CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 20/05/2013 ĐẾN NGÀY 26/05/2013

Thứ hai – Ngày   20    tháng   05   năm 2013

BUỔI SÁNG    
- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng    
- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay     
- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM    
- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam     
- 6h25    Chương trình Ca nhạc thiếu nhi     
- 6h55      Thông báo + Quảng cáo    
- 7h00    Chuyên mục : Người cao tuổi     
- 7h15    Chương trình Ca nhạc     
- 8h00    Bản tin trong nước    
- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống     
- 8h40     Câu lạc bộ thể thao    
- 9h00    Bản tin kinh tế     
- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài     
- 10h00    Bản tin quốc tế     
- 10h05    Chương trình : Tạp chí phát thanh ( PL  của ngày chủ nhật )    

BUỔI TRƯA
    
- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật     
- 11h30     Chương trình thời sự Đài Tiền Giang     
- 11h50     Thông tin công cộng     
- 12h05     Câu lạc bộ thể thao ( PL )    
- 12h25     Địa chí phát thanh     
- 12h35     Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc    

BUỔI CHIỀU
    
- 13h00    Bản tin An ninh trật tự     
- 13h05    Ca cổ     
- 13h40    Nhìn ra thế giới    
- 14h00    Bản tin kinh tế ( PL )    
- 14h05    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc     
- 15h00    Bản tin trong nước ( PL )        
- 15h05    Chương trình : Ca khúc truyền thống (PL )     
- 15h40    Câu lạc bộ thể thao ( PL )    
- 16h00    Bản tin quốc tế ( PL )    
- 16h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )    
- 17h00    Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )    
- 17h15    Thông báo + Ca nhạc    
- 17h30    Thời sự Tiền Giang + Học tập tấm gương đđ HCM + Dự báo TT    

BUỔI TỐI

- 18h00        Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam    
- 18h50        Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )     
- 19h10        Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 19h30        Câu chuyện truyền thanh     
- 19h45        Nhìn ra thế giới ( PL )    
- 20h00    Bản tin An ninh trật tự ( PL)    
- 20h05    Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình                     
- 21h00    Thời sự Đài Tiền giang ( PL )    
- 21h30    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )     
- 22h25    Địa chí phát thanh ( PL )    
- 22h40    Chương trình : Đọc truyện     
- 22h55        Bản tin cuối ngày    

 Thứ ba – Ngày  21   tháng   05  năm 2013
 
BUỔI SÁNG
    
- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng    
- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay    
- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang +  Tiết mục thi đua là yêu nước    
- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam     
- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi     
- 6h55      Thông báo + Quảng cáo    
- 7h00    Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe     
- 7h15    Chương trình : Ca nhạc     
- 8h00    Bản tin trong nước     
- 8h05     Chương trình : Văn nghệ địa phương      
- 8h40     Câu lạc bộ thể thao    
- 9h00    Bản tin kinh tế    
- 9h05    Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc     
- 10h00    Bản tin quốc tế     
- 10h05    Chương trình : Ca cổ chọn lọc    

BUỔI TRƯA
    
- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật     
- 11h30     Chương trình thời sự Đài Tiền Giang     
- 11h50     Thông tin công cộng     
- 12h05     Câu lạc bộ thể thao ( PL )    
- 12h25     Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm      
- 12h35     Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc    

BUỔI CHIỀU
    
- 13h00    Bản tin An ninh trật tự     
- 13h05    Tấu hài : Chồng già vợ trẻ là tiên      
- 13h40    Nhìn ra thế giới    
- 14h00    Bản tin kinh tế     
- 14h05    Ca nhạc chọn lọc    
- 15h00    Bản tin trong nước ( PL )    
- 15h05    Chương trình : Album của bạn      
- 15h40    Câu lạc bộ thể thao ( PL )    
- 16h00    Bản tin quốc tế ( PL )     
- 16h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài     
- 17h00    Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )    
- 17h15    Thông báo + Ca nhạc    
- 17h30    Thời sự Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước + Dự báo TT    

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam    
- 18h50       Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )     
- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 19h30        Tấu hài : Chồng già vợ trẻ là tiên  ( PL )     
- 20h05    Bản tin An ninh trật tự ( PL)     
- 20h10    Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )    
- 21h00    Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )    
- 21h30    Chương trình : Album của bạn     
- 22h05        Nhìn ra thế giới ( PL )    
- 22h25    Giới thiệu tác giả tác phẩm ( PL )    
- 22h40    Chương trình : Đọc truyện     
- 22h55        Bản tin cuối ngày    

      Thứ tư  –  Ngày   22   tháng    05    năm 2013
BUỔI SÁNG    
- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng    
- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay    
- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết    
- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam     
- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi     
- 6h55      Thông báo + Quảng cáo    
- 7h00    Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống    
- 7h15    Chương trình : Ca nhạc     
- 8h00    Bản tin trong nước     
- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống     
- 8h40     Câu lạc bộ thể thao    
- 9h00    Bản tin kinh tế    
- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài     
- 10h00    Bản tin quốc tế     
- 10h05    Chương trình : Ca cổ chọn lọc    

