CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 08/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 30/07/2018 THỨ 3 31/07/2018 THỨ 4 01/08/2018 THỨ 5 02/08/2018 THỨ 6 03/08/2018 THỨ 7 04/08/2018 CHỦ NHẬT 05/08/2018
7:05 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T7 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T8 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T9 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T10 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T11
8:30 PTL – Đoạt tình T25 PTL – Đoạt tình T26 PTL – Đoạt tình T27 PTL – Đoạt tình T28(Hết) PTL – Bắt lấy thiên thần T1
12:00 PHQ – Vua khách sạn T7,8 PHQ – Vua khách sạn T9,10 PHQ – Vua khách sạn T11,12 PHQ – Vua khách sạn T13,14 PHQ – Vua khách sạn T15,16
14:00 PVN Khúc tương tư T3 PVN Khúc tương tư T4 PVN Khúc tương tư T5 PVN Khúc tương tư T6 PVN Khúc tương tư T7
16:25 PTQ – Thần thám kỳ tài T11 PTQ – Thần thám kỳ tài T12 PTQ – Thần thám kỳ tài T13 PTQ – Thần thám kỳ tài T14 PTQ – Thần thám kỳ tài T15
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T45 PTQ – Càn Long truyền kỳ T46 PTQ – Càn Long truyền kỳ T47 PTQ – Càn Long truyền kỳ T48(Hết) PTQ- Đại binh tiểu tướng T1
19:47 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T8 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T9 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T10 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T11 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T12
20:50 PVN – Vẫn có em bên đời T24 PVN – Vẫn có em bên đời T25 PVN – Vẫn có em bên đời T26 ĐĐVQ PVN – Vẫn có em bên đời T27
21:35 PTQ – Nữ tiêu sư T21 PTQ – Nữ tiêu sư T22 PTQ – Nữ tiêu sư T23 PTQ – Nữ tiêu sư T24 PTQ – Nữ tiêu sư T25
22:45 PTQ – Ngọc bội uyên ương T18 PTQ – Ngọc bội uyên ương T19 PTQ – Ngọc bội uyên ương T20 PTQ – Ngọc bội uyên ương T21 Sân khấu
0:00 PTL – Đoạt tình T25 PTL – Đoạt tình T26 PTL – Đoạt tình T27 PTL – Đoạt tình T28(Hết) PTL – Bắt lấy thiên thần T1
1:00 PTQ – Thần thám kỳ tài T11 PTQ – Thần thám kỳ tài T12 PTQ – Thần thám kỳ tài T13 PTQ – Thần thám kỳ tài T14 PTQ – Thần thám kỳ tài T15
PTQ – Càn Long truyền kỳ T45 PTQ – Càn Long truyền kỳ T46 PTQ – Càn Long truyền kỳ T47 PTQ – Càn Long truyền kỳ T48(Hết) PTQ- Đại binh tiểu tướng T1
3:15 PHQ – Vua khách sạn T7,8 PHQ – Vua khách sạn T9,10 PHQ – Vua khách sạn T11,12 PHQ – Vua khách sạn T13,14 PHQ – Vua khách sạn T15,16
KHUNG GIỜ THỨ 2 06/08/2018 THỨ 3 07/08/2018 THỨ 4 08/08/2018 THỨ 5 09/08/2018 THỨ 6 10/08/2018 THỨ 7 11/08/2018 CHỦ NHẬT 12/08/2018
7:05 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T12 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T13 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T14 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T15 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T16 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T17 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T18
