CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2014

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
11h30’ PĐL Long du thiên hạ P2 13,14
Thứ 7:1/3/14 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 21
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 33
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 2,3
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 27
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 26
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
CN : 2/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P1T1
00h45′ P.Mỹ Chuyển hướng
02h15′ PTQ Tây Du ký 31
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 31
CN : 2/3/14 6h25’ TT: bóng đá
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 34
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 4,5
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 28
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 27
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 36
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 18,19
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 2: 3/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P1T2
00h45′ P.Mỹ Chuyện tình hoàng gia
02h15′ PTQ Tây Du ký 32
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 32
Thứ 2: 3/3/14 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 22
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 35
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 6,7
14h PVN Yêu lần nữa 34
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 29
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 28
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 37
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 20,21
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 3:4/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P1T3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 33
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 33
Thứ 3:4/3/14 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 23
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 36
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 8,9
14h PVN Yêu lần nữa 35
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 30
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 29
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 38
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 22,23
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 4:5/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P1T4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 34
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 34
Thứ 4:5/3/14 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 24
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 37
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 10,11
14h PVN Yêu lần nữa 36 hết
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 31
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 30
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 39
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 24,25
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 5:6/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P1T5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 35
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 35
Thứ 5:6/3/14 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 25 hết
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 38
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 12,13
14h PVN Gió nghịch mùa 1
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 32
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 31
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 40
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 26,27
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 6:7/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P2T1
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tây Du ký 36
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 36
Thứ 6:7/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 1
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 39
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 14,15
14h PVN Gió nghịch mùa 2
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 33 hết
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 32
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 41
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 28
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 7:8/3/14 00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Tây Du ký 37
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 37
Thứ 7:8/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 2
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 40
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 16,17
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 1
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 33
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
CN:9/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P2T2
00h45′ P.Mỹ Con gái của Daniel
02h15′ PTQ Tây Du ký 38
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 38
CN:9/3/14 6h25’ TT: bóng đá
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 41
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 18,19
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 2
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 34 hết
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 42
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 29,30
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 2:10/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P2T3
00h45′ P.Mỹ Cuộc chiến công lý
02h15′ PTQ Tây Du ký 39
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 39
Thứ 2:10/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 3
8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 42 hết
11h30’ PHK Chuyện tình Thượng Hải 20,21
14h PVN Gió nghịch mùa 3
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 3
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 1
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 43
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 31,32
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 3:11/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P2T4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 40
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 40
Thứ 3:11/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 4
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 1
11h30’ PHK
PHK+TQ
Chuyện tình Thượng Hải
Hiệp ẩn ký
22 hết
1
14h PVN Gió nghịch mùa 4
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 4
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 2
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 44
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 33,34
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 4:12/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P2T5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 41
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 41
Thứ 4:12/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 5
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 2
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 2,3
14h PVN Gió nghịch mùa 5
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 5
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 3
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 45
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 35,36
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 5:13/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P3T1
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 42
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 42
Thứ 5:13/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 6
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 3
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 4,5
14h PVN Gió nghịch mùa 6
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 6
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 4
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 46
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 37,38
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 6:14/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P3T2
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tây Du ký 43
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 43
Thứ 6:14/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 7
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 4
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 6,7
14h PVN Gió nghịch mùa 7
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 7
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 5
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 47
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 39
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 7:15/3/14 00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Tây Du ký 44
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 44
Thứ 7:15/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 8
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 5
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 8,9
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 8
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 6
19h55′ CT: Đất nước mến yêu + ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
CN:16/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P3T3
00h45′ P.Mỹ Điều ước thứ 3
02h15′ PTQ Tây Du ký 45
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 45
CN:16/3/14 6h25’ TT: bóng đá
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 6
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 10,11
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 9
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 7
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 48
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 40,41
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 2:17/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P3T4
00h45′ P.Mỹ Hàng xóm
02h15′ PTQ Tây Du ký 46
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 46
Thứ 2:17/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 9
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 7
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 12,13
14h PVN Gió nghịch mùa 8
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 10
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 8
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 49
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 42,43
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 3:18/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P3T5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 47
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 47
Thứ 3:18/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 10
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 8
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 14,15
14h PVN Gió nghịch mùa 9
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 11
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 9
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 50
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 44,45
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 4:19/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P4T1
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 48
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 48
Thứ 4:19/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 11
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 9
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 16,17
14h PVN Gió nghịch mùa 10
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 12
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 10
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 51
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 46,47
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 5:20/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P4T2
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 49
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 49
Thứ 5:20/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 12
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 10
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 18,19
14h PVN Gió nghịch mùa 11
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 13
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 11
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 52
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 48,49
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 6:21/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P4T3
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tây Du ký 50
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 50
Thứ 6:21/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 13
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 11
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 20,21
14h PVN Gió nghịch mùa 12
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 14
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 12
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 53
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 50
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 7:22/3/14 00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Tây Du ký 51
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 51
Thứ 7:22/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 14
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 12
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 22,23
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 15
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 13
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
CN:23/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P4T4
00h45′ P.Mỹ Ngôi nhà bị vây hãm
02h15′ PTQ Tây Du ký 52 hết
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 52
CN:23/3/14 6h25’ TT: bóng đá
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 13
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 24,25
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 16
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 14
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 54
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 51,52
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 2:24/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P4T5
00h45′ P.Mỹ Người chủ mới
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 1
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 53
Thứ 2:24/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 15
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 14
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 26,27
14h PVN Gió nghịch mùa 13
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 17
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 15
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 55
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 53,54
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 3:25/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P5T1
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 2
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 54
Thứ 3:25/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 16
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 15
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 28,29
14h PVN Gió nghịch mùa 14
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 18
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 16
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 56
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 55,56
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 4:26/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P5T2
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 3
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 55
Thứ 4:26/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 17
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 16
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 30,31
14h PVN Gió nghịch mùa 15
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 19
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 17
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 57
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 57,58
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 5:27/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P5T3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 4
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 56
Thứ 5:27/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 18
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 17
11h30’ PHK+TQ Hiệp ẩn ký 32,33 hết
14h PVN Gió nghịch mùa 16
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 20
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 18
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 58
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 59,60
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 6:28/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P5T4
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 5
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 57
Thứ 6:28/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 19
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 18
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 1,2
14h PVN Gió nghịch mùa 17
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 21
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 19
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 59
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 61
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 7:29/3/14 00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 6
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 58
Thứ 7:29/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 20
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 19
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 3,4
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 22
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 20
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
CN:30/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P5T5
00h45′ P.Mỹ Phía sau bức tường
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 7
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 59
CN:30/3/14 6h25’ TT: bóng đá
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 20
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 5,6
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 23
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 21
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 60
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 62,63
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 2:31/3/14 00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu P5T6 hết
00h45′ P.P.Sin gapore Trò chơi tình yêu
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 8
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 60
Thứ 2:31/3/14 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 21
8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 21
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 7,8
14h PVN Gió nghịch mùa 18
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 24
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 22
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 61
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 64,65
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
Thứ 3:1/4/14 00h00′ P.HK Ván bài gia nghiệp 1
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 9
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 61

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối