CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2017

KHUNG GIỜ  THỨ 2 30/10/2017 THỨ 3 31/10/2017 THỨ 4 01/11/2017 THỨ 5 02/11/2017 THỨ 6 03/11/2017 THỨ 7 04/11/2017 CHỦ NHẬT 05/11/2017 
7:05 PVN – Mưa thủy tinh T30 PVN – Mưa thủy tinh T31 PVN – Mưa thủy tinh T32 PVN – Mưa thủy tinh T33 PVN – Mưa thủy tinh T34
8:30 PĐL – Ngọc bội uyên ương T11 PĐL – Ngọc bội uyên ương T12 PĐL – Ngọc bội uyên ương T13 PĐL – Ngọc bội uyên ương T14 PĐL – Ngọc bội uyên ương T15
12:00 PHK – Đứa con ngoại tộc T4,5 PHK – Đứa con ngoại tộc T6,7 PHK – Đứa con ngoại tộc T8,9 PHK – Đứa con ngoại tộc T10,11 PHK – Đứa con ngoại tộc T12,13
14:00 PVN – Khi em đã lớn T11 PVN – Khi em đã lớn T12 PVN – Khi em đã lớn T13 PVN – Khi em đã lớn T14 PVN – Khi em đã lớn T15
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T5,6 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T7,8 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T9,10 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T11,12 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T13,14
19:45 PSGP – Đội đặc nhiệm T15 PSGP – Đội đặc nhiệm T16 PSGP – Đội đặc nhiệm T17 PSGP – Đội đặc nhiệm T18 PSGP – Đội đặc nhiệm T19
21:05 PVN – Mặt nạ thiên thần T1 PVN – Mặt nạ thiên thần T2 PVN – Mặt nạ thiên thần T3 THTT PVN – Mặt nạ thiên thần T4
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T33 PHQ – Con yêu của mẹ T34 PHQ – Con yêu của mẹ T35 PHQ – Con yêu của mẹ T36 Sân khấu
0:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T20 PTQ – Liêu trai tân truyện T21 PTQ – Liêu trai tân truyện T22 PTQ – Liêu trai tân truyện T23 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao PPL – Cạn dòng nước mắt T17,18 PPL – Cạn dòng nước mắt T19,20 PPL – Cạn dòng nước mắt T21,22
2:15 PHK – Đứa con ngoại tộc T4,5 PHK – Đứa con ngoại tộc T6,7 PHK – Đứa con ngoại tộc T8,9 PHK – Đứa con ngoại tộc T10,11 PHK – Đứa con ngoại tộc T12,13
KHUNG GIỜ  THỨ 2 06/11/2017 THỨ 3 07/11/2017 THỨ 4 08/11/2017 THỨ 5 09/11/2017 THỨ 6 10/11/2017 THỨ 7 11/11/2017 CHỦ NHẬT 12/11/2017 
7:05 PVN – Mưa thủy tinh T35 (Hết) PVN – Bò cạp tím T1 PVN – Bò cạp tím T2 PVN – Bò cạp tím T3 PVN – Bò cạp tím T4 PVN – Bò cạp tím T5 PVN – Bò cạp tím T6
8:30 PĐL – Ngọc bội uyên ương T16 PĐL – Ngọc bội uyên ương T17 PĐL – Ngọc bội uyên ương T18 PĐL – Ngọc bội uyên ương T19 PĐL – Ngọc bội uyên ương T20 PĐL – Ngọc bội uyên ương T21 PĐL – Ngọc bội uyên ương T22
12:00 PHK – Đứa con ngoại tộc T14,15 PHK – Đứa con ngoại tộc T16,17 PHK – Đứa con ngoại tộc T18,19 PHK – Đứa con ngoại tộc T20,21 PHK – Đứa con ngoại tộc T22,23 PHK – Đứa con ngoại tộc T24,25 PHK – Đứa con ngoại tộc T26,27
14:00 PVN – Khi em đã lớn T16 PVN – Khi em đã lớn T17 PVN – Khi em đã lớn T18 PVN – Khi em đã lớn T19 PVN – Khi em đã lớn T20 PVN – Khi em đã lớn T21 PVN – Khi em đã lớn T22
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T15,16 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T17,18 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T19,20 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T21,22 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T23 (Hết) PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T1 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T2,3 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T4,5
19:45 PSGP – Đội đặc nhiệm T20 (Hết) PTQ – Mối thù gia tộc T1 PTQ – Mối thù gia tộc T2 PTQ – Mối thù gia tộc T3 PTQ – Mối thù gia tộc T4 PTQ – Mối thù gia tộc T5 PTQ – Mối thù gia tộc T6
21:05 PVN – Mặt nạ thiên thần T5 PVN – Mặt nạ thiên thần T6 PVN – Mặt nạ thiên thần T7 PVN – Mặt nạ thiên thần T8 PVN – Mặt nạ thiên thần T9 THTT PVN – Mặt nạ thiên thần T10
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T37 PHQ – Con yêu của mẹ T38 PHQ – Con yêu của mẹ T39 PHQ – Con yêu của mẹ T40 PHQ – Con yêu của mẹ T41 PHQ – Con yêu của mẹ T42 Sân khấu
0:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T24 PTQ – Liêu trai tân truyện T25 PTQ – Liêu trai tân truyện T26 PTQ – Liêu trai tân truyện T27 PTQ – Liêu trai tân truyện T28 PTQ – Liêu trai tân truyện T29 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PPL – Cạn dòng nước mắt T23,24 PPL – Cạn dòng nước mắt T25,26 PPL – Cạn dòng nước mắt T27,28
2:15 PHK – Đứa con ngoại tộc T14,15 PHK – Đứa con ngoại tộc T16,17 PHK – Đứa con ngoại tộc T18,19 PHK – Đứa con ngoại tộc T20,21 PHK – Đứa con ngoại tộc T22,23 PHK – Đứa con ngoại tộc T24,25 PHK – Đứa con ngoại tộc T26,27
KHUNG GIỜ  THỨ 2 13/11/2017 THỨ 3 14/11/2017 THỨ 4 15/11/2017 THỨ 5 16/11/2017 THỨ 6 17/11/2017 THỨ 7 18/11/2017 CHỦ NHẬT 19/11/2017 
7:05 PVN – Bò cạp tím T7 PVN – Bò cạp tím T8 PVN – Bò cạp tím T9 PVN – Bò cạp tím T10 PVN – Bò cạp tím T11 PVN – Bò cạp tím T12 PVN – Bò cạp tím T13
8:30 PĐL – Ngọc bội uyên ương T23 PĐL – Ngọc bội uyên ương T24 PĐL – Ngọc bội uyên ương T25 PĐL – Ngọc bội uyên ương T26 PĐL – Ngọc bội uyên ương T27 PĐL – Ngọc bội uyên ương T28 PĐL – Ngọc bội uyên ương T29
12:00 PHK – Đứa con ngoại tộc T28,29 PHK – Đứa con ngoại tộc T30 (Hết) PHQ – Khi mẹ ra tay T1 PHQ – Khi mẹ ra tay T2,3 PHQ – Khi mẹ ra tay T4,5 PHQ – Khi mẹ ra tay T6,7 PHQ – Khi mẹ ra tay T8,9 PHQ – Khi mẹ ra tay T10,11
14:00 PVN – Khi em đã lớn T23 PVN – Khi em đã lớn T24 PVN – Khi em đã lớn T25 PVN – Khi em đã lớn T26 PVN – Khi em đã lớn T27 PVN – Khi em đã lớn T28 THTT
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T6,7 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T8,9 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T10,11 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T12,13 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T14,15 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T16,17 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T18,19
19:45 PTQ – Mối thù gia tộc T7 PTQ – Mối thù gia tộc T8 PTQ – Mối thù gia tộc T9 PTQ – Mối thù gia tộc T10 PTQ – Mối thù gia tộc T11 PTQ – Mối thù gia tộc T12 PTQ – Mối thù gia tộc T13
21:05 PVN – Mặt nạ thiên thần T11 PVN – Mặt nạ thiên thần T12 PVN – Mặt nạ thiên thần T13 THTT PVN – Mặt nạ thiên thần T14 ĐĐVQ PVN – Mặt nạ thiên thần T15
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T43 PHQ – Con yêu của mẹ T44 PHQ – Con yêu của mẹ T45 PHQ – Con yêu của mẹ T46 PHQ – Con yêu của mẹ T47 PHQ – Con yêu của mẹ T48 Sân khấu
0:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T30 PTQ – Liêu trai tân truyện T31 PTQ – Liêu trai tân truyện T32 PTQ – Liêu trai tân truyện T33 PTQ – Liêu trai tân truyện T34 PTQ – Liêu trai tân truyện T35 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PPL – Cạn dòng nước mắt T29,30 PPL – Cạn dòng nước mắt T31,32 PPL – Cạn dòng nước mắt T33,34
2:15 PHK – Đứa con ngoại tộc T28,29 PHK – Đứa con ngoại tộc T30 (Hết) PHQ – Khi mẹ ra tay T1 PHQ – Khi mẹ ra tay T2,3 PHQ – Khi mẹ ra tay T4,5 PHQ – Khi mẹ ra tay T6,7 PHQ – Khi mẹ ra tay T8,9 PHQ – Khi mẹ ra tay T10,11
KHUNG GIỜ  THỨ 2 20/11/2017 THỨ 3 21/11/2017 THỨ 4 22/11/2017 THỨ 5 23/11/2017 THỨ 6 24/11/2017 THỨ 7 25/11/2017 CHỦ NHẬT 26/11/2017 
7:05 PVN – Bò cạp tím T14 PVN – Bò cạp tím T15 PVN – Bò cạp tím T16 PVN – Bò cạp tím T17 PVN – Bò cạp tím T18 PVN – Bò cạp tím T19 PVN – Bò cạp tím T20
8:30 PĐL – Ngọc bội uyên ương T30 PĐL – Ngọc bội uyên ương T31 PĐL – Ngọc bội uyên ương T32 PĐL – Ngọc bội uyên ương T33 PĐL – Ngọc bội uyên ương T34 PĐL – Ngọc bội uyên ương T35 PĐL – Ngọc bội uyên ương T36 (Hết)
12:00 PHQ – Khi mẹ ra tay T12,13 PHQ – Khi mẹ ra tay T14,15 PHQ – Khi mẹ ra tay T16,17 PHQ – Khi mẹ ra tay T18,19 PHQ – Khi mẹ ra tay T20,21 PHQ – Khi mẹ ra tay T22 (Hết) PHQ – Phát súng hận thù T1 PHQ – Phát súng hận thù T2,3
14:00 PVN – Khi em đã lớn T29 PVN – Khi em đã lớn T30 (Hết) PVN – Tuyết nhiệt đới T1 PVN – Tuyết nhiệt đới T2 PVN – Tuyết nhiệt đới T3 PVN – Tuyết nhiệt đới T4 THTT
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T20,21 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T22,23 PĐL – Bao Thanh Thiên P5 T24 (Hết)  PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T1 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T2,3 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T4,5 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T6,7 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T8,9
19:45 PTQ – Mối thù gia tộc T14 PTQ – Mối thù gia tộc T15 PTQ – Mối thù gia tộc T16 PTQ – Mối thù gia tộc T17 PTQ – Mối thù gia tộc T18 PTQ – Mối thù gia tộc T19 PTQ – Mối thù gia tộc T20
21:05 PVN – Mặt nạ thiên thần T16 PVN – Mặt nạ thiên thần T17 PVN – Mặt nạ thiên thần T18 PVN – Mặt nạ thiên thần T19 THTT ĐĐVQ PVN – Mặt nạ thiên thần T20
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T49 PHQ – Con yêu của mẹ T50,51 PHQ – Con yêu của mẹ T52,53 PHQ – Con yêu của mẹ T54,55 PHQ – Con yêu của mẹ T56,57 PHQ – Con yêu của mẹ T58,59 Sân khấu
0:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T36 (Hết) Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PPL – Cạn dòng nước mắt T35,36 PPL – Cạn dòng nước mắt T37 (Hết) PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T1 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T2,3
2:15 PHQ – Khi mẹ ra tay T12,13 PHQ – Khi mẹ ra tay T14,15 PHQ – Khi mẹ ra tay T16,17 PHQ – Khi mẹ ra tay T18,19 PHQ – Khi mẹ ra tay T20,21 PHQ – Khi mẹ ra tay T22 (Hết) PHQ – Phát súng hận thù T1 PHQ – Phát súng hận thù T2,3
KHUNG GIỜ  THỨ 2 27/11/2017 THỨ 3 28/11/2017 THỨ 4 29/11/2017 THỨ 5 30/11/2017 THỨ 6 01/12/2017 THỨ 7 02/12/2017 CHỦ NHẬT 03/12/2017 
7:05 PVN – Bò cạp tím T21 PVN – Bò cạp tím T22 PVN – Bò cạp tím T23 PVN – Bò cạp tím T24
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T1 PĐL – Tiêu thập nhất lang T2 PĐL – Tiêu thập nhất lang T3 PĐL – Tiêu thập nhất lang T4
12:00 PHQ – Phát súng hận thù T4,5 PHQ – Phát súng hận thù T6,7 PHQ – Phát súng hận thù T8,9 PHQ – Phát súng hận thù T10,11
14:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T5 PVN – Tuyết nhiệt đới T6 PVN – Tuyết nhiệt đới T7 PVN – Tuyết nhiệt đới T8
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T10,11 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T12,13 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T14,15 PĐL – Bao Thanh Thiên P6 T16,17
19:45 PTQ – Mối thù gia tộc T21 PTQ – Mối thù gia tộcT22 PTQ – Mối thù gia tộc T23 PTQ – Mối thù gia tộc T24
21:05 PVN – Mặt nạ thiên thần T21 PVN – Mặt nạ thiên thần T22 PVN – Mặt nạ thiên thần T23 PVN – Mặt nạ thiên thần T24
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T60,61 PHQ – Con yêu của mẹ T62,63 PHQ – Con yêu của mẹ T64,65 PHQ – Con yêu của mẹ T66,67
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao
2:15 PHQ – Phát súng hận thù T4,5 PHQ – Phát súng hận thù T6,7 PHQ – Phát súng hận thù T8,9 PHQ – Phát súng hận thù T10,11
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.