CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2017

KHUNG GIỜ THỨ 2 27/11/2017 THỨ 3 28/11/2017 THỨ 4 29/11/2017 THỨ 5 30/11/2017 THỨ 6 01/12/2017 THỨ 7 02/12/2017 CHỦ NHẬT 03/12/2017
7:05 PVN – Bò cạp tím T25 PVN – Bò cạp tím T26 PVN – Bò cạp tím T27
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T5 PĐL – Tiêu thập nhất lang T6 PĐL – Tiêu thập nhất lang T7
12:00 PHQ – Phát súng hận thù T12,13 PHQ – Phát súng hận thù T14,15 PHQ – Phát súng hận thù T16,17
14:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T9 PVN – Tuyết nhiệt đới T10 PVN – Tuyết nhiệt đới T11
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T18,19 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T20,21 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T22,23
19:45 THTT PTQ – Mối thù gia tộc T25 PTQ – Mối thù gia tộc T26
21:05 PVN – Mặt nạ thiên thần T25 ĐĐVQ PVN – Mặt nạ thiên thần T26
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T68 PHQ – Con yêu của mẹ T70 Sân khấu
PHQ – Con yêu của mẹ T69 PHQ – Con yêu của mẹ T71 Sân khấu
0:45 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T4,5 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T6,7 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T8,9
2:15 PHQ – Phát súng hận thù T12,13 PHQ – Phát súng hận thù T14,15 PHQ – Phát súng hận thù T16,17
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/12/2017 THỨ 3 05/12/2017 THỨ 4 06/12/2017 THỨ 5 07/12/2017 THỨ 6 08/12/2017 THỨ 7 09/12/2017 CHỦ NHẬT 10/12/2017
7:05 PVN – Bò cạp tím T28 PVN – Bò cạp tím T29 PVN – Bò cạp tím T30 PVN – Bò cạp tím T31 PVN – Bò cạp tím T32 PVN – Bò cạp tím T33 PVN – Bò cạp tím T34
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T8 PĐL – Tiêu thập nhất lang T9 PĐL – Tiêu thập nhất lang T10 PĐL – Tiêu thập nhất lang T11 THTT PĐL – Tiêu thập nhất lang T12 PĐL – Tiêu thập nhất lang T13
12:00 PHQ – Phát súng hận thù T18,19 PHQ – Phát súng hận thù T20,21 PHQ – Phát súng hận thù T22,23 PHQ – Phát súng hận thù T24,25 PHQ – Phát súng hận thù T26,27 PHQ – Phát súng hận thù T28,29 PHQ – Phát súng hận thù T30(Hết) PTQ – Sóng giá bạch gia T1
14:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T12 PVN – Tuyết nhiệt đới T13 PVN – Tuyết nhiệt đới T14 THTT PVN – Tuyết nhiệt đới T15 PVN – Tuyết nhiệt đới T16 PVN – Tuyết nhiệt đới T17
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T25 (Hết) PĐL Bao Thanh Thiên P7 T1 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T2,3 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T4,5 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T6,7 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T8,9 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T10,11 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T12,13
19:45 PTQ – Mối thù gia tộc T27 PTQ – Mối thù gia tộc T28 PTQ – Mối thù gia tộc T29 PTQ – Mối thù gia tộc T30 PTQ – Mối thù gia tộc T31 PTQ – Mối thù gia tộc T32 PTQ – Mối thù gia tộc T33
21:05 PVN – Mặt nạ thiên thần T27 PVN – Mặt nạ thiên thần T28 PVN – Mặt nạ thiên thần T29 PVN – Mặt nạ thiên thần T30 (Hết) PVN – Khúc tương tư T1 ĐĐVQ PVN – Khúc tương tư T2
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T72 PHQ – Con yêu của mẹ T74 PHQ – Con yêu của mẹ T76 PHQ – Con yêu của mẹ T78 PHQ – Con yêu của mẹ T80 PHQ – Con yêu của mẹ T82 Sân khấu
PHQ – Con yêu của mẹ T73 PHQ – Con yêu của mẹ T75 PHQ – Con yêu của mẹ T77 PHQ – Con yêu của mẹ T79 PHQ – Con yêu của mẹ T81 PHQ – Con yêu của mẹ T83 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T10,11 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T12,13 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T14,15
