CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 07/2017

KHUNG GIỜ THỨ 2 26/06/2017 THỨ 3 27/06/2017 THỨ 4 28/06/2017 THỨ 5 29/06/2017 THỨ 6 30/06/2017 THỨ 7 01/07/2017 CHỦ NHẬT 02/07/2017
7:00-7:05 PHK – Phi hổ P2 T20 (Hết) PHK : Bà xã cát tường T1
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T53 PHQ – Con yêu của mẹ T54
12:00  PHQ – Mối tình bí mật T2,3  PHQ – Mối tình bí mật T4,5
14:00 THTT PVN – Tuyết nhiệt đới T29
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T13,14 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T15,16
19:45 PTQ – Liêu trai tân truyện T34 PTQ – Liêu trai tân truyện T35
21:05 Đường đến vinh quang PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T24
22:40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T7 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T39 PTQ – Tế công P3 T40
0:45 PHQ – Vương quốc của gió T50,51 PHQ – Vương quốc của gió T52,53
2:15  PHQ – Mối tình bí mật T2,3  PHQ – Mối tình bí mật T4,5
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/07/2017 THỨ 3 04/07/2017 THỨ 4 05/07/2017 THỨ 5 06/07/2017 THỨ 6 07/07/2017 THỨ 7 08/07/2017 CHỦ NHẬT 09/07/2017
7:00 PHK – Bà xã cát tường T2 PHK – Bà xã cát tường T3 PHK – Bà xã cát tường T4 PHK – Bà xã cát tường T5 PHK – Bà xã cát tường T6 PHK – Bà xã cát tường T7 PHK – Bà xã cát tường T8
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T55 PHQ – Con yêu của mẹ T56 PHQ – Con yêu của mẹ T57 PHQ – Con yêu của mẹ T58 PHQ – Con yêu của mẹ T59 PHQ – Con yêu của mẹ T60 PHQ – Con yêu của mẹ T61
12:00  PHQ – Mối tình bí mật T6,7  PHQ – Mối tình bí mật T8,9  PHQ – Mối tình bí mật T10,11  PHQ – Mối tình bí mật T12,13  PHQ – Mối tình bí mật T14,15  PHQ – Mối tình bí mật T16,17  PHQ – Mối tình bí mật T18,19
14:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T30 (Hết) PVN – Mưa thủy tinh T1 PVN – Mưa thủy tinh T2 PVN – Mưa thủy tinh T3 PVN – Mưa thủy tinh T4 PVN – Mưa thủy tinh T5 PVN – Mưa thủy tinh T6
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T17,18 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T19,20 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T21,22 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T23,24 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T25,26 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T27,28 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T29,30
19:45 PTQ – Liêu trai tân truyện T36 (Hết) PTQ Họa bì  T1 PTQ Họa bì T2 PTQ Họa bì  T3 PTQ Họa bì  T4 PTQ Họa bì  T5 PTQ Họa bì  T6
21:05 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T25 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T26 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T27 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T28 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T29 Đường đến vinh quang PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T30
22:40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T8 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T9 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T10 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T11 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T12 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T13 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T41 PTQ – Tế công P3 T42 PTQ – Tế công P3 T43 PTQ – Tế công P3 T44 PTQ – Tế công P3 T45 PTQ – Tế công P3 T46 PTQ – Tế công P3 T47
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHQ – Vương quốc của gió T54,55 (Hết) PHQ – Thương trường dậy sóng T1,2 PHQ – Thương trường dậy sóng T3,4
2:15  PHQ – Mối tình bí mật T6,7  PHQ – Mối tình bí mật T8,9  PHQ – Mối tình bí mật T10,11  PHQ – Mối tình bí mật T12,13  PHQ – Mối tình bí mật T14,15  PHQ – Mối tình bí mật T16,17  PHQ – Mối tình bí mật T18,19
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/07/2017 THỨ 3 11/07/2017 THỨ 4 12/07/2017 THỨ 5 13/07/2017 THỨ 6 14/07/2017 THỨ 7 15/07/2017 CHỦ NHẬT 16/07/2017
7:00 PHK – Bà xã cát tường T9 THTT PHK – Bà xã cát tường T10 PHK – Bà xã cát tường T11 THTT PHK – Bà xã cát tường T12 PHK – Bà xã cát tường T13
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T62 THTT PHQ – Con yêu của mẹ T63 PHQ – Con yêu của mẹ T64 THTT PHQ – Con yêu của mẹ T65 PHQ – Con yêu của mẹ T66
12:00  PHQ – Mối tình bí mật T20,21  PHQ – Mối tình bí mật T22,23  PHQ – Mối tình bí mật T24 (Hết) PHQ – Tình yêu trong mơ T1 PHQ – Tình yêu trong mơ T2,3 PHQ – Tình yêu trong mơ T4,5 PHQ – Tình yêu trong mơ T6,7 PHQ – Tình yêu trong mơ T8,9
14:00 PVN – Mưa thủy tinh T7 PVN – Mưa thủy tinh T8 PVN – Mưa thủy tinh T9 PVN – Mưa thủy tinh T10 PVN – Mưa thủy tinh T11 PVN – Mưa thủy tinh T12 PVN – Mưa thủy tinh T13
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T31,32 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T33,34 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T35,36 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T37,38 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T39,40 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T41,42 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T43,44
19:45 PTQ Họa bì  T7 PTQ Họa bì  T8 PTQ Họa bì  T9 PTQ Họa bì  T10 PTQ Họa bì  T11 PTQ Họa bì  T12 PTQ Họa bì  T13
21:05 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T31 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T32 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T33 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T34 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T35 Đường đến vinh quang PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T36
22:40 PTQ -Tân tiếu ngạo giang hồ T14 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T15 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T16 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T17 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T18 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T19 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T48 PTQ – Tế công P3 T49 PTQ – Tế công P3 T50 PTQ – Tế công P3 T51 PTQ – Tế công P3 T52 PTQ – Tế công P3 T59 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHQ – Thương trường dậy sóng T5,6 PHQ – Thương trường dậy sóng T7,8 PHQ – Thương trường dậy sóng T9,10
2:15  PHQ – Mối tình bí mật T20,21  PHQ – Mối tình bí mật T22,23  PHQ – Mối tình bí mật T24 (Hết) PHQ Tình yêu trong mơ T1 PHQ – Tình yêu trong mơ T2,3 PHQ – Tình yêu trong mơ T4,5 PHQ – Tình yêu trong mơ T6,7 PHQ – Tình yêu trong mơ T8,9
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/07/2017 THỨ 3 18/07/2017 THỨ 4 19/07/2017 THỨ 5 20/07/2017 THỨ 6 21/07/2017 THỨ 7 22/07/2017 CHỦ NHẬT 23/07/2017
7:00 PHK – Bà xã cát tường T14 PHK – Bà xã cát tường T15 PHK – Bà xã cát tường T16 PHK – Bà xã cát tường T17 PHK – Bà xã cát tường T18 PHK – Bà xã cát tường T19 PHK – Bà xã cát tường T20 (Hết)
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T67 PHQ – Con yêu của mẹ T68 PHQ – Con yêu của mẹ T69 PHQ – Con yêu của mẹ T70 PHQ – Con yêu của mẹ T71 PHQ – Con yêu của mẹ T72 PHQ – Con yêu của mẹ T73
12:00 PHQ – Tình yêu trong mơ T10,11 PHQ – Tình yêu trong mơ T12,13 PHQ – Tình yêu trong mơ T14,15 PHQ – Tình yêu trong mơ T16,17 PHQ – Tình yêu trong mơ T18,19 PHQ – Tình yêu trong mơ T20,21 PHQ – Tình yêu trong mơ T22,23
14:00 PVN – Mưa thủy tinh T14 PVN – Mưa thủy tinh T15 PVN – Mưa thủy tinh T16 PVN – Mưa thủy tinh T17 PVN – Mưa thủy tinh T18 PVN – Mưa thủy tinh T19 PVN – Mưa thủy tinh T20
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T45,46 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T47,48 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T49,50 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T51,52 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T53,54 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P3 T,55 (Hết)PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T1 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T2,3
19:45 PTQ Họa bì  T14 PTQ Họa bì  T15 PTQ Họa bì  T16 PTQ Họa bì T17 PTQ Họa bì  T18 PTQ Họa bì  T19 PTQ Họa bì  T20
21:05 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T37 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T38 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T39 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T40 PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T41 Đường đến vinh quang PTQ – Ngũ thử đại náo đông kinh T42 (Hết)
22:40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T20 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T21 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T22 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T23 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T24 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T25 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T53 PTQ – Tế công P3 T54 PTQ – Tế công P3 T55 PTQ – Tế công P3 T56 PTQ – Tế công P3 T57 PTQ – Tế công P3 T58 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHQ – Thương trường dậy sóng T11,12 PHQ – Thương trường dậy sóng T13,14 PHQ – Thương trường dậy sóng T15,16
2:15 PHQ – Tình yêu trong mơ T10,11 PHQ – Tình yêu trong mơ T12,13 PHQ – Tình yêu trong mơ T14,15 PHQ – Tình yêu trong mơ T16,17 PHQ – Tình yêu trong mơ T18,19 PHQ – Tình yêu trong mơ T20,21 PHQ – Tình yêu trong mơ T22,23
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/07/2017 THỨ 3 25/07/2017 THỨ 4 26/07/2017 THỨ 5 27/07/2017 THỨ 6 28/07/2017 THỨ 7 29/07/2017 CHỦ NHẬT 30/07/2017
7:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T1 PTQ – Liêu trai tân truyện T2 PTQ – Liêu trai tân truyện T3 PTQ – Liêu trai tân truyện T4 PTQ – Liêu trai tân truyện T5 PTQ – Liêu trai tân truyện T6 PTQ – Liêu trai tân truyện T7
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T74 THTT PHQ – Con yêu của mẹ T75 PHQ – Con yêu của mẹ T76 PHQ – Con yêu của mẹ T77 PHQ – Con yêu của mẹ T78 PHQ – Con yêu của mẹ T79
12:00 PHQ – Tình yêu trong mơ T24,25 (Hết) PTQ – Tôn tử đại truyện T1,2 PTQ – Tôn tử đại truyện T3,4 PTQ – Tôn tử đại truyện T5,6 PTQ – Tôn tử đại truyện T7,8 PTQ – Tôn tử đại truyện T9,10 PTQ – Tôn tử đại truyện T11,12
14:00 PVN – Mưa thủy tinh T21 PVN – Mưa thủy tinh T22 PVN – Mưa thủy tinh T23 PVN – Mưa thủy tinh T24 PVN – Mưa thủy tinh T25 PVN – Mưa thủy tinh T26 PVN – Mưa thủy tinh T27
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T4,5 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T6,7 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T8,9 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T10,11 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T12,13 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T14,15 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T16,17
19:45 PTQ Họa bì  T21 PTQ Họa bì T22 PTQ Họa bì T23 PTQ Họa bì T24 PTQ Họa bì  T25 PTQ Họa bì  T26 PTQ – Họa bì  T27
21:05 PHK : Mất dấu T1 PHK : Mất dấu T2 PHK : Mất dấu T3 PHK : Mất dấu T4 PHK : Mất dấu T5 Đường đến vinh quang PHK : Mất dấu T6
22:40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T26 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T27 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T28 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T29 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T30 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T31 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T60 PTQ – Tế công P3 T61 PTQ – Tế công P3 T62 PTQ – Tế công P3 T63 PTQ – Tế công P3 T64 PTQ – Tế công P3 T65 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHQ – Thương trường dậy sóng T17,18 PHQ – Thương trường dậy sóng T19,20 PHQ – Thương trường dậy sóng T21,22
2:15 PHQ – Tình yêu trong mơ T24,25 (Hết) PTQ – Tôn tử đại truyện T1,2 PTQ – Tôn tử đại truyện T3,4 PTQ – Tôn tử đại truyện T5,6 PTQ – Tôn tử đại truyện T7,8 PTQ – Tôn tử đại truyện T9,10 PTQ – Tôn tử đại truyện T11,12
KHUNG GIỜ THỨ 2 31/07/2017 THỨ 3 01/08/2017 THỨ 4 02/08/2017 THỨ 5 03/08/2017 THỨ 6 04/08/2017 THỨ 7 05/08/2017 CHỦ NHẬT 06/08/2017
7:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T8
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T80
12:00 PTQ – Tôn tử đại truyện T13,14
14:00 PVN – Mưa thủy tinh T28
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P4 T18,19
19:45 PTQ – Họa bì  T28
21:05 PHK : Mất dấu T7
22:40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T32
0:00 PTQ – Tế công P3 T66
0:45 CLB Thể thao
2:15 PTQ – Tôn tử đại truyện T13,14
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.