CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 09/2013


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

THỂ
LOAI

TÊN PHIM

SỐ TẬP

Thứ năm

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

18

Chủ nhật

6h25’

TT bóng đá

1/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

8

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

7,8

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Gió nghịch mùa

29

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

8

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

1

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

2

Thứ hai

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

45

2/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

9

11h30’

Sân khấu – Cải lương

28

14h

PVN

Ký ức mong manh

45 hết

17h

PVN

Gió nghịch mùa

30

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

9

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

3

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

4

Thứ ba

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

46

3/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

10

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

9,10

14h

PVN

Sự thật vô hình

1

17h

PVN

Gió nghịch mùa

31

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

10

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

5

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

6

Thứ tư

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

47

4/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

11

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

11,12

14h

PVN

Sự thật vô hình

2

17h

PVN

Gió nghịch mùa

32

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

31

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

7

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

8

Thứ năm

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

48

5/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

12

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

13,14

14h

PVN

Sự thật vô hình

3

17h

PVN

Gió nghịch mùa

33

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

11

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

9

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

10

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

49 hết

6/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

13

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

15,16

14h

PVN

Sự thật vô hình

4

17h

PVN

Gió nghịch mùa

34

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

12

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

11

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

12

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

1

7/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

14

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

17,18

14h

Sân khấu hài

23

17h

PVN

Gió nghịch mùa

35

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

PHQ

TT bóng đá

8/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

15

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

19,20

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Gió nghịch mùa

36

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

13

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

13

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

14

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

2

9/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

16

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Sự thật vô hình

5

17h

PVN

Gió nghịch mùa

37

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

14

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

15

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

16

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

3

10/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

17

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

21,22

14h

PVN

Sự thật vô hình

6

17h

PVN

Gió nghịch mùa

38

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

15

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

17

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

18

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

4

11/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

18

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

23,24

14h

PVN

Sự thật vô hình

7

17h

PVN

Gió nghịch mùa

39

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

2

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

19

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

20

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

5

12/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

19

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

25,26

14h

PVN

Sự thật vô hình

8

17h

PVN

Gió nghịch mùa

40 hết

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

16

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

21

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

22

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

6

13/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

20

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

27,28

14h

PVN

Sự thật vô hình

9

17h

PVN

30 ngày làm cha

1

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

17

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

23

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

24

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

7

14/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

21

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

29,30

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

30 ngày làm cha

2

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

PHQ

TT bóng đá

15/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

22

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

31,32

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

30 ngày làm cha

3

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

18

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

25

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

26

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

8

16/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

23

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Sự thật vô hình

10

17h

PVN

30 ngày làm cha

4

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

19

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

27

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

28

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

9

17/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

24

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

33 hết

14h

PVN

Sự thật vô hình

11

17h

PVN

30 ngày làm cha

5

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

20

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

29

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

30

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

10

18/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

25

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

1,2

14h

PVN

Sự thật vô hình

12

17h

PVN

30 ngày làm cha

6

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

8

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

31

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

32

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

11

19/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

26

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

3,4

14h

PVN

Sự thật vô hình

13

17h

PVN

30 ngày làm cha

7

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

21

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

33

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

34

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

12

20/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

27

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

5,6

14h

PVN

Sự thật vô hình

14

17h

PVN

30 ngày làm cha

8

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

22

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

35

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

36

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

13

21/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

28

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

7,8

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

30 ngày làm cha

9

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

TT bóng đá

22/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

29

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

9,10

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

30 ngày làm cha

10

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

23

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

37

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

38

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

14

23/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

30

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Sự thật vô hình

15

17h

PVN

30 ngày làm cha

11

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

24

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

39

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

40 hết

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

15

24/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

31

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

11,12

14h

PVN

Sự thật vô hình

16

17h

PVN

30 ngày làm cha

12

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

25

21h25'

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

1

22h35’

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

2

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

16

25/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

32

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

13,14

14h

PVN

Sự thật vô hình

17

17h

PVN

30 ngày làm cha

13

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

21h25'

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

3

22h35’

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

4

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

17

26/9/2013

8h30’

PHQ

Thiết liên hoa

33

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

15,16

14h

PVN

Sự thật vô hình

18

17h

PVN

30 ngày làm cha

14

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

26

21h25'

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

5

22h35’

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

6

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

18

27/9/2013

8h30’

PHQ

Thiết liên hoa

34

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

17,18

14h

PVN

Sự thật vô hình

19

17h

PVN

30 ngày làm cha

15

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

27

21h25'

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

7

22h35’

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

8

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

19

28/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

35

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

19,20

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

30 ngày làm cha

16

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

TT bóng đá

Chủ nhật

6h25’

PHQ

TT bóng đá

29/9/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

36 hết

11h30’

P.Thái Lan

Vượt qua bóng tối

21,22

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

30 ngày làm cha

17

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

28

21h25'

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

9

22h35’

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

10

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

20

30/9/2013

8h30’

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Sự thật vô hình

20

17h

PVN

30 ngày làm cha

18

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

29

21h25'

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

11

22h35’

P.Thái Lan

Tình yêu đam mê

12


 * Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối.