Việt
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 36 ( Hết )
02h15 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( Phần 4 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 5
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 15