CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 08/2017

KHUNG GIỜ THỨ 2 31/07/2017 THỨ 3 01/08/2017 THỨ 4 02/08/2017 THỨ 5 03/08/2017 THỨ 6 04/08/2017 THỨ 7 05/08/2017 CHỦ NHẬT 06/08/2017
7:00-7:05 PTQ – Liêu trai tân truyện T9 PTQ – Liêu trai tân truyện T10 PTQ – Liêu trai tân truyện T11 PTQ – Liêu trai tân truyện T12 PTQ – Liêu trai tân truyện T13 PTQ – Liêu trai tân truyện T14
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T81 PHQ – Con yêu của mẹ T82 PHQ – Con yêu của mẹ T83 PHQ – Con yêu của mẹ T84 PHQ – Con yêu của mẹ T85 PHQ – Con yêu của mẹ T86
12:00 PTQ – Tôn tử đại truyện T15,16 PTQ – Tôn tử đại truyện T17,18 PTQ – Tôn tử đại truyện T19,20 PTQ – Tôn tử đại truyện T21,22 PTQ – Tôn tử đại truyện T23,24 PTQ – Tôn tử đại truyện T25,26
14:00 PVN – Mưa thủy tinh T29 PVN – Mưa thủy tinh T30 PVN – Mưa thủy tinh T31 PVN – Mưa thủy tinh T32 PVN – Mưa thủy tinh T33 PVN – Mưa thủy tinh T34
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T20,21 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T22,23 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T24,25 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T26,27 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T28,29 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T30,31
19:45 PTQ – Họa bì  T29 PTQ – Họa bì  T30 PTQ – Họa bì  T31 PTQ – Họa bì  T32 PTQ – Họa bì  T33 PTQ – Họa bì  T34
21:05 PHK – Mất dấu T8 PHK – Mất dấu T9 PHK – Mất dấu T10 PHK – Mất dấu T11 Gameshow Đường đến vinh quang PHK – Mất dấu T12
22:40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T33 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T34 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T35 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T36 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T37 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T67 PTQ – Tế công P3 T68 PTQ – Tế công P3 T69 PTQ – Tế công P3 T70 PTQ – Tế công P3 T71 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHQ – Thương trường dậy sóng T23,24 PHQ – Thương trường dậy sóng T25,26 PHQ – Thương trường dậy sóng T27,28
2:15 PTQ – Tôn tử đại truyện T15,16 PTQ – Tôn tử đại truyện T17,18 PTQ – Tôn tử đại truyện T19,20 PTQ – Tôn tử đại truyện T21,22 PTQ – Tôn tử đại truyện T23,24 PTQ – Tôn tử đại truyện T25,26
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/08/2017 THỨ 3 08/08/2017 THỨ 4 09/08/2017 THỨ 5 10/08/2017 THỨ 6 11/08/2017 THỨ 7 12/08/2017 CHỦ NHẬT 13/08/2017
7:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T15 PTQ – Liêu trai tân truyện T16 PTQ – Liêu trai tân truyện T17 PTQ – Liêu trai tân truyện T18 PTQ – Liêu trai tân truyện T19 PTQ – Liêu trai tân truyện T20 PTQ – Liêu trai tân truyện T21
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T87 PHQ – Con yêu của mẹ T88 PHQ – Con yêu của mẹ T89 PHQ – Con yêu của mẹ T90 PHQ – Con yêu của mẹ T91 PHQ – Con yêu của mẹ T92 PHQ – Con yêu của mẹ T93
12:00 PTQ – Tôn tử đại truyện T27,28 PTQ – Tôn tử đại truyện T29,30 PTQ – Tôn tử đại truyện T31,32 PTQ – Tôn tử đại truyện T33,34 PTQ – Tôn tử đại truyện T35 (hết) PHQ – 14 ngày về quá khứ T1 PHQ – 14 ngày về quá khứ T2,3 PHQ – 14 ngày về quá khứ T4,5
14:00 PVN – Mưa thủy tinh T35 (hết) PVN – Bò cạp tím T1 PVN – Bò cạp tím T2 PVN – Bò cạp tím T3 PVN – Bò cạp tím T4 PVN – Bò cạp tím T5 PVN – Bò cạp tím T6
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T32,33 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T34,35 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T36,37 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T38,39 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T40,41 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T42,43 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T44,45
19:45 PTQ – Họa bì  T35 PTQ – Họa bì  T36 PTQ – Họa bì  T37 PTQ – Họa bì  T38 PTQ – Họa bì  T39 PTQ – Họa bì  T40 PTQ – Họa bì  T41
21:05 PHK – Mất dấu T13 PHK – Mất dấu T14 PHK – Mất dấu T15 PHK – Mất dấu T16 PHK – Mất dấu T17 Gameshow Đường đến vinh quang PHK – Mất dấu T18
22:40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T38 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T39 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T41 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T42 (hết) PPL – Cạn dòng nước mắt T1 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T72 PTQ – Tế công P3 T73 PTQ – Tế công P3 T74 PTQ – Tế công P3 T75 (hết) PHK – Phi hổ P2 T1 PHK – Phi hổ P2 T2 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHQ – Thương trường dậy sóng T29,30 PHQ – Thương trường dậy sóng T31 (hết) PVN – Tay chơi miệt vườn T1 PVN – Tay chơi miệt vườn T2,3
2:15 PTQ – Tôn tử đại truyện T27,28 PTQ – Tôn tử đại truyện T29,30 PTQ – Tôn tử đại truyện T31,32 PTQ – Tôn tử đại truyện T33,34 PTQ – Tôn tử đại truyện T35 (hết) PHQ – 14 ngày về quá khứ T1 PHQ – 14 ngày về quá khứ T2,3 PHQ – 14 ngày về quá khứ T4,5
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/08/2017 THỨ 3 15/08/2017 THỨ 4 16/08/2017 THỨ 5 17/08/2017 THỨ 6 18/08/2017 THỨ 7 19/08/2017 CHỦ NHẬT 20/08/2017
7:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T22 PTQ – Liêu trai tân truyện T23 PTQ – Liêu trai tân truyện T24 PTQ – Liêu trai tân truyện T25 PTQ – Liêu trai tân truyện T26 PTQ – Liêu trai tân truyện T27 PTQ – Liêu trai tân truyện T28
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T94 PHQ – Con yêu của mẹ T95 PHQ – Con yêu của mẹ T96 PHQ – Con yêu của mẹ T97 PHQ – Con yêu của mẹ T98 PHQ – Con yêu của mẹ T99 PHQ – Con yêu của mẹ T100
12:00 PHQ – 14 ngày về quá khứ T6,7 PHQ – 14 ngày về quá khứ T8,9 PHQ – 14 ngày về quá khứ T10,11 PHQ – 14 ngày về quá khứ T12,13 PHQ – 14 ngày về quá khứ T14,15 PHQ – 14 ngày về quá khứ T16,17 PHQ – 14 ngày về quá khứ T18,19
14:00 PVN – Bò cạp tím T7 PVN – Bò cạp tím T8 PVN – Bò cạp tím T9 PVN – Tuổi thơ dữ dội P1 PVN – Tuổi thơ dữ dội P2 PVN – Tuổi thơ dữ dội P3 PVN – Tuổi thơ dữ dội P4 (Hết)
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T46,47 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T48,49 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T50,51 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T52,53 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T54,55 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T56,57 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T58,59
19:45 PTQ – Họa bì  T42 (hết) PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T1 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T2 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T3 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T4 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T5 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T6
21:05 PHK – Mất dấuT19 PHK – Mất dấu T20 PHK – Mất dấu T21 PHK – Mất dấu T22 PHK – Mất dấu T23 Gameshow Đường đến vinh quang PHK – Mất dấu T24
22:40 PPL – Cạn dòng nước mắt T2 PPL – Cạn dòng nước mắt T3 PPL – Cạn dòng nước mắt T4 PPL – Cạn dòng nước mắt T5 PPL – Cạn dòng nước mắt T6 PPL – Cạn dòng nước mắt T7 Sân khấu
0:00 PHK – Phi hổ P2 T3 PHK – Phi hổ P2 T4 PHK – Phi hổ P2 T5 PHK – Phi hổ P2 T6 PHK – Phi hổ P2 T7 PHK – Phi hổ P2 T8 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PVN – Tay chơi miệt vườn T4,5 PVN – Tay chơi miệt vườn T6,7 PVN – Tay chơi miệt vườn T8,9
2:15 PHQ – 14 ngày về quá khứ T6,7 PHQ – 14 ngày về quá khứ T8,9 PHQ – 14 ngày về quá khứ T10,11 PHQ – 14 ngày về quá khứ T12,13 PHQ – 14 ngày về quá khứ T14,15 PHQ – 14 ngày về quá khứ T16,17 PHQ – 14 ngày về quá khứ T18,19
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/08/2017 THỨ 3 22/08/2017 THỨ 4 23/08/2017 THỨ 5 24/08/2017 THỨ 6 25/08/2017 THỨ 7 26/08/2017 CHỦ NHẬT 27/08/2017
7:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T29 PTQ – Liêu trai tân truyện T30 PTQ – Liêu trai tân truyện T31 PTQ – Liêu trai tân truyện T32 PTQ – Liêu trai tân truyện T33 PTQ – Liêu trai tân truyện T34 PTQ – Liêu trai tân truyện T35
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T101 PHQ – Con yêu của mẹ T102 PHQ – Con yêu của mẹ T103 PHQ – Con yêu của mẹ T104 PHQ – Con yêu của mẹ T105 PHQ – Con yêu của mẹ T106 PHQ – Con yêu của mẹ T107
12:00 PHQ – 14 ngày về quá khứ T20,21 PHQ – 14 ngày về quá khứ T22 (hết) PHK – Vòng xoáy thiện ác T1 PHK – Vòng xoáy thiện ác T2,3 PHK – Vòng xoáy thiện ác T4,5 PHK – Vòng xoáy thiện ác T6,7 PHK – Vòng xoáy thiện ác T8,9 PHK – Vòng xoáy thiện ác T10,11
14:00 PVN – Bò cạp tím T10 PVN – Bò cạp tím T11 PVN – Bò cạp tím T12 PVN – Bò cạp tím T13 PVN – Bò cạp tím T14 PVN – Bò cạp tím T15 PVN – Bò cạp tím T16
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T60,61 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T62,63 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T64,65 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T66,67 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T68,69 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T70 (hết) PTL – Chuyện tình Hoàng gia T1 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T2,3
19:45 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T7 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T8 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T9 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T10 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T11 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T12 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T13
21:05 PHK – Mất dấu T25 PHK – Mất dấu T26 PHK – Mất dấu T27 PHK – Mất dấu T28 PHK – Mất dấu T29 PHK – Mất dấu T30 PHK – Mất dấu T31 (Hết)
22:40 PPL – Cạn dòng nước mắt T8 PPL – Cạn dòng nước mắt T9 PPL – Cạn dòng nước mắt T10 PPL – Cạn dòng nước mắt T11 PPL – Cạn dòng nước mắt T12 PPL – Cạn dòng nước mắt T13 Sân khấu
0:00 PHK – Phi hổ P2 T9 PHK – Phi hổ P2 T10 PHK – Phi hổ P2 T11 PHK – Phi hổ P2 T12 PHK – Phi hổ P2 T13 PHK – Phi hổ P2 T14 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PVN – Tay chơi miệt vườn T10,11 PVN – Tay chơi miệt vườn T12,13 PVN – Tay chơi miệt vườn T14,15
2:15 PHQ – 14 ngày về quá khứ T20,21 PHQ – 14 ngày về quá khứ T22 (hết) PHK – Vòng xoáy thiện ác T1 PHK – Vòng xoáy thiện ác T2,3 PHK – Vòng xoáy thiện ác T4,5 PHK – Vòng xoáy thiện ác T6,7 PHK – Vòng xoáy thiện ác T8,9 PHK – Vòng xoáy thiện ác T10,11
KHUNG GIỜ THỨ 2 28/08/2017 THỨ 3 29/08/2017 THỨ 4 30/08/2017 THỨ 5 31/08/2017 THỨ 6 01/09/2017 THỨ 7 02/09/2017 CHỦ NHẬT 03/09/2017
7:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T36 (Hết) PVN – Tuyết nhiệt đới T1 PVN – Tuyết nhiệt đới T2 PVN – Tuyết nhiệt đới T3
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T108 PHQ – Con yêu của mẹ T109 PHQ – Con yêu của mẹ T110 (hết)
12:00 PHK – Vòng xoáy thiện ác T12,13 PHK – Vòng xoáy thiện ác T14,15 PHK – Vòng xoáy thiện ác T16,17 PHK – Vòng xoáy thiện ác T18,19
14:00 PVN – Bò cạp tím T17 PVN – Bò cạp tím T18 PVN – Bò cạp tím T19 PVN – Bò cạp tím T20
16:30 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T4,5 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T6,7 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T8,9 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T10,11
19:45 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T14 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T15 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T16 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T17
21:05 PVN – Khi em đã lớn T1 PVN – Khi em đã lớn T2 PVN – Khi em đã lớn T3 PVN – Khi em đã lớn T4
22:40 PPL – Cạn dòng nước mắt T14 PPL – Cạn dòng nước mắt T15 PPL – Cạn dòng nước mắt T16 PPL – Cạn dòng nước mắt T17
0:00 PHK – Phi hổ P2 T15 PHK – Phi hổ P2 T16 PHK – Phi hổ P2 T17 PHK – Phi hổ P2 T18
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao
2:15 PHK – Vòng xoáy thiện ác T12,13 PHK – Vòng xoáy thiện ác T14,15 PHK – Vòng xoáy thiện ác T16,17 PHK – Vòng xoáy thiện ác T18,19
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.