BUỔI TRƯA
    
- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật     
- 11h30     Chương trình thời sự Đài Tiền Giang     
- 11h50     Thông tin công cộng     
- 12h05     Câu lạc bộ thể thao ( PL )    
- 12h25     Du lịch qua sóng phát thanh     
- 12h45     Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc     

BUỔI CHIỀU
    
- 13h00    Bản tin An ninh trật tự     
- 13h05    Ca cổ     
- 13h40    Nhìn ra thế giới    
- 14h00    Bản tin kinh tế ( PL )    
- 14h05    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc     
- 15h00    Bản tin trong nước ( PL )    
- 15h05    Chương trình : Bác sĩ gia đình  ( PL )    
- 16h00    Bản tin quốc tế ( PL )    
- 16h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )    
- 17h00    Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )    
- 17h15    Thông báo + Ca nhạc    
- 17h30    Thời sự Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết + Dự báo TT    

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam    
- 18h50       Chương trình  : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )    
- 19h10        Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 19h30       Chương trình Sân khấu truyền thanh :
                                              Vỡ cải lương : Người đẻ mướn    
- 21h00    Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )    
- 21h30    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )    
- 22h25    Du lịch qua sóng phát thanh ( PL )    
- 22h40    Chương trình : Đọc truyện     
- 22h55        Bản tin cuối ngày    

Thứ  năm  –  Ngày   23   tháng    05   năm 2013

BUỔI SÁNG    
- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng    
- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay    
- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa     
- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam     
- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi     
- 6h55      Thông báo + Quảng cáo    
- 7h00    Chuyên mục : An toàn giao thông      
- 7h15    Chương trình Ca nhạc     
- 8h00    Bản tin trong nước     
- 8h05     Chương trình : Giai điệu quê hương    
- 8h40     Câu lạc bộ thể thao     
- 9h00    Bản tin kinh tế    
- 9h05    Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc    
- 10h00    Bản tin quốc tế     
- 10h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài    

BUỔI TRƯA
    
- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật     
- 11h30     Chương trình thời sự Đài Tiền Giang     
- 11h50     Thông tin công cộng     
- 12h05     Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu     
    
BUỔI CHIỀU    
    
- 13h00    Bản tin An ninh trật tự     
- 13h05    Ca cổ     
- 13h40    Nhìn ra thế giới    
- 14h00    Bản tin kinh tế ( PL )    
- 14h05    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc     
- 15h00    Bản tin trong nước     
- 15h05    Sân khấu-Trích đoạn : Lan Huệ sầu ai – P1    
- 15h40    Câu lạc bộ thể thao     
- 16h00    Bản tin quốc tế ( PL )    
- 16h05    Chương trình : Ca cổ chọn lọc     
- 17h00    Chuyên mục : An toàn giao thông      
- 17h15    Thông báo + Ca nhạc    
- 17h30    Thời sự Tiền Giang + Tmục Chuyện gần chuyện xa + Dự báo TT    

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam    
- 18h50       Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )    
- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 19h30       Sân khấu-Trích đoạn : Lan Huệ sầu ai – P1 ( PL )    
- 20h00    Bản tin An ninh trật tự ( PL )    
- 20h05       Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện    
- 21h00    Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )    
- 21h30    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )     
- 22h25        Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc     
- 22h40    Chương trình : Đọc truyện     
- 22h55        Bản tin cuối ngày    

       Thứ   sáu  – Ngày    24   tháng   05   năm 2013
BUỔI SÁNG    
- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng    
- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay    
- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục trả lời thư bạn nghe Đài    
- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam     
- 6h25    Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi     
- 7h00    Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương     
- 7h15    Chương trình Ca nhạc     
- 8h00    Bản tin trong nước    
- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống     
- 8h40     Câu lạc bộ thể thao     
- 9h00    Bản tin kinh tế     
- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài     
- 10h00    Bản tin quốc tế     
- 10h05    Chương trình : Ca cổ chọn lọc    

BUỔI TRƯA
    
- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật     
- 11h30    Chương trình thời sự Đài Tiền Giang     
- 11h50    Thông tin công cộng     
- 12h00    Tiết mục : Biển đảo Việt nam    
- 12h15    Câu lạc bộ thể thao    
- 12h35    Chuyên mục : Xây dựng Đảng      
- 12h55    Nhạc không lời ( Nhạc chờ )    

BUỔI CHIỀU
    
- 13h00    Bản tin An ninh trật tự     
- 13h05    Tấu hài : Vợ ơi ! là vợ    
- 13h40    Nhìn ra thế giới    
- 14h00    Bản tin kinh tế     
- 14h05    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc     
- 15h00    Bản tin trong nước ( PL )    
- 15h05    Chương trình : Ca khúc truyền thống ( PL )     
- 15h40    Câu lạc bộ thể thao ( PL )    
- 16h00    Bản tin quốc tế ( PL )    
- 16h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )    
- 17h00    Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )    
- 17h15    Thông báo + Ca nhạc    
- 17h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Trã lời bạn nghe Đài + Dự báo TT    

