CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 08/2013


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

THỂ
LOAI

TÊN PHIM

SỐ TẬP

Thứ năm

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

18

1/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

4

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

15,16

14h

PVN

Ký ức mong manh

23

17h

PVN

Kỳ phùng địch thủ

22

20h10’

PTQ

Tây du ký

39

21h25'

P.Philippines

Người vợ mạo danh

27

22h35’

P.Philippines

Người vợ mạo danh

28

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

19

2/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

5

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

17,18

14h

PVN

Ký ức mong manh

24

17h

PVN

Kỳ phùng địch thủ

23

20h10’

PTQ

Tây du ký

40

21h25'

P.Philippines

Người vợ mạo danh

29

22h35’

P.Philippines

Người vợ mạo danh

30 hết

Thứ bảy

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

20

3/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

6

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

19,20

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Kỳ phùng địch thủ

24 hết

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Mất mát trong tình yêu

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Mất mát trong tình yêu

4/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

7

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

21,22

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Gió nghịch mùa

1

20h10’

PTQ

Tây du ký

41

21h25'

PVN

Đồng quê

1

22h35’

PVN

Đồng quê

2

Thứ hai

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

21

5/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

8

11h30’

Sân khấu – Cải lương

28

14h

PVN

Ký ức mong manh

25

17h

PVN

Gió nghịch mùa

2

20h10’

PTQ

Tây du ký

42

21h25'

PVN

Đồng quê

3

22h35’

PVN

Đồng quê

4

Thứ ba

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

22

6/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

9

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

23,24

14h

PVN

Ký ức mong manh

26

17h

PVN

Gió nghịch mùa

3

20h10’

PTQ

Tây du ký

43

21h25'

PVN

Đồng quê

5

22h35’

PVN

Đồng quê

6

Thứ tư

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

23

7/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

10

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

25,26

14h

PVN

Ký ức mong manh

27

17h

PVN

Gió nghịch mùa

4

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

31

21h25'

PVN

Đồng quê

7

22h35’

PVN

Đồng quê

8

Thứ năm

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

24

8/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

11

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

27,28

14h

PVN

Ký ức mong manh

28

17h

PVN

Gió nghịch mùa

5

20h10’

PTQ

Tây du ký

44

21h25'

PVN

Đồng quê

9

22h35’

PVN

Đồng quê

10

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

25

9/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

12

11h30’

PHQ

Giấc mơ triệu phú

29,30 hết

14h

PVN

Ký ức mong manh

29

17h

PVN

Gió nghịch mùa

6

20h10’

PTQ

Tây du ký

45

21h25'

PVN

Đồng quê

11

22h35’

PVN

Đồng quê

12

Thứ bảy

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

26

10/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

13

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

1,2

14h

Sân khấu hài

23

17h

PVN

Gió nghịch mùa

7

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Ấn Độ

Ông bụt ma

P đầu

Chủ nhật

6h25’

P.Ấn Độ

Ông bụt ma

P đầu

11/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

14

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

3,4

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Gió nghịch mùa

8

20h10’

PTQ

Tây du ký

46

21h25'

PVN

Đồng quê

13

22h35’

PVN

Đồng quê

14

Thứ hai

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

27

12/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

15

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Ký ức mong manh

30

17h

PVN

Gió nghịch mùa

9

20h10’

PTQ

Tây du ký

47

21h25'

PVN

Đồng quê

15

22h35’

PVN

Đồng quê

16

Thứ ba

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

28

13/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

16

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

5,6

14h

PVN

Ký ức mong manh

31

17h

PVN

Gió nghịch mùa

10

20h10’

PTQ

Tây du ký

48

21h25'

PVN

Đồng quê

17

22h35’

PVN

Đồng quê

18

Thứ tư

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

29

14/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

17

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

7,8

14h

PVN

Ký ức mong manh

32

17h

PVN

Gió nghịch mùa

11

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

2

21h25'

PVN

Đồng quê

19

22h35’

PVN

Đồng quê

20

Thứ năm

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

30

15/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

18

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

9,10

14h

PVN

Ký ức mong manh

33

17h

PVN

Gió nghịch mùa

12

20h10’

PTQ

Tây du ký

49

21h25'

PVN

Đồng quê

21

22h35’

PVN

Đồng quê

22 hết

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

31

16/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

19

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

11,12

14h

PVN

Ký ức mong manh

34

17h

PVN

Gió nghịch mùa

13

20h10’

PTQ

Tây du ký

50

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

1

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

2

Thứ bảy

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

32

17/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

20

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

13,14

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Gió nghịch mùa

14

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Ấn Độ

Ông bụt ma

P.cuối

Chủ nhật

6h25’

P.Ấn Độ

Ông bụt ma

P.cuối

18/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

21

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

15,16

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Gió nghịch mùa

15

20h10’

PTQ

Tây du ký

51

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

3

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

4

Thứ hai

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

33

19/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

22

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Ký ức mong manh

35

17h

PVN

Gió nghịch mùa

16

20h10’

PTQ

Tây du ký

52 het

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

5

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

6

Thứ ba

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

34

20/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

23

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

17,18

14h

PVN

Ký ức mong manh

36

17h

PVN

Gió nghịch mùa

17

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

1

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

7

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

8

Thứ tư

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

35

21/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

24

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

19,20

14h

PVN

Ký ức mong manh

37

17h

PVN

Gió nghịch mùa

18

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

8

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

9

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

10

Thứ năm

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

36

22/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

25

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

21,22

14h

PVN

Ký ức mong manh

38

17h

PVN

Gió nghịch mùa

19

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

2

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

11

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

12

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

37

23/8/2013

8h30’

PTQ

Lời nói dối chân thật

26 hết

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

23,24

14h

PVN

Ký ức mong manh

39

17h

PVN

Gió nghịch mùa

20

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

3

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

13

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

14

Thứ bảy

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

38

24/8/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

1

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

25,26

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Gió nghịch mùa

21

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Bản chất quái thú

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Bản chất quái thú

25/8/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

2

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

27,28

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Gió nghịch mùa

22

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

4

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

15

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

16

Thứ hai

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

39

26/8/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

3

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Ký ức mong manh

40

17h

PVN

Gió nghịch mùa

23

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

5

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

17

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

18

Thứ ba

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

40

27/8/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

4

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

29,30

14h

PVN

Ký ức mong manh

41

17h

PVN

Gió nghịch mùa

24

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

6

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

19

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

20

Thứ tư

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

41

28/8/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

5

11h30’

PTQ

Vết thương lòng

31,32 hết

14h

PVN

Ký ức mong manh

42

17h

PVN

Gió nghịch mùa

25

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

21

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

22

Thứ năm

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

42

29/8/2013

8h30’

PHQ

Thiết liên hoa

6

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

1,2

14h

PVN

Ký ức mong manh

43

17h

PVN

Gió nghịch mùa

26

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

7

21h25'

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

23

22h35’

PHQ

Nàng ngốc và quân sư

24 hết

Thứ sáu

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

43

30/8/2013

8h30’

PHQ

Thiết liên hoa

7

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

3,4

14h

PVN

Ký ức mong manh

44

17h

PVN

Gió nghịch mùa

27

20h10’

P. Philippines

Nữ hoàng sắc đẹp

8

21h25'

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

1

22h35’

PTQ

Thiếu lâm thất hiệp

2

Thứ bảy

6h25’

PĐL

Hoalan quân tử

44

31/8/2013

8h30’

PTQ

Thiết liên hoa

8

11h30’

PHQ

Canh bạc nghiệt ngã

5,6

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Gió nghịch mùa

28

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

PT

Một chuỗi chuyện khùng


 * Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối.