CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 05/2017

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/05/2017 THỨ 3 02/05/2017 THỨ 4 03/05/2017 THỨ 5 04/05/2017 THỨ 6 05/05/2017 THỨ 7 06/05/2017 CHỦ NHẬT 07/05/2017
7:00 PTQ – Thiên hạ đệ nhất kiếm T31 PTQ – Thiên hạ đệ nhất kiếm T32 PTQ – Thiên hạ đệ nhất kiếm T33 PTQ – Thiên hạ đệ nhất kiếm T34 PTQ – Thiên hạ đệ nhất kiếm T35 (Hết) PPL – Cạn dòng nước mắt T1 PPL – Cạn dòng nước mắt T2
8:30 PHQ – Thương trường dậy sóng T23 PHQ -Thương trường dậy sóng T24 PHQ – Thương trường dậy sóng T25 PHQ – Thương trường dậy sóng T26 PHQ – Thương trường dậy sóng T27 PHQ – Thương trường dậy sóng T28 PHQ – Thương trường dậy sóng T29
12:00 PHQ – Tình yêu trở lại T1,2 PHQ – Tình yêu trở lại T3,4 PHQ – Tình yêu trở lại T5,6 PHQ – Tình yêu trở lại T7,8 PHQ – Tình yêu trở lại T9,10 PHQ – Tình yêu trở lại T11,12 PHQ – Tình yêu trở lại T13,14
14:00 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết) PVN – Sức nặng tình thâm T1 PVN – Sức nặng tình thâm T2 PVN – Sức nặng tình thâm T3 PVN – Sức nặng tình thâm T4 PVN – Sức nặng tình thâm T5 PVN – Sức nặng tình thâm T6
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T31,32 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T33,34 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T35,36 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T37,38 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T39,40 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T41,42 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T43,44
19:45 PTQ – Tế công P3 T68 PTQ – Tế công P3 T69 PTQ – Tế công P3 T70 PTQ – Tế công P3 T71 PTQ – Tế công P3 T72 PTQ – Tế công P3 T73 PTQ – Tế công P3 T74
21:05 PTQ – Mười năm yêu em T33 PTQ – Mười năm yêu em T34 (Hết) PHQ – Vì anh yêu em T1 PHQ – Vì anh yêu em T2 PHQ – Vì anh yêu em T3 Đường đến vinh quang PHQ – Vì anh yêu em T4
22:40 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T6 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T7 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T8 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T9 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T10 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T11 Sân khấu
0:00 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T26 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T27 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T28 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T29 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T30 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T31 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHQ – Tình yêu còn mãi T 55 (Hết)        PHQ – Vương quốc của gió T1 PHQ – Vương quốc của gió T2,3 PHQ – Vương quốc của gió T4,5
2:15 PHQ – Tình yêu trở lại T1,2 PHQ – Tình yêu trở lại T3,4 PHQ – Tình yêu trở lại T5,6 PHQ – Tình yêu trở lại T7,8 PHQ – Tình yêu trở lại T9,10 PHQ – Tình yêu trở lại T11,12 PHQ – Tình yêu trở lại T13,14
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/05/2017 THỨ 3 09/05/2017 THỨ 4 10/05/2017 THỨ 5 11/05/2017 THỨ 6 12/05/2017 THỨ 7 13/05/2017 CHỦ NHẬT 14/05/2017
7:00 PPL – Cạn dòng nước mắt T3 PPL – Cạn dòng nước mắt T4 PPL – Cạn dòng nước mắt T5 PPL – Cạn dòng nước mắt T6 PPL – Cạn dòng nước mắt T7 PPL – Cạn dòng nước mắt T8 PPL – Cạn dòng nước mắt T9
8:30 PHQ – Thương trường dậy sóng T30 PHQ -Thương trường dậy sóng T31 (Hết) PHQ – Con yêu của mẹ T1 PHQ – Con yêu của mẹ T2 PHQ – Con yêu của mẹ T3 PHQ – Con yêu của mẹ T4 PHQ – Con yêu của mẹ T5
12:00 PHQ – Tình yêu trở lại T15,16 PHQ – Tình yêu trở lại T17,18 PHQ – Tình yêu trở lại T19,20 PHQ – Tình yêu trở lại T21,22 (Hết) PHQ – Bác sỹ nhân ái T1,2 PHQ – Bác sỹ nhân ái T3,4 PHQ – Bác sỹ nhân ái T5,6
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T7 PVN – Sức nặng tình thâm T8 PVN – Sức nặng tình thâm T9 PVN – Sức nặng tình thâm T10 PVN – Sức nặng tình thâm T11 PVN – Sức nặng tình thâm T12 PVN – Sức nặng tình thâm T13
