CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 29 + 30 + 31 + 32
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc lưu thông khi không có hè phố, lề đường đối với người đi bộ
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 39 ( Hết )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 2
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 53
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Nên duyên mùa xuân ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 11
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 3
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 45
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Hương xuân
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 37
16h05 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 46
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 11
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 33 + 34 +35 + 36
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 3
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 3
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 45
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 46
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Một thoáng Hà Tiên
00h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 53
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quần đảo VIRGIN
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 3
02h40 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Khám phá ETIOPIA
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 11
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 11