2:15 PHQ – Phát súng hận thù T18,19 PHQ – Phát súng hận thù T20,21 PHQ – Phát súng hận thù T22,23 PHQ – Phát súng hận thù T24,25 PHQ – Phát súng hận thù T26,27 PHQ – Phát súng hận thù T28,29 PHQ – Phát súng hận thù T30(Hết) PTQ – Sóng giá bạch gia T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/12/2017 THỨ 3 12/12/2017 THỨ 4 13/12/2017 THỨ 5 14/12/2017 THỨ 6 15/12/2017 THỨ 7 16/12/2017 CHỦ NHẬT 17/12/2017
7:05 PVN – Bò cạp tím T35 PVN – Bò cạp tím T36 (Hết) PSGP- Đội đặc nhiệm T1 PSGP- Đội đặc nhiệm T2 PSGP- Đội đặc nhiệm T3 PSGP- Đội đặc nhiệm T4 PSGP- Đội đặc nhiệm T5
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T14 PĐL – Tiêu thập nhất lang T15 PĐL – Tiêu thập nhất lang T16 PĐL – Tiêu thập nhất lang T17 PĐL – Tiêu thập nhất lang T18 PĐL – Tiêu thập nhất lang T19 PĐL – Tiêu thập nhất lang T20
12:00 PTQ – Sóng giá bạch gia T2,3 PTQ – Sóng giá bạch gia T4,5 PTQ – Sóng giá bạch gia T6,7 PTQ – Sóng giá bạch gia T8,9 PTQ – Sóng giá bạch gia T10,11 PTQ – Sóng giá bạch gia T12,13 PTQ – Sóng giá bạch gia T14,15
14:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T18 PVN – Tuyết nhiệt đới T19 PVN – Tuyết nhiệt đới T20 PVN – Tuyết nhiệt đới T21 PVN – Tuyết nhiệt đới T22 PVN – Tuyết nhiệt đới T23 PVN – Tuyết nhiệt đới T24
16:30 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T14,15 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T16,17 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T18,19 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T20,21 PĐL Bao Thanh Thiên P7 T22,23(Hết) PĐL Bao Thanh Thiên P8 T1,2 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T3,4
19:45 PTQ – Mối thù gia tộc T34 PTQ – Mối thù gia tộc T35 (Hết) PHQ – Hậu duệ mặt trời T1 PHQ – Hậu duệ mặt trời T2 PHQ – Hậu duệ mặt trời T3 PHQ – Hậu duệ mặt trời T4 PHQ – Hậu duệ mặt trời T5
21:05 PVN – Khúc tương tư T3 PVN – Khúc tương tư T4 PVN – Khúc tương tư T5 PVN – Khúc tương tư T6 THTT ĐĐVQ PVN – Khúc tương tư T7
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T84 PHQ – Con yêu của mẹ T86 PHQ – Con yêu của mẹ T88 PHQ – Con yêu của mẹ T90 PHQ – Con yêu của mẹ T92 PHQ – Con yêu của mẹ T94 Sân khấu
PHQ – Con yêu của mẹ T85 PHQ – Con yêu của mẹ T87 PHQ – Con yêu của mẹ T89 PHQ – Con yêu của mẹ T91 PHQ – Con yêu của mẹ T93 PHQ – Con yêu của mẹ T95 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T16,17 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T18,19 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T20,21
2:15 PTQ – Sóng giá bạch gia T2,3 PTQ – Sóng giá bạch gia T4,5 PTQ – Sóng giá bạch gia T6,7 PTQ – Sóng giá bạch gia T8,9 PTQ – Sóng giá bạch gia T10,11 PTQ – Sóng giá bạch gia T12,13 PTQ – Sóng giá bạch gia T14,15
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/12/2017 THỨ 3 19/12/2017 THỨ 4 20/12/2017 THỨ 5 21/12/2017 THỨ 6 22/12/2017 THỨ 7 23/12/2017 CHỦ NHẬT 24/12/2017
7:05 PSGP- Đội đặc nhiệm T6 PSGP- Đội đặc nhiệm T7 PSGP- Đội đặc nhiệm T8 PSGP- Đội đặc nhiệm T9 PSGP- Đội đặc nhiệm T10 PSGP- Đội đặc nhiệm T11 PSGP- Đội đặc nhiệm T12
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T21 PĐL – Tiêu thập nhất lang T22 PĐL – Tiêu thập nhất lang T23 PĐL – Tiêu thập nhất lang T24 PĐL – Tiêu thập nhất lang T25 PĐL – Tiêu thập nhất lang T26 PĐL – Tiêu thập nhất lang T27
12:00 PTQ – Sóng giá bạch gia T16,17 PTQ – Sóng giá bạch gia T18,19 PTQ – Sóng giá bạch gia T20,21 PTQ – Sóng giá bạch gia T22,23 PTQ – Sóng giá bạch gia T24,25 PTQ – Sóng giá bạch gia T26,27 PTQ – Sóng giá bạch gia T28,29
14:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T25 PVN – Tuyết nhiệt đới T26 PVN – Tuyết nhiệt đới T27 PVN – Tuyết nhiệt đới T28 PVN – Tuyết nhiệt đới T29 PVN – Tuyết nhiệt đới T30 (Hết) PVN – Mặt nạ thiên thần T1
