CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2016

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ bảy 6h25’ PVN Trò chơi hôn nhân 29
1/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 49
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 75 76
14h PVN Người chồng điên 7
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 52
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 28
20h02′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 51
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 25
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 30
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 34
00h45′ PHK Hiệp cốt nhân tâm 38 39
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 75 76
Chủ nhật 6h25’ PVN Trò chơi hôn nhân 30 hết
1
2/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 50
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 77 78
14h PVN Người chồng điên 8
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 53
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 29
20h02′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 52 hết
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PHK
P.Philippin
Hiệp cốt nhân tâm
Giấc mơ của Jade
40hết
1
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 77 78
Thứ hai 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 1
3/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 51
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 79 80
14h PVN Người chồng điên 9
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 54
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 30
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 1
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 26
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 31
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 35
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 79 80
Thứ ba 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 2
4/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 52
11h30’
11h30′
PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 81 82
14h PVN Người chồng điên 10
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 55
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 31
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 2
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 27
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 32
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 36
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 81 82
Thứ  tư 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 3
5/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 53
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 83 84
14h PVN Người chồng điên 11
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 56
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 32
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 3
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 28
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 33
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 37
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 83 84
Thứ năm 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 4
6/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 54
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 85 86
14h PVN Người chồng điên 12
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 57
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 33
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 4
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 29
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 34
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 38
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 85 86
Thứ sáu 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 5
7/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 55
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 87 88
14h PVN Người chồng điên 13
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 58
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 34
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 5
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 30
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 35
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 39
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 2 3
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 87 88
Thứ bảy 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 6
8/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 56
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 89 90
14h PVN Người chồng điên 14
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 59
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 35
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 6
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 31
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 36
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 40
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 4 5
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 89 90
Chủ nhật 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 7
9/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 57
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 91 92
14h PVN Người chồng điên 15
16h10′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 60 hết
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 36
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 7
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 6 7
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 91 92
Thứ hai 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 8
10/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 58
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 93 94
14h PVN Người chồng điên 16
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 1
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 37
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 8
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 32
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 37
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 41
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 93 94
Thứ ba 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 9
11/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 59
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 95 96
14h PVN Người chồng điên 17
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 2
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 38
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 9
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 33
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 38
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 42
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 95 96
Thứ  tư 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 10
12/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 60
11h30’ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 97 98 hết
14h PVN Người chồng điên 18
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 3
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 39
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 10
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 34
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 39
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 43
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tân Hoàn Châu công chúa 97 98 hết
Thứ năm 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 11
13/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 61
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 1 2
14h PVN Người chồng điên 19
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 4
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 40
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 11
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 35
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 40
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 44
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 1 2
Thứ sáu 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 12
14/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 62
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 3 4
14h PVN Người chồng điên 20
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 5
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 41
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 12
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 36
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 41
00h00′ P.Philippin Lời thề tội lỗi 45 hết
00h45′
00h45′
P.Philippin Giấc mơ của Jade 8 9
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 3 4
Thứ bảy 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 13
15/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 63
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 5 6
14h PVN Người chồng điên 21
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 6
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 42
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 13
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 37
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 42
00h00′ PHK Hào môn 1
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 10 11
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 5 6
Chủ nhật 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 14
16/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 64
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 7 8
14h PVN Người chồng điên 22
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 7
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 43
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 14
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 12 13
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 7 8
Thứ hai 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 15
17/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 65
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 9 10
14h PVN Người chồng điên 23
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 8
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 44
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 15
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 38
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 43
00h00′ PHK Hào môn 2
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 9 10
Thứ ba 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 16
18/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 66
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 11 12
14h PVN Người chồng điên 24
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 9
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 45
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 16
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 39
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 44
00h00′ PHK Hào môn 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 11 12
Thứ  tư 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 17
19/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 67
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 13 14
14h PVN Người chồng điên 25
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 10
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 46
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 17
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 40
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 45
00h00′ PHK Hào môn 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 13 14
Thứ năm 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 18
20/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 68
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 15 16
14h PVN Người chồng điên 26
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 11
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 47
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 18
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 41
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 46
00h00′ PHK Hào môn 5
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 15 16
Thứ sáu 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 19
21/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 69
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 17 18
14h PVN Người chồng điên 27
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 12
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 48
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 19
21h20′ P.Philippin Người tình bí ẩn 42 hết
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 47
00h00′ PHK Hào môn 6
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 14 15
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 17 18
Thứ bảy 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 20
22/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 70
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 19 20
14h PVN Người chồng điên 28
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 13
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 49
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 20
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 1
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 48
00h00′ PHK Hào môn 7
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 16 17
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 19 20
Chủ nhật 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 21
23/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 71
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 21 22
14h PVN Người chồng điên 29
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 14
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 50
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 21
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 18 19
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 21 22
Thứ hai 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 22
24/10/2016 8h20′ PHQ Tình yêu không tuổi 72 hết
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 23 24
14h PVN Người chồng điên 30
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 15
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 51
20h02′ GĐPN
21h20′ GĐPN
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 49
00h00′ PHK Hào môn 8
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 23 24
Thứ ba 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 23
25/10/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 1
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 25 26
14h PVN Người chồng điên 31
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 16
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 52
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 22
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 2
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 50
00h00′ PHK Hào môn 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 25 26
Thứ  tư 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 24
26/10/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 2
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 27 28
14h PVN Người chồng điên 32
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 17
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 53
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 23
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 3
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 51
00h00′ PHK Hào môn 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 27 28
Thứ năm 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 25
27/10/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 3
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 29 30
14h PVN Người chồng điên 33
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 18
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 54
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 24
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 4
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 52
00h00′ PHK Hào môn 11
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 29 30
Thứ sáu 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 26
28/10/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 4
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 31 32
14h PVN Người chồng điên 34
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 19
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 55
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 25
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 5
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 53
00h00′ PHK Hào môn 12
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 20 21
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 31 32
Thứ bảy 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 27
29/10/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 5
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 33 34
14h PVN Người chồng điên 35 hết
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 20
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 56
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 26
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 6
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 54
00h00′ PHK Hào môn 13
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 22 23
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 33 34
Chủ nhật 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 28
30/10/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 6
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 35 36
14h PVN Nghiệt oan 1
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 21
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 57
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 27
21h20′ Cơm ngon con khỏe
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ P.Philippin Giấc mơ của Jade 24 25
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 35 36
Thứ hai 6h25’ PVN Những mảnh đời giông bão 29
31/10/2016 8h20′ PHQ Người vợ đáng thương 7
11h30’ PHQ Bố nuôi Mr Kim 37 38
14h PVN Nghiệt oan 2
16h10′ PTQ Tân thần điêu đại hiệp 22
17h20′ PHQ Hạnh phúc nơi nào 58
20h02′ PHK Đại luật sư tranh tài 28
21h20′ P.Philippin Trái tim người mẹ 7
22h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 55
00h00′ PHK Hào môn 14
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Bố nuôi Mr Kim 37 38