CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 05/2013


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

THỂ
LOAI

TÊN PHIM

SỐ TẬP

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

37

1/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

11

11h30’

PTQ

Song Long truyền kỳ

33,34

14h

PVN

Hạ sĩ quan

cuối

17h

PVN

Mẹ và con trai

28

20h10''

TT: Chuyện nhà nông

21h25’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

14

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

15

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

38

2/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

12

11h30’

PTQ

Song Long truyền kỳ

35,36

14h

PVN

Bức họa tình yêu

đầu

17h

PVN

Mẹ và con trai

29

20h10’

TT: Chung kết THTH

21h25'

TT: Chung kết THTH

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

16

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

39

3/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

13

11h30’

PTQ

Song Long truyền kỳ

37,38

14h

PVN

Bức họa tình yêu

cuối

17h

PVN

Mẹ và con trai

30

20h10’

TT: Chung kết THTH

2

21h25'

TT: Chung kết THTH

23

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

17

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

40

4/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

14

11h30’

PTQ

Song Long truyền kỳ

39,40 hết

14h

Sân khấu hài

37

17h

PVN

Mẹ và con trai

31

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Chuyện tình Eva

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Chuyện tình Eva

5/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

15

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

1,2

14h

Trực tiếp khoa giáo

38

17h

PVN

Mẹ và con trai

32

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

3

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

18

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

19

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

41

6/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

16

11h30’

Sân khấu – Cải lương

23

14h

PVN

Lối rẽ trái trên đường mòn

đầu

17h

PVN

Mẹ và con trai

33 hết

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

4

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

20

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

21

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

42

7/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

17

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

3,4

14h

PVN

Lối rẽ trái trên đường mòn

cuối

17h

PVN

Phía sau hào quang

1

20h10’

TT: Chung kết xếp hạng THTH

21h25'

TT: Chung kết xếp hạng THTH

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

22

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

43

8/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

18

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

5,6

14h

PVN

Người đàn bà không con

đầu

17h

PVN

Phía sau hào quang

2

20h10''

TT: Chuyện nhà nông

25

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

23

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

24

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

44

9/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

19

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

7,8

14h

PVN

Người đàn bà không con

cuối

17h

PVN

Phía sau hào quang

3

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

6

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

25

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

26

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

45

10/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

20

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

9,10

14h

PVN

Trái tim đồng bằng

đầu

17h

PVN

Phía sau hào quang

4

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

7

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

27

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

28

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

46

11/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

21

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

11,12

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Phía sau hào quang

5

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Hy vọng cuối cùng

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Hy vọng cuối cùng

12/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

22

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

13,14

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Phía sau hào quang

6

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

8

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

29

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

30

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

47

13/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

23

11h30’

Sân khấu – Cải lương

28

14h

PVN

Trái tim đồng bằng

cuối

17h

PVN

Phía sau hào quang

7

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

9

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

31

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

32

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

48

14/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

24

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

15,16

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

1

17h

PVN

Phía sau hào quang

8

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

10

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

33

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

34

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

49

15/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

25

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

17,18

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

2

17h

PVN

Phía sau hào quang

9

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

31

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

35

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

36

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

50

16/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

26

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

19,20

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

3

17h

PVN

Phía sau hào quang

10

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

11

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

37

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

38

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

51

17/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

27

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

21,22

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

4

17h

PVN

Phía sau hào quang

11

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

12

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

39

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

40

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

52

18/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

28

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

23,24

14h

Sân khấu hài

23

17h

PVN

Phía sau hào quang

12

20h10’

GĐPN

21h25'

GĐPN

22h35’

Đường đến vinh quang

Chủ nhật

6h25’

P.Ý

Kẻ thế mạng

19/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

29

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

25,26

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Phía sau hào quang

13

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

13

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

41

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

42

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

53

20/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

30

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

5

17h

PVN

Phía sau hào quang

14

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

14

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

43

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

44

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

54

21/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

31

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

27,28

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

6

17h

PVN

Phía sau hào quang

15

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

15

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

45

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

46

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

55

22/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

32

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

29,30

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

7

17h

PVN

Phía sau hào quang

16

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

2

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

47

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

48

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

56

23/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

33

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

31,32

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

8

17h

PVN

Phía sau hào quang

17

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

16

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

49

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

50

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

57

24/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

34

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

33,34

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

9

17h

PVN

Phía sau hào quang

18

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

17

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

51

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

52

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

58

25/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

35

11h30’

P.Philippine

Tình em trong anh

35 hết

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Phía sau hào quang

19

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Tội lỗi

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Tội lỗi

26/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

36

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

1,2

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Phía sau hào quang

20

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

18

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

53

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

54

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

59

27/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

37

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

10

17h

PVN

Phía sau hào quang

21

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

19

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

55

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

56

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

60

28/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

38

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

3,4

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

11

17h

PVN

Phía sau hào quang

22

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

20

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

57

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

58

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

61

29/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

39

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

5,6

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

12

17h

PVN

Phía sau hào quang

23

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

8

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

59

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

60

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

62

30/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

40

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

7,8

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

13

17h

PVN

Phía sau hào quang

24

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

21

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

61

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

62

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

63

31/5/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

41

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

9,10

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

14

17h

PVN

Phía sau hào quang

25

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

22

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

63

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

64

  * Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối.