CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 27/01/2014 ĐẾN NGÀY 02/02/2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 27/01/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 CT : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa trái mùa xuân
- 6h55 Thông báo + Quảng cáo
- 7h00 Chuyên mục : Người cao tuổi
- 7h15 Chương trình Ca nhạc
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 CT : Ca khúc truyền thống – Dáng đứng Việt Nam
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh ( PL )
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 Chương trình : Đọc truyện – “ Giật mình giữa mùa xuân ”
- 12h20 Địa chí phát thanh
- 12h40 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Ca cổ : Xuân quê hương
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 CT: Ca khúc truyền thống – Dáng đứng Việt Nam ( PL )
- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )
- 17h00 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h50 CT : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa trái mùa xuân
- 19h03 Tmục : Học tập tấm gương đạo đức HCM ( PL )
- 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 19h30 TMục : Câu chuyện truyền thanh – Dựa hơi Ông Táo ,
mang pháo về trần
- 19h45 Nhìn ra thế giới ( PL )
- 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL)
- 20h05 Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình
Chủ đề : Rượu và tác hại của rượu đối với gan
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )
- 22h25 Địa chí phát thanh ( PL )
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Và mùa xuân đã về ”
của Huyền Nữ Dương Chi
- 22h55 Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 28/01/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Đón xuân
- 6h55 Thông báo + Quảng cáo
- 7h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 CT : Văn nghệ địa phương – Lắng nghe mùa xuân về
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Khúc ca xuân
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 CT : Đọc truyện – “ Có 1 mùa xuân ” của Lê Hoài Lương
- 12h20 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :
Chủ đề : Cuộc đời và sự nghiệp của Phùng Há
- 12h40 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Tấu hài : Xuân đòan tựu
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Ca nhạc chọn lọc
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 CT : Văn nghệ địa phương – Lắng nghe mùa xuân về
- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 17h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h50 CT : Ca nhạc thiếu nhi – Đón xuân ( PL )
- 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 19h30 Tấu hài : Xuân đòan tựu ( PL )
- 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL)
- 20h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 CT : Văn nghệ địa phương – Lắng nghe mùa xuân về
- 22h05 Nhìn ra thế giới ( PL )
- 22h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :
Chủ đề : Cuộc đời và sự nghiệp của Phùng Há
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Bên khung của mùa xuân ”
của Minh Châu
- 22h55 Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 29/01/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay –Xây dựng nông thôn
mới ở Tiền Giang được và chưa được
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa xuân
- 6h55 Thông báo + Quảng cáo
- 7h00 Chuyên mục : Khoa học công nghệ & cuộc sống
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Lắng nghe mùa xuân về
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 CT: Ca khúc truyền thống – Hoa phong lan mùa xuân
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Xuân đất khách
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 Chương trình : Đọc truyện – “ Xuân thì ” của Lý Lan
- 12h20 T mục : Du lịch qua sóng phát thanh – Du lịch lai Châu
- 12h40 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Ca cổ : Biên giới vào xuân
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Xuân ơi về nhé
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 Chương trình : Bác sĩ gia đình
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )
- 17h00 Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h45 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa xuân ( PL )
- 19h03 Tiết mục : Pháp luật cần biết ( PL )
- 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 19h30 Chương trình Sân khấu truyền thanh :
Vỡ cải lương : Cung chúc tân xuân
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )
- 22h25 T mục : Du lịch qua sóng phát thanh – Du lịch Lai Châu
- 22h40 Chương trình : Đọc truyện – “ Hơi ấm ” của Bích Ngân
- 22h55 Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 30/01/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Ngày Tết gặp gỡ
những nông dân tiêu biểu của Tỉnh
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 CT : Ca nhạc thiếu nhi – Chuyện kể đêm giao thừa
- 6h55 Thông báo + Quảng cáo
- 7h00 Cmục : An toàn giao thông – Nổ lực kéo giảm tai nạn GT
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Hoa cỏ mùa xuân
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 CT : Giai điệu quê hương – Hương vị đất trời
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Ca cổ : Tình xuân
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )
- 14h05 Chương trình :Ca nhạc chọn lọc- Mùa xuân trên quê hương
- 15h00 Bản tin trong nước
- 15h05 Sân khấu-Trích đoạn : Mai vàng se duyên thắm – Phần 1
- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 CT : Ca cổ chọn lọc – Đêm giao thừa nghe khúc dân ca
- 17h00 Chuyên mục : An toàn giao thông ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 19h00 CT : Ca nhạc thiếu nhi – Chuyện kể đêm giao thừa ( PL )
- 19h15 Tiết mục : Chuyện gần chuyện xa ( PL )
- 19h20 Sân khấu-Trích đoạn : Mai vàng se duyên thắm – Phần 1
- 20h00 Nối sóng cầu phát thanh trực tiếp
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 Chương trình Táo Quân : Thượng đế vi hành
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Chuyện kề đêm giao thừa ”
của Huỳnh Thạch Thảo
- 23h00 Chương trình tổng hợp đón giao thừa Giáp Ngọ năm 2014
- 00h00 Tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam : Chủ tịch nước chúc tết
- 00h05 Chủ tịch tỉnh chúc Tết
- 00h10 Ca nhạc : Chúc mừng năm mới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 31/01/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 C mục : Nông thôn ngày nay – Ngày Tết nông dân
nói chuyện làm ăn
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tmuc : Dân hỏi chính quyền trả lời
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
- 6h40 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Bé chúc Tết
- 7h00 Chuyên mục : Tiếng nói từ các địa phương – Những thành
tựu kinh tế , xã hội nổi bật năm 2013 của huyện Cái Bè
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Chào xuân mới
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống – Xuân về trên quê ta
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Ngày Tết quê em
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 CT : Đọc truyện–“ Hành trình về mùa xuân ”
- 12h20 Tiết mục : Biển đảo Việt nam
- 12h40 Cmục:Xây dựng Đảng-Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết TW 4
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Tấu hài : Chúc Tết vui vẻ
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Tình xuân
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống – Xuân về trên quê ta
- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 17h00 Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
- 18h50 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
- 19h03 Tiết mục : Dân hỏi chính quyền trả lời ( PL )
- 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 19h30 Tmục: Câu chuyện truyền thanh – Rước hên vào nhà,
ăn Tết xa hoa
- 19h45 Chuyên mục : Xây dựng Đảng ( PL )
- 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL )
- 20h05 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )
- 22h25 Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Lính thủy nhà giàn ”
của Dương Duy Ngữ
- 22h55 Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 01/02/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Đầu năm gặp gỡ những
nông dân SX kinh doanh hiệu quả
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang+ Tiết mục Môi trường & cuộc sống
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương Trình : Kể chuyện thiếu nhi – Bảy cánh hoa vàng
- 6h40 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Bé vui xuân
- 6h55 Thông báo + Quảng cáo
- 7h00 Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm – Những mô hình
phòng chống ma túy tại cộng đồng tiêu biểu
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Xuân về mang yêu thương
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Giai điệu quê hương – Du xuân
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuần – Tết gia đình
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 CT : Dạ khúc tri âm – Cái hài trên sân khấu cải lương
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Mùa xuân lộc mới
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 Sân khấu-Trích đoạn : Mai vàng se duyên thắm – Phần 2
- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )
- 17h00 Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h50 CT : Kể chuyện thiếu nhi – Bảy cánh hoa vàng
- 19h03 Tiết mục : Môi trường & cuộc sống ( PL )
- 19h10 Sân khấu-Trích đoạn : Mai vàng se duyên thắm – Phần 2
- 19h45 Tường thuật trực tiếp bóng đá giải ngoại hạng Anh 2014
- 21h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
- 22h25 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Áo nắng Miền Nam ”
của Lưu Trọng Văn
- 22h55 Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 02/02/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay – Ngày Tết bàn chuyện
bản sắc trái cây Tiền Giang
- 5h30 Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương Trình : Kể chuyện thiếu nhi – Sự tích hoa mai vàng
- 6h40 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Mùa xuân khoe sắc
- 6h55 Thông báo + Quảng cáo
- 7h00 CMục :Tiếp chuyện bạn nghe đài – Những niềm vui đến muộn
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Lời tỏ tình của mùa xuân
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống – Mùa xuân ước vọng
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời – Danh hài Văn Chung
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh – Về sự độc đáo
của văn hóa Tết trên các vùng miền Tổ Quốc …
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Tấu hài : Mơ về hội xuân
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Xuân tình ca
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 16h00 Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )
- 17h00 Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài
Hộp thư Cộng tác viên ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Thời sự của Đài Tiền Giang
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h50 CT : Kể chuyện thiếu nhi – Sự tích hoa mai vàng ( PL )
- 19h10 Sân khấu truyền thanh : Ra giêng má lấy chồng
- 20h30 Tường thuật trực tiếp bóng đá giải ngoại hạng Anh 2014
- 22h05 Nhìn ra thế giới ( PL )
- 22h25 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Con của người lính biển ”
của Cao Văn
- 22h55 Bản tin cuối ngày