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T45,46 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T47,48 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T49,50 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T51,52 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T53,54 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T55,56 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T57,58
19:45 PTQ – Tế công P3 T75 (Hết) PHK – Phi hổ P2 T1 PHK – Phi hổ P2 T2 PHK – Phi hổ P2 T3 PHK – Phi hổ P2 T4 PHK – Phi hổ P2 T5 PHK – Phi hổ P2 T6
21:05 PHQ- Vì anh yêu em T5 PHQ – Vì anh yêu em T6 PHQ – Vì anh yêu em T7 PHQ – Vì anh yêu em T8 PHQ – Vì anh yêu em T9 Đường đến vinh quang PHQ – Vì anh yêu em T10
22:40 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T12 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T13 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T14 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T15 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T16 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T17 Sân khấu
0:00 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T32 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T33 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T34 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T35 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T36 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T37 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao  PHQ – Vương quốc của gió T6,7 PHQ – Vương quốc của gió T8,9 PHQ – Vương quốc của gió T10,11
2:15 PHQ – Tình yêu trở lại T15,16 PHQ – Tình yêu trở lại T17,18 PHQ – Tình yêu trở lại T19,20 PHQ – Tình yêu trở lại T21,22 (Hết) PHQ – Bác sỹ nhân ái T1,2 PHQ – Bác sỹ nhân ái T3,4 PHQ – Bác sỹ nhân ái T5,6
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/05/2017 THỨ 3 16/05/2017 THỨ 4 17/05/2017 THỨ 5 18/05/2017 THỨ 6 19/05/2017 THỨ 7 20/05/2017 CHỦ NHẬT 21/05/2017
7:00 PPL – Cạn dòng nước mắt T10 PPL – Cạn dòng nước mắt T11 PPL – Cạn dòng nước mắt T12 PPL – Cạn dòng nước mắt T13 PPL – Cạn dòng nước mắt T14 PPL – Cạn dòng nước mắt T15 PPL – Cạn dòng nước mắt T16
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T6 PHQ – Con yêu của mẹ T7 PHQ – Con yêu của mẹ T8 PHQ – Con yêu của mẹ T9 PHQ – Con yêu của mẹ T10 PHQ – Con yêu của mẹ T11 PHQ – Con yêu của mẹ T12
12:00 PHQ – Bác sỹ nhân ái T7,8 PHQ – Bác sỹ nhân ái T9,10 PHQ – Bác sỹ nhân ái T11,12 PHQ – Bác sỹ nhân ái T13,14 PHQ – Bác sỹ nhân ái T15,16 PHQ – Bác sỹ nhân ái T17,18 PHQ – Bác sỹ nhân ái T19,20
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T14 PVN – Sức nặng tình thâm T15 PVN – Sức nặng tình thâm T16 PVN – Sức nặng tình thâm T17 PVN – Sức nặng tình thâm T18 PVN – Sức nặng tình thâm T19 PVN – Sức nặng tình thâm T20
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T59,60 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P1 T61,62 (Hết) PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T1,2 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T3,4 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T5,6 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T7,8 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T9,10
19:45 PHK – Phi hổ P2 T7 PHK – Phi hổ P2 T8 PHK – Phi hổ P2 T9 PHK – Phi hổ P2 T10 PHK – Phi hổ P2 T11 PHK – Phi hổ P2 T12 PHK – Phi hổ P2 T13
21:05 PHQ – Vì anh yêu em T11 PHQ – Vì anh yêu em T12 PHQ – Vì anh yêu em T13 PHQ – Vì anh yêu em T14 PHQ – Vì anh yêu em T15 Đường đến vinh quang PHQ – Vì anh yêu em T16
22:40 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T18 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T19 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T20 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T21 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T22 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T23 Sân khấu
0:00 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T38 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T39 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T40 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T41 PTQ – Tân tiếu ngạo giang hồ T42 (Hết) PTQ – Tế công P3 T1 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao  PHQ – Vương quốc của gió T12,13 PHQ – Vương quốc của gió T14,15 PHQ – Vương quốc của gió T16,17
2:15 PHQ – Bác sỹ nhân ái T7,8 PHQ – Bác sỹ nhân ái T9,10 PHQ – Bác sỹ nhân ái T11,12 PHQ – Bác sỹ nhân ái T13,14 PHQ – Bác sỹ nhân ái T15,16 PHQ – Bác sỹ nhân ái T17,18 PHQ – Bác sỹ nhân ái T19,20
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/05/2017 THỨ 3 23/05/2017 THỨ 4 24/05/2017 THỨ 5 25/05/2017 THỨ 6 26/05/2017 THỨ 7 27/05/2017 CHỦ NHẬT 28/05/2017
7:00 PPL – Cạn dòng nước mắt T17 PPL – Cạn dòng nước mắt T18 PPL – Cạn dòng nước mắt T19 PPL – Cạn dòng nước mắt T20 PPL – Cạn dòng nước mắt T21 PPL – Cạn dòng nước mắt T22 PPL – Cạn dòng nước mắt T23
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T13 PHQ – Con yêu của mẹ T14 PHQ – Con yêu của mẹ T15 PHQ – Con yêu của mẹ T16 PHQ – Con yêu của mẹ T17 PHQ – Con yêu của mẹ T18 PHQ – Con yêu của mẹ T19
12:00 PHQ – Bác sỹ nhân ái T21,22 PHQ – Bác sỹ nhân ái T23,24 PHQ – Bác sỹ nhân ái T25,26 PHQ – Bác sỹ nhân ái T27,28 PHQ – Bác sỹ nhân ái T29,30 (Hết) PHQ – Hạnh phúc cuối T1,2 PHQ – Hạnh phúc cuối T3,4
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T21 PVN – Sức nặng tình thâm T22 PVN – Sức nặng tình thâm T23 PVN – Sức nặng tình thâm T24 PVN – Sức nặng tình thâm T25 PVN – Sức nặng tình thâm T26 PVN – Sức nặng tình thâm T27
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T11,12 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T13,14 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T15,16 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T17,18 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T19,20 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T21,22 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T23,24
19:45 PHK – Phi hổ P2 T14 PHK – Phi hổ P2 T15 PHK – Phi hổ P2 T16 PHK – Phi hổ P2 T17 PHK – Phi hổ P2 T18 PHK – Phi hổ P2 T19 PHK – Phi hổ P2 T20 (Hết)
21:05 PHQ – Vì anh yêu em T17 PHQ – Vì anh yêu em T18 PHQ – Vì anh yêu em T19 PHQ – Vì anh yêu em T20 PHQ – Vì anh yêu em T21 Đường đến vinh quang PHQ – Vì anh yêu em T22
22:40 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T24 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T25 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T26 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T27 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T28 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T29 Sân khấu
0:00 PTQ – Tế công P3 T2 PTQ – Tế công P3 T3 PTQ – Tế công P3 T4 PTQ – Tế công P3 T5 PTQ – Tế công P3 T6 PTQ – Tế công P3 T7 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao  PHQ – Vương quốc của gió T18,19 PHQ – Vương quốc của gió T20,21 PHQ – Vương quốc của gió T22,23
2:15 PHQ – Bác sỹ nhân ái T21,22 PHQ – Bác sỹ nhân ái T23,24 PHQ – Bác sỹ nhân ái T25,26 PHQ – Bác sỹ nhân ái T27,28 PHQ – Bác sỹ nhân ái T29,30 (Hết) PHQ – Hạnh phúc cuối T1,2 PHQ – Hạnh phúc cuối T3,4
KHUNG GIỜ THỨ 2 29/05/2017 THỨ 3 30/05/2017 THỨ 4 31/05/2017 THỨ 5 01/06/2017 THỨ 6 02/06/2017 THỨ 7 03/06/2017 CHỦ NHẬT 04/06/2017
7:00 PPL – Cạn dòng nước mắt T24 PPL – Cạn dòng nước mắt T25 PPL – Cạn dòng nước mắt T26
8:30 PHQ – Con yêu của mẹ T20 PHQ – Con yêu của mẹ T21 PHQ – Con yêu của mẹ T22
12:00 PHQ – Hạnh phúc cuối T5,6 PHQ – Hạnh phúc cuối T7,8 PHQ – Hạnh phúc cuối T9,10
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T28 PVN – Sức nặng tình thâm T29 PVN – Sức nặng tình thâm T30
16:30 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T25,26 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T27,28 PAD – Mưu đồ ẩn giấu P2 T29,30
19:45 PTQ – Liêu trai tân truyện T1 PTQ – Liêu trai tân truyện T2 PTQ – Liêu trai tân truyện T3
21:05 PHQ – Vì anh yêu em T23 PHQ – Vì anh yêu em T24 PHQ – Vì anh yêu em T25
22:40 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T30 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T31 PTQ Tân thần điêu đại hiệp T32
0:00 PTQ – Tế công P3 T8 PTQ – Tế công P3 T9 PTQ – Tế công P3 T10
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao
2:15 PHQ – Hạnh phúc cuối T5,6 PHQ – Hạnh phúc cuối T7,8 PHQ – Hạnh phúc cuối T9,10
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.

Các bài viết cùng chuyên mục