CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2018

KHUNG GIỜ  THỨ 2 01/01/2018 THỨ 3 02/01/2018 THỨ 4 03/01/2018 THỨ 5 04/01/2018 THỨ 6 05/01/2018 THỨ 7 06/01/2018 CHỦ NHẬT 07/01/2018
7:05 PSGP- Đội đặc nhiệm T18 PSGP- Đội đặc nhiệm T19 PSGP- Đội đặc nhiệm T20 (Hết) THTT PVN- Bến vạn hoa T1 PVN- Bến vạn hoa T2 (Hết) PTQ – Bích huyết thư hương mộng T1
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T34 PĐL – Tiêu thập nhất lang T35 PĐL – Tiêu thập nhất lang T36 THTT PĐL – Tiêu thập nhất lang T37 PĐL – Tiêu thập nhất lang T38 PĐL – Tiêu thập nhất lang T39
12:00 PTQ – Sóng giá bạch gia T44,45 PTQ – Sóng giá bạch gia T46,47 PTQ – Sóng giá bạch gia T48(Hết) PTL – Thiên đường tội lỗi T1 PTL – Thiên đường tội lỗi T2,3 PTL – Thiên đường tội lỗi T4,5 PTL – Thiên đường tội lỗi T6,7 PTL – Thiên đường tội lỗi T8,9
14:00 PVN – Mặt nạ thiên thần T6 PVN – Mặt nạ thiên thần T7 PVN – Mặt nạ thiên thần T8 PVN – Mặt nạ thiên thần T9 PVN – Mặt nạ thiên thần T10 PVN – Mặt nạ thiên thần T11 PVN – Mặt nạ thiên thần T12
16:25 PPLP Bóng ma trong gia tộc T14 PPLP Bóng ma trong gia tộc T15 PPLP Bóng ma trong gia tộc T16 PPLP Bóng ma trong gia tộc T17 PPLP Bóng ma trong gia tộc T18 PPLP Bóng ma trong gia tộc T19 PPLP Bóng ma trong gia tộc T20
17:30 PTQ Hồ tiên T1 PTQ Hồ tiên T2 PTQ Hồ tiên T3 PTQ Hồ tiên T4 PTQ Hồ tiên T5 PTQ Hồ tiên T6 PTQ Hồ tiên T7
19:47 PHQ – Hậu duệ mặt trời T20 PHQ – Hậu duệ mặt trời T21 PHQ – Hậu duệ mặt trời T22 PHQ – Hậu duệ mặt trời T23 PHQ – Hậu duệ mặt trời T24 (Hết) PTQ – Bích huyết thư hương mộng T1 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T2
20:50 PVN – Khúc tương tư T19 PVN – Khúc tương tư T20 PVN – Khúc tương tư T21 PVN – Khúc tương tư T22 PVN – Khúc tương tư T23 ĐĐVQ PVN – Khúc tương tư T24
21:35 PTL Người con gái tôi yêu T1 PTL Người con gái tôi yêu T2 PTL Người con gái tôi yêu T3 PTL Người con gái tôi yêu T4 PTL Người con gái tôi yêu T5 PTL Người con gái tôi yêu T6 PTL Người con gái tôi yêu T7
22:45 PTQ – Ẩn thế giả môn T10 PTQ – Ẩn thế giả môn T12 PTQ – Ẩn thế giả môn T14 PTQ – Ẩn thế giả môn T16 PTQ – Ẩn thế giả môn T18 PTQ – Ẩn thế giả môn T20 (Hết) Sân khấu
0:00 PTQ – Thiếu niên tứ đại danh bổ T44 (Hết) PTQ – Ẩn thế giả môn T11 PTQ – Ẩn thế giả môn T13 PTQ – Ẩn thế giả môn T15 PTQ – Ẩn thế giả môn T17 PTQ – Ẩn thế giả môn T19
1:00 PVN Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN Tiếng quốc đêm mưa T2 (Hết) PVN – Cụ tổ hiển linh T1 PVN – Cụ tổ hiển linh T2 (Hết) PVN Cổ tích thời @ T1 PVN Cổ tích thời @ T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1
PTQ Hồ tiên T1 PTQ Hồ tiên T2 PTQ Hồ tiên T3 PTQ Hồ tiên T4 PTQ Hồ tiên T5 PTQ Hồ tiên T6 PTQ Hồ tiên T7
3:15 PTQ – Sóng giá bạch gia T44,45 PTQ – Sóng giá bạch gia T46,47 PTQ – Sóng giá bạch gia T48(Hết) PTL – Thiên đường tội lỗi T1 PTL – Thiên đường tội lỗi T2,3 PTL – Thiên đường tội lỗi T4,5 PTL – Thiên đường tội lỗi T6,7 PTL – Thiên đường tội lỗi T8,9
KHUNG GIỜ  THỨ 3 08/01/2018 THỨ 3 09/01/2018 THỨ 4 10/01/2018 THỨ 5 11/01/2018 THỨ 6 12/01/2018 THỨ 7 13/01/2018 CHỦ NHẬT 14/01/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T2 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T3 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T4 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T5 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T6 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T7 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T8
8:30 PĐL – Tiêu thập nhất lang T40 (Hết) PHQ – Bước ngoặt định mệnh T1 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T2 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T3 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T4 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T5 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T6
12:00 PTL – Thiên đường tội lỗi T10,11 PTL – Thiên đường tội lỗi T12,13 PTL – Thiên đường tội lỗi T14,15 PTL – Thiên đường tội lỗi T16,17 PTL – Thiên đường tội lỗi T18,19 PTL – Thiên đường tội lỗi T20,21 PTL – Thiên đường tội lỗi T22,23
14:00 PVN – Mặt nạ thiên thần T13 PVN – Mặt nạ thiên thần T14 PVN – Mặt nạ thiên thần T15 PVN – Mặt nạ thiên thần T16 PVN – Mặt nạ thiên thần T17 PVN – Mặt nạ thiên thần T18 PVN – Mặt nạ thiên thần T19
16:25 PPLP Bóng ma trong gia tộc T21 PPLP Bóng ma trong gia tộc T22 PPLP Bóng ma trong gia tộc T23 PPLP Bóng ma trong gia tộc T24 PPLP Bóng ma trong gia tộc T25 PPLP Bóng ma trong gia tộc T26 (Hết) PSGP Đội đặc nhiệm T1
17:30 PTQ Hồ tiên T8 PTQ Hồ tiên T9 PTQ Hồ tiên T10 PTQ Hồ tiên T11 PTQ Hồ tiên T12 PTQ Hồ tiên T13 PTQ Hồ tiên T14
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T3 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T4 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T5 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T6 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T7 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T8 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T9
20:50 PVN – Khúc tương tư T25 PVN – Khúc tương tư T26 THTT PVN – Khúc tương tư T27 PVN – Khúc tương tư T28 ĐĐVQ PVN – Khúc tương tư T29
21:35 PTL Người con gái tôi yêu T8 PTL Người con gái tôi yêu T9 PTL Người con gái tôi yêu T10 PTL Người con gái tôi yêu T11 PTL Người con gái tôi yêu T12 PTL Người con gái tôi yêu T13 PTL Người con gái tôi yêu T14
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T1 PVN – Mưa thủy tinh T2 PVN – Mưa thủy tinh T3 PVN – Mưa thủy tinh T4 PVN – Mưa thủy tinh T5 PVN – Mưa thủy tinh T6 Sân khấu
0:00 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T1 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T2 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T3 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T4 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T5 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T6
1:00 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PSGP Đội đặc nhiệm T1
PTQ Hồ tiên T8 PTQ Hồ tiên T9 PTQ Hồ tiên T10 PTQ Hồ tiên T11 PTQ Hồ tiên T12 PTQ Hồ tiên T13 PTQ Hồ tiên T14
3:15 PTL – Thiên đường tội lỗi T10,11 PTL – Thiên đường tội lỗi T12,13 PTL – Thiên đường tội lỗi T14,15 PTL – Thiên đường tội lỗi T16,17 PTL – Thiên đường tội lỗi T18,19 PTL – Thiên đường tội lỗi T20,21 PTL – Thiên đường tội lỗi T22,23
KHUNG GIỜ  THỨ 2 15/01/2018 THỨ 3 16/01/2018 THỨ 4 17/01/2018 THỨ 5 18/01/2018 THỨ 6 19/01/2018 THỨ 7 20/01/2018 CHỦ NHẬT 21/01/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T9 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T10 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T11 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T12 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T13 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T14 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T15
8:30 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T7 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T8 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T9 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T10 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T11 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T12 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T13
12:00 PTL – Thiên đường tội lỗi T24,25 PTL – Thiên đường tội lỗi T26,27 PTL – Thiên đường tội lỗi T28 (Hết) PTQ – Niềm đau chôn giấu T1 PTQ – Niềm đau chôn giấu T2,3 PTQ – Niềm đau chôn giấu T4,5 PTQ – Niềm đau chôn giấu T6,7 PTQ – Niềm đau chôn giấu T8,9
14:00 PVN – Mặt nạ thiên thần T20 PVN – Mặt nạ thiên thần T21 PVN – Mặt nạ thiên thần T22 PVN – Mặt nạ thiên thần T23 PVN – Mặt nạ thiên thần T24 PVN – Mặt nạ thiên thần T25 PVN – Mặt nạ thiên thần T26
16:25 PSGP Đội đặc nhiệm T2 PSGP Đội đặc nhiệm T3 PSGP Đội đặc nhiệm T4 PSGP Đội đặc nhiệm T5 PSGP Đội đặc nhiệm T6 PSGP Đội đặc nhiệm T7 PSGP Đội đặc nhiệm T8
17:30 PTQ Hồ tiên T15 PTQ Hồ tiên T16 PTQ Hồ tiên T17 PTQ Hồ tiên T18 PTQ Hồ tiên T19 PTQ Hồ tiên T20 PTQ Hồ tiên T21
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T10 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T11 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T12 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T13 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T14 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T15 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T16
20:50 PVN – Khúc tương tư T30 (Hết) PVN – Tỷ phú tưng T1 PVN – Tỷ phú tưng T2 PVN – Tỷ phú tưng T3 PVN – Tỷ phú tưng T4 ĐĐVQ PVN – Tỷ phú tưng T5
21:35 PTL Người con gái tôi yêu T15 PTL Người con gái tôi yêu T16 PTL Người con gái tôi yêu T17 PTL Người con gái tôi yêu T18 PTL Người con gái tôi yêu T19 PTL Người con gái tôi yêu T20 PTL Người con gái tôi yêu T21
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T7 PVN – Mưa thủy tinh T8 PVN – Mưa thủy tinh T9 PVN – Mưa thủy tinh T10 PVN – Mưa thủy tinh T11 PVN – Mưa thủy tinh T12 Sân khấu
0:00 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T7 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T8 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T9 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T10 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T11 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T12 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T13
1:00 PSGP Đội đặc nhiệm T2 PSGP Đội đặc nhiệm T3 PSGP Đội đặc nhiệm T4 PSGP Đội đặc nhiệm T5 PSGP Đội đặc nhiệm T6 PSGP Đội đặc nhiệm T7 PSGP Đội đặc nhiệm T8
PTQ Hồ tiên T15 PTQ Hồ tiên T16 PTQ Hồ tiên T17 PTQ Hồ tiên T18 PTQ Hồ tiên T19 PTQ Hồ tiên T20 PTQ Hồ tiên T21
3:15 PTL – Thiên đường tội lỗi T24,25 PTL – Thiên đường tội lỗi T26,27 PTL – Thiên đường tội lỗi T28 (Hết) PTQ – Niềm đau chôn giấu T1 PTQ – Niềm đau chôn giấu T2,3 PTQ – Niềm đau chôn giấu T4,5 PTQ – Niềm đau chôn giấu T6,7 PTQ – Niềm đau chôn giấu T8,9
KHUNG GIỜ  THỨ 2 22/01/2018 THỨ 3 23/01/2018 THỨ 4 24/01/2018 THỨ 5 25/01/2018 THỨ 6 26/01/2018 THỨ 7 27/01/2018 CHỦ NHẬT 28/01/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T16 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T17 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T18 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T19 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T20 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T21 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T22
8:30 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T14 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T15 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T16 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T17 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T18 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T19 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T20
12:00 PTQ – Niềm đau chôn giấu T10,11 PTQ – Niềm đau chôn giấu T12,13 PTQ – Niềm đau chôn giấu T14,15 PTQ – Niềm đau chôn giấu T16,17 PTQ – Niềm đau chôn giấu T18,19 PTQ – Niềm đau chôn giấu T20,21 PTQ – Niềm đau chôn giấu T22,23
14:00 PVN – Mặt nạ thiên thần T27 PVN – Mặt nạ thiên thần T28 PVN – Mặt nạ thiên thần T29 PVN – Mặt nạ thiên thần T30 (Hết) PVN – Bò cạp tím T1 PVN – Bò cạp tím T2 PVN – Bò cạp tím T3
16:25 PSGP Đội đặc nhiệm T9 PSGP Đội đặc nhiệm T10 PSGP Đội đặc nhiệm T11 PSGP Đội đặc nhiệm T12 PSGP Đội đặc nhiệm T13 PSGP Đội đặc nhiệm T14 PSGP Đội đặc nhiệm T15
17:30 PTQ Hồ tiên T22 PTQ Hồ tiên T23 PTQ Hồ tiên T24 PTQ Hồ tiên T25 PTQ Hồ tiên T26 PTQ Hồ tiên T27 PTQ Hồ tiên T28
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T17 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T18 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T19 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T20 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T21 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T22 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T23
20:50 PVN – Tỷ phú tưng T6 PVN – Tỷ phú tưng T7 PVN – Tỷ phú tưng T8 PVN – Tỷ phú tưng T9 THTT ĐĐVQ PVN – Tỷ phú tưng T10
21:35 PTL Người con gái tôi yêu T22 PTL Người con gái tôi yêu T23 PTL Người con gái tôi yêu T24 PTL Người con gái tôi yêu T25 PTL Người con gái tôi yêu T26 PTL Người con gái tôi yêu T27 PTL Người con gái tôi yêu T28
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T7 PVN – Mưa thủy tinh T8 PVN – Mưa thủy tinh T9 PVN – Mưa thủy tinh T10 PVN – Mưa thủy tinh T11 PVN – Mưa thủy tinh T12 Sân khấu
0:00 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T14 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T15 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T16 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T17 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T18 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T19 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T20
1:00 PSGP Đội đặc nhiệm T9 PSGP Đội đặc nhiệm T10 PSGP Đội đặc nhiệm T11 PSGP Đội đặc nhiệm T12 PSGP Đội đặc nhiệm T13 PSGP Đội đặc nhiệm T14 PSGP Đội đặc nhiệm T15
PTQ Hồ tiên T22 PTQ Hồ tiên T23 PTQ Hồ tiên T24 PTQ Hồ tiên T25 PTQ Hồ tiên T26 PTQ Hồ tiên T27 PTQ Hồ tiên T28
3:15 PTQ – Niềm đau chôn giấu T10,11 PTQ – Niềm đau chôn giấu T12,13 PTQ – Niềm đau chôn giấu T14,15 PTQ – Niềm đau chôn giấu T16,17 PTQ – Niềm đau chôn giấu T18,19 PTQ – Niềm đau chôn giấu T20,21 PTQ – Niềm đau chôn giấu T22,23
KHUNG GIỜ  THỨ 2 29/01/2018 THỨ 3 30/01/2018 THỨ 4 31/01/2018 THỨ 5 01/02/2018 THỨ 6 02/02/2018 THỨ 7 03/02/2018 CHỦ NHẬT 04/02/2018
7:05 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T23 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T24 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T25
8:30 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T21 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T22 (Hết) PHQ – Arang huyền bí T1
12:00 PTQ – Niềm đau chôn giấu T24,25 PTQ – Niềm đau chôn giấu T26,27 PTQ – Niềm đau chôn giấu T28,29
14:00 PVN – Bò cạp tím T4 PVN – Bò cạp tím T5 PVN – Bò cạp tím T6
16:25 PSGP Đội đặc nhiệm T16 PSGP Đội đặc nhiệm T17 PSGP Đội đặc nhiệm T18
17:30 PTQ Hồ tiên T29 PTQ Hồ tiên T30 PTQ Hồ tiên T31
19:47 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T24 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T25 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T26
20:50 PVN – Tỷ phú tưng T11 PVN – Tỷ phú tưng T12 PVN – Tỷ phú tưng T13
21:35 PTL Người con gái tôi yêu T29 PTL Người con gái tôi yêu T30 PTL Người con gái tôi yêu T31
22:45 PVN – Mưa thủy tinh T13 PVN – Mưa thủy tinh T14 PVN – Mưa thủy tinh T15
0:00 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T21 PHQ – Bước ngoặt định mệnh T22 (Hết) PHQ – Arang huyền bí T1
1:00 PSGP Đội đặc nhiệm T16 PSGP Đội đặc nhiệm T17 PSGP Đội đặc nhiệm T18
PTQ Hồ tiên T29 PTQ Hồ tiên T30 PTQ Hồ tiên T31
3:15 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T31,32 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T33,34 PTQ Thiếu niên tứ đại danh bổ T35,36
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.