8:30 PTL – Bắt lấy thiên thần T2 PTL – Bắt lấy thiên thần T3 PTL – Bắt lấy thiên thần T3 PTL – Bắt lấy thiên thần T4 PTL – Bắt lấy thiên thần T5 PTL – Bắt lấy thiên thần T6 PTL – Bắt lấy thiên thần T7
12:00 PHQ – Vua khách sạn T17,18 PHQ – Vua khách sạn T19,20 PHQ – Vua khách sạn T21,22 PHQ – Vua khách sạn T23,24 PHQ – Vua khách sạn T25,26 PHQ – Vua khách sạn T27,28 PHQ – Vua khách sạn T29,30
14:00 PVN Khúc tương tư T8 PVN Khúc tương tư T9 PVN Khúc tương tư T10 PVN Khúc tương tư T11 PVN Khúc tương tư T12 PVN Khúc tương tư T13 PVN Khúc tương tư T14
16:25 PTQ – Thần thám kỳ tài T16 PTQ – Thần thám kỳ tài T17 PTQ – Thần thám kỳ tài T18 PTQ – Thần thám kỳ tài T19 PTQ – Thần thám kỳ tài T20 PTQ – Thần thám kỳ tài T21 PTQ – Thần thám kỳ tài T22
17:30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T2 PTQ- Đại binh tiểu tướng T3 PTQ- Đại binh tiểu tướng T4 PTQ- Đại binh tiểu tướng T5 PTQ- Đại binh tiểu tướng T6 PTQ- Đại binh tiểu tướng T7 PTQ- Đại binh tiểu tướng T8
19:47 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T13 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T14 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T15 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T16 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T17 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T18 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T19
20:50 PVN – Vẫn có em bên đời T28 PVN – Vẫn có em bên đời T29 PVN – Vẫn có em bên đời T30 (Hết) PVN – Đặc vụ ở Macao T1 PVN – Đặc vụ ở Macao T2 ĐĐVQ PVN – Đặc vụ ở Macao T3
21:35 PTQ – Nữ tiêu sư T26 PTQ – Nữ tiêu sư T27 PTQ – Nữ tiêu sư T28 PTQ – Nữ tiêu sư T29 PTQ – Nữ tiêu sư T30 PTQ – Nữ tiêu sư T31 PTQ – Nữ tiêu sư T32
22:45 PTQ – Ngọc bội uyên ương T22 PTQ – Ngọc bội uyên ương T23 PTQ – Ngọc bội uyên ương T24 PTQ – Ngọc bội uyên ương T25 PTQ – Ngọc bội uyên ương T26 PTQ – Ngọc bội uyên ương T27 Sân khấu
0:00 PTL – Bắt lấy thiên thần T2 PTL – Bắt lấy thiên thần T3 PTL – Bắt lấy thiên thần T3 PTL – Bắt lấy thiên thần T4 PTL – Bắt lấy thiên thần T5 PTL – Bắt lấy thiên thần T6 PTL – Bắt lấy thiên thần T7
1:00 PTQ – Thần thám kỳ tài T16 PTQ – Thần thám kỳ tài T17 PTQ – Thần thám kỳ tài T18 PTQ – Thần thám kỳ tài T19 PTQ – Thần thám kỳ tài T20 PTQ – Thần thám kỳ tài T21 PTQ – Thần thám kỳ tài T22
PTQ- Đại binh tiểu tướng T2 PTQ- Đại binh tiểu tướng T3 PTQ- Đại binh tiểu tướng T4 PTQ- Đại binh tiểu tướng T5 PTQ- Đại binh tiểu tướng T6 PTQ- Đại binh tiểu tướng T7 PTQ- Đại binh tiểu tướng T8
3:15 PHQ – Vua khách sạn T17,18 PHQ – Vua khách sạn T19,20 PHQ – Vua khách sạn T21,22 PHQ – Vua khách sạn T23,24 PHQ – Vua khách sạn T25,26 PHQ – Vua khách sạn T27,28 PHQ – Vua khách sạn T29,30
KHUNG GIỜ THỨ 2 13/08/2018 THỨ 3 14/08/2018 THỨ 4 15/08/2018 THỨ 5 16/08/2018 THỨ 6 17/08/2018 THỨ 7 18/08/2018 CHỦ NHẬT 19/08/2018
7:05 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T19 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T20 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T21 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T22 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T23 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T24 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T25
8:30 PTL – Bắt lấy thiên thần T8 PTL – Bắt lấy thiên thần T9 PTL – Bắt lấy thiên thần T10 PTL – Bắt lấy thiên thần T11 PTL – Bắt lấy thiên thần T12 PTL – Bắt lấy thiên thần T13 PTL – Bắt lấy thiên thần T14
12:00 PHQ – Vua khách sạn T31,32 PHQ – Vua khách sạn T33,34 PHQ – Vua khách sạn T35,36 PHQ – Vua khách sạn T37,38 PHQ – Vua khách sạn T39,40 PHQ – Vua khách sạn T41,42 PHQ – Vua khách sạn T43,44
14:00 PVN Khúc tương tư T15 PVN Khúc tương tư T16 PVN Khúc tương tư T17 PVN Sao tháng 8 Phần đầu T1 PVN Sao tháng 8 Phần đầu T2 PVN Sao tháng 8 Phần cuối T1 PVN Sao tháng 8 Phần cuối T2
16:25 PTQ – Thần thám kỳ tài T23 PTQ – Thần thám kỳ tài T24 PTQ – Thần thám kỳ tài T25 PTQ – Thần thám kỳ tài T26 PTQ – Thần thám kỳ tài T27 PTQ – Thần thám kỳ tài T28 PTQ – Thần thám kỳ tài T29
17:30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T9 PTQ- Đại binh tiểu tướng T10 PTQ- Đại binh tiểu tướng T11 PTQ- Đại binh tiểu tướng T12 PTQ- Đại binh tiểu tướng T13 PTQ- Đại binh tiểu tướng T14 PTQ- Đại binh tiểu tướng T15
19:47 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T20 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T21 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T22 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T23 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T24 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T25 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T26
20:50 PVN – Đặc vụ ở Macao T4 PVN – Đặc vụ ở Macao T5 PVN – Đặc vụ ở Macao T6 PVN – Đặc vụ ở Macao T7 PVN – Đặc vụ ở Macao T8 PVN – Đặc vụ ở Macao T9 PVN – Đặc vụ ở Macao T10
21:35 PTQ – Nữ tiêu sư T33 PTQ – Nữ tiêu sư T34 PTQ – Nữ tiêu sư T35 (Hết) PTQ – Hạnh phúc trở về T1 PTQ – Hạnh phúc trở về T2 PTQ – Hạnh phúc trở về T3 PTQ – Hạnh phúc trở về T4
22:45 PTQ – Ngọc bội uyên ương T28 PTQ – Ngọc bội uyên ương T29 PTQ – Ngọc bội uyên ương T30 PTQ – Ngọc bội uyên ương T31 PTQ – Ngọc bội uyên ương T32 PTQ – Ngọc bội uyên ương T33 Sân khấu
0:00 PTL – Bắt lấy thiên thần T8 PTL – Bắt lấy thiên thần T9 PTL – Bắt lấy thiên thần T10 PTL – Bắt lấy thiên thần T11 PTL – Bắt lấy thiên thần T12 PTL – Bắt lấy thiên thần T13 PTL – Bắt lấy thiên thần T14
1:00 PTQ – Thần thám kỳ tài T23 PTQ – Thần thám kỳ tài T24 PTQ – Thần thám kỳ tài T25 PTQ – Thần thám kỳ tài T26 PTQ – Thần thám kỳ tài T27 PTQ – Thần thám kỳ tài T28 PTQ – Thần thám kỳ tài T29
PTQ- Đại binh tiểu tướng T9 PTQ- Đại binh tiểu tướng T10 PTQ- Đại binh tiểu tướng T11 PTQ- Đại binh tiểu tướng T12 PTQ- Đại binh tiểu tướng T13 PTQ- Đại binh tiểu tướng T14 PTQ- Đại binh tiểu tướng T15
3:15 PHQ – Vua khách sạn T31,32 PHQ – Vua khách sạn T33,34 PHQ – Vua khách sạn T35,36 PHQ – Vua khách sạn T37,38 PHQ – Vua khách sạn T39,40 PHQ – Vua khách sạn T41,42 PHQ – Vua khách sạn T43,44
KHUNG GIỜ THỨ 2 20/08/2018 THỨ 3 21/08/2018 THỨ 4 22/08/2018 THỨ 5 23/08/2018 THỨ 6 24/08/2018 THỨ 7 25/08/2018 CHỦ NHẬT 26/08/2018
7:05 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T26 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T27 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T28 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T29 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T30 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T31 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T32
8:30 PTL – Bắt lấy thiên thần T15 PTL – Bắt lấy thiên thần T16 PTL – Bắt lấy thiên thần T17 PTL – Bắt lấy thiên thần T18 PTL – Bắt lấy thiên thần T19 PTL – Bắt lấy thiên thần T20 PTL – Bắt lấy thiên thần T21
12:00 PHQ – Vua khách sạn T45,46 PHQ – Vua khách sạn T47,48 (Hết) PTL – Hàng rào tình yêu T1,2 PTL – Hàng rào tình yêu T3,4 PTL – Hàng rào tình yêu T5,6 PTL – Hàng rào tình yêu T7,8 PTL – Hàng rào tình yêu T9,10
14:00 PVN Khúc tương tư T18 PVN Khúc tương tư T19 PVN Khúc tương tư T20 PVN Khúc tương tư T21 PVN Khúc tương tư T22 PVN Khúc tương tư T23 PVN Khúc tương tư T24
16:25 PTQ – Thần thám kỳ tài T30 PTQ – Thần thám kỳ tài T31 PTQ – Thần thám kỳ tài T32 PTQ – Thần thám kỳ tài T33 PTQ – Thần thám kỳ tài T34 PTQ – Thần thám kỳ tài T35 PTQ – Thần thám kỳ tài T36
17:30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T16 PTQ- Đại binh tiểu tướng T17 PTQ- Đại binh tiểu tướng T18 PTQ- Đại binh tiểu tướng T19 PTQ- Đại binh tiểu tướng T20 PTQ- Đại binh tiểu tướng T21 PTQ- Đại binh tiểu tướng T22
19:47 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T27 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T28 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T29 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T30 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T31 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T32 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T33 (Hết)
20:50 PVN – Đặc vụ ở Macao T11 PVN – Đặc vụ ở Macao T12 PVN – Đặc vụ ở Macao T13 PVN – Đặc vụ ở Macao T14 PVN – Đặc vụ ở Macao T15 ĐĐVQ PL PVN – Đặc vụ ở Macao T16
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T5 PTQ – Hạnh phúc trở về T6 PTQ – Hạnh phúc trở về T7 PTQ – Hạnh phúc trở về T8 PTQ – Hạnh phúc trở về T9 PTQ – Hạnh phúc trở về T10 PTQ – Hạnh phúc trở về T11
22:45 PTQ – Ngọc bội uyên ương T34 PTQ – Ngọc bội uyên ương T35 PTQ – Ngọc bội uyên ương T36(Hết) PVN Ký ức Điện Biên T1 PVN Ký ức Điện Biên T2 PVN Ký ức Điện Biên T3 Sân khấu
0:00 PTL – Bắt lấy thiên thần T15 PTL – Bắt lấy thiên thần T16 PTL – Bắt lấy thiên thần T17 PTL – Bắt lấy thiên thần T18 PTL – Bắt lấy thiên thần T19 PTL – Bắt lấy thiên thần T20 PTL – Bắt lấy thiên thần T21
1:00 PTQ – Thần thám kỳ tài T30 PTQ – Thần thám kỳ tài T31 PTQ – Thần thám kỳ tài T32 PTQ – Thần thám kỳ tài T33 PTQ – Thần thám kỳ tài T34 PTQ – Thần thám kỳ tài T35 PTQ – Thần thám kỳ tài T36
PTQ- Đại binh tiểu tướng T16 PTQ- Đại binh tiểu tướng T17 PTQ- Đại binh tiểu tướng T18 PTQ- Đại binh tiểu tướng T19 PTQ- Đại binh tiểu tướng T20 PTQ- Đại binh tiểu tướng T21 PTQ- Đại binh tiểu tướng T22
3:15 PHQ – Vua khách sạn T45,46 PHQ – Vua khách sạn T47,48 (Hết) PTL – Hàng rào tình yêu T1,2 PTL – Hàng rào tình yêu T3,4 PTL – Hàng rào tình yêu T5,6 PTL – Hàng rào tình yêu T7,8 PTL – Hàng rào tình yêu T9,10
KHUNG GIỜ THỨ 2 27/08/2018 THỨ 3 28/08/2018 THỨ 4 29/08/2018 THỨ 5 30/08/2018 THỨ 6 31/08/2018 THỨ 7 01/09/2018 CHỦ NHẬT 02/09/2018
7:05 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T33 (Hết) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4
8:30 PTL – Bắt lấy thiên thần T22 PTL – Bắt lấy thiên thần T23 PTL – Bắt lấy thiên thần T24 PTL – Bắt lấy thiên thần T25 PTL – Bắt lấy thiên thần T26
12:00 PTL – Hàng rào tình yêu T11,12 PTL – Hàng rào tình yêu T13,14 PTL – Hàng rào tình yêu T15,16 PTL – Hàng rào tình yêu T17,18 PTL – Hàng rào tình yêu T19,20
14:00 PVN Khúc tương tư T25 PVN Khúc tương tư T26 PVN Khúc tương tư T27 PVN Khúc tương tư T28 PVN Khúc tương tư T29
16:25 PTQ – Thần thám kỳ tài T37 PTQ – Thần thám kỳ tài T38 PTQ – Thần thám kỳ tài T39 PTQ – Thần thám kỳ tài T40 (Hết) PTL Anh là trăng, em là sao T1
17:30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T23 PTQ- Đại binh tiểu tướng T24 PTQ- Đại binh tiểu tướng T25 PTQ- Đại binh tiểu tướng T26 PTQ- Đại binh tiểu tướng T27
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5
20:50 PVN – Đặc vụ ở Macao T17 PVN – Đặc vụ ở Macao T18 PVN – Đặc vụ ở Macao T19 PVN – Đặc vụ ở Macao T20 PVN – Đặc vụ ở Macao T21
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T12 PTQ – Hạnh phúc trở về T13 PTQ – Hạnh phúc trở về T14 PTQ – Hạnh phúc trở về T15 PTQ – Hạnh phúc trở về T16
22:45 PVN Trưởng ban dân số T1 PVN Trưởng ban dân số T2 PVN Sao tháng 8 Phần đầu T1 PVN Sao tháng 8 Phần đầu T2 PVN Sao tháng 8 Phần cuối T1 PVN Sao tháng 8 Phần cuối T2
0:00 PTL – Bắt lấy thiên thần T22 PTL – Bắt lấy thiên thần T23 PTL – Bắt lấy thiên thần T24 PTL – Bắt lấy thiên thần T25 PTL – Bắt lấy thiên thần T26
1:00 PTQ – Thần thám kỳ tài T37 PTQ – Thần thám kỳ tài T38 PTQ – Thần thám kỳ tài T39 PTQ – Thần thám kỳ tài T40 (Hết) PTL Anh là trăng, em là sao T1
PTQ- Đại binh tiểu tướng T23 PTQ- Đại binh tiểu tướng T24 PTQ- Đại binh tiểu tướng T25 PTQ- Đại binh tiểu tướng T26 PTQ- Đại binh tiểu tướng T27
3:15 PTL – Hàng rào tình yêu T11,12 PTL – Hàng rào tình yêu T13,14 PTL – Hàng rào tình yêu T15,16 PTL – Hàng rào tình yêu T17,18 PTL – Hàng rào tình yêu T19,20