16:30 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T5,6 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T7,8 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T9,10 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T11,12 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T13,14 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T15,16 PĐL Bao Thanh Thiên P8 T17,18 (Hết)
19:45 PHQ – Hậu duệ mặt trời T6 PHQ – Hậu duệ mặt trời T7 PHQ – Hậu duệ mặt trời T8 PHQ – Hậu duệ mặt trời T9 PHQ – Hậu duệ mặt trời T10 PHQ – Hậu duệ mặt trời T11 PHQ – Hậu duệ mặt trời T12
21:05 PVN – Khúc tương tư T8 PVN – Khúc tương tư T9 PVN – Khúc tương tư T10 PVN – Khúc tương tư T11 THTT ĐĐVQ PVN – Khúc tương tư T12
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T96 PHQ – Con yêu của mẹ T98 PHQ – Con yêu của mẹ T100 PHQ – Con yêu của mẹ T102 PHQ – Con yêu của mẹ T104 PHQ – Con yêu của mẹ T106 Sân khấu
PHQ – Con yêu của mẹ T97 PHQ – Con yêu của mẹ T99 PHQ – Con yêu của mẹ T101 PHQ – Con yêu của mẹ T103 PHQ – Con yêu của mẹ T105 PHQ – Con yêu của mẹ T107 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T25,26 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T27,28 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T29,30 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T23,24
2:15 PTQ – Sóng giá bạch gia T16,17 PTQ – Sóng giá bạch gia T18,19 PTQ – Sóng giá bạch gia T20,21 PTQ – Sóng giá bạch gia T22,23 PTQ – Sóng giá bạch gia T24,25 PTQ – Sóng giá bạch gia T26,27 PTQ – Sóng giá bạch gia T28,29
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/12/2017 THỨ 3 26/12/2017 THỨ 4 27/12/2017 THỨ 5 28/12/2017 THỨ 6 29/12/2017 THỨ 7 30/12/2017 CHỦ NHẬT 31/12/2017
7:05 PSGP- Đội đặc nhiệm T13 PSGP- Đội đặc nhiệm T14 PSGP- Đội đặc nhiệm T15 PSGP- Đội đặc nhiệm T16 PSGP- Đội đặc nhiệm T17 PSGP- Đội đặc nhiệm T18 PSGP- Đội đặc nhiệm T19
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T28 PĐL – Tiêu thập nhất lang T29 PĐL – Tiêu thập nhất lang T30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T31 PĐL – Tiêu thập nhất lang T32 PĐL – Tiêu thập nhất lang T33 PĐL – Tiêu thập nhất lang T34
12:00 PTQ – Sóng giá bạch gia T30,31 PTQ – Sóng giá bạch gia T32,33 PTQ – Sóng giá bạch gia T34,35 PTQ – Sóng giá bạch gia T36,37 PTQ – Sóng giá bạch gia T38,39 PTQ – Sóng giá bạch gia T40,41 PTQ – Sóng giá bạch gia T42,43
14:00 PVN – Mặt nạ thiên thần T2 PVN – Mặt nạ thiên thần T3 PVN – Mặt nạ thiên thần T4 PVN – Mặt nạ thiên thần T5 PVN – Mặt nạ thiên thần T6 PVN – Mặt nạ thiên thần T7 PVN – Mặt nạ thiên thần T8
16:30
19:45 PHQ – Hậu duệ mặt trời T13 PHQ – Hậu duệ mặt trời T14 PHQ – Hậu duệ mặt trời T15 PHQ – Hậu duệ mặt trời T16 PHQ – Hậu duệ mặt trời T17 PHQ – Hậu duệ mặt trời T18 PHQ – Hậu duệ mặt trời T19
21:05 PVN – Khúc tương tư T13 PVN – Khúc tương tư T14 PVN – Khúc tương tư T15 PVN – Khúc tương tư T16 THTT ĐĐVQ PVN – Khúc tương tư T17
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T108 PHQ – Con yêu của mẹ T110 (Hết) PTQ – Ẩn thế giả môn T2 PTQ – Ẩn thế giả môn T4 PTQ – Ẩn thế giả môn T6 PTQ – Ẩn thế giả môn T8 Sân khấu
PHQ – Con yêu của mẹ T109 PTQ – Ẩn thế giả môn T1 PTQ – Ẩn thế giả môn T3 PTQ – Ẩn thế giả môn T5 PTQ – Ẩn thế giả môn T7 PTQ – Ẩn thế giả môn T9 Sân khấu
0:45 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T31,32 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T33,34 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T35,36 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T37,38 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T39,40 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T41,42 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T43,44 (Hết)
2:15 PTQ – Sóng giá bạch gia T30,31 PTQ – Sóng giá bạch gia T32,33 PTQ – Sóng giá bạch gia T34,35 PTQ – Sóng giá bạch gia T36,37 PTQ – Sóng giá bạch gia T38,39 PTQ – Sóng giá bạch gia T40,41 PTQ – Sóng giá bạch gia T42,43
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.