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam    
- 18h50       Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )    
- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 19h30       Tiết mục : Câu chuyện truyền thanh     
- 19h50        Chuyên mục : Xây dựng Đảng  ( PL )    
- 20h05    Bản tin An ninh trật tự ( PL )    
- 20h10        Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )    
- 21h00    Thời sự Đài Tiền Giang  ( PL )    
- 21h30    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )     
- 22h25    Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)    
- 22h40    Chương trình : Đọc truyện     
- 22h55    Bản tin cuối ngày    

Thứ bảy  – Ngày   25    tháng    05   năm 2013

BUỔI SÁNG    
- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng    
- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay    
- 5h30    Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Môi trường & cuộc sống      
- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam     
- 6h25    Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi     
- 6h40     Ca nhạc thiếu nhi     
- 6h55      Thông báo + Quảng cáo    
- 7h00    Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm    
- 7h15    Chương trình  : Ca nhạc     
- 8h00    Bản tin trong nước     
- 8h05     Chương trình : Giai điệu quê hương    
- 8h40     Câu lạc bộ thể thao     
- 9h00    Bản tin kinh tế    
- 9h05    Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc    
- 10h00    Bản tin quốc tế     
- 10h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài    

BUỔI TRƯA
    
- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật     
- 11h30     Chương trình thời sự Đài Tiền Giang     
- 11h50     Thông tin công cộng     
- 12h05     Chương trình : Ngày cuối tuần     

BUỔI CHIỀU
    
- 13h00    Bản tin An ninh trật tự     
- 13h05   Chương trình : Dạ khúc tri âm      
- 13h40    Nhìn ra thế giới    
- 14h00    Bản tin kinh tế     
- 14h05    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc    
- 15h00    Bản tin trong nước ( PL )    
- 15h05    Sân khấu-Trích đoạn : Lan Huệ sầu ai – P2    
- 15h40    Câu lạc bộ thể thao ( PL )     
- 16h00    Bản tin quốc tế ( PL )    
- 16h05    Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )     
- 17h00    Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm ( PL )    
- 17h15    Thông báo + Ca nhạc    
- 17h30    Thời sự Tiền Giang + Tmục Môi trường & cuộc sống+Dự báo TT     

BUỔI TỐI Thứ bảy – Ngày    25    tháng    05   năm  2013

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam    
- 18h50       Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi ( PL )     
- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 19h30       Sân khấu-Trích đoạn : Lan Huệ sầu ai – P2 ( PL )    
- 20h05    Bản tin An ninh trật tự ( PL )    
- 20h10        Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )    
- 21h00    Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )    
- 21h30    Chương trình : Ca nhạc     
- 22h15        Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc     
- 22h40    Chương trình : Đọc truyện     
- 22h55    Bản tin cuối ngày    
 
Chủ nhật  – Ngày   26   tháng    05    năm 2013

BUỔI SÁNG
    
- 5h00    Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng    
- 5h10    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay    
- 5h30    Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang     
- 6h00    Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam     
- 6h25    Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi     
- 6h40     Ca nhạc thiếu nhi     
- 6h55      Thông báo + Quảng cáo    
- 7h00    Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV    
- 7h15    Chương trình : Ca nhạc     
- 8h00    Bản tin trong nước     
- 8h05     Chương trình : Ca khúc truyền thống     
- 8h40     Câu lạc bộ thể thao     
- 9h00    Bản tin kinh tế    
- 9h05    Chương trình : Ca nhạc nước ngoài    
- 10h00    Bản tin quốc tế     
- 10h05    Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời    

BUỔI TRƯA
    
- 11h00    Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 11h20    Thông tin khoa học kỷ thuật     
- 11h30     Chương trình thời sự Đài Tiền Giang     
- 11h50     Thông tin công cộng     
- 12h05     Chương trình : Tạp chí phát thanh      

BUỔI CHIỀU
    
- 13h00    Bản tin An ninh trật tự     
- 13h05    Tấu hài : Trai hay gái    
- 13h40    Nhìn ra thế giới    
- 14h00    Bản tin kinh tế     
- 14h05   Chương trình  : Ca nhạc chon lọc    
- 15h00    Bản tin trong nước ( PL )    
- 15h05    Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện ( PL )     
- 16h00    Bản tin quốc tế ( PL )    
- 16h05    Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )    
- 17h00    Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )    
- 17h15    Thông báo + Ca nhạc    
- 17h30   Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Sự kiện tuần qua+ Dự báo TT    

BUỔI TỐI

- 18h00       Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam    
- 18h50       Chương trình : Kể chuyện  thiếu nhi ( PL )    
- 19h10       Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )    
- 19h30        Chương trình Sân khấu truyền thanh :     
                                              Chập cải lương : Thân gái dặm trường     
- 20h40        Nhìn ra thế giới ( PL )    
- 21h00    Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )    
- 21h30    Chương trình : Ca nhạc chọn lọc      
- 22h25         Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc     
- 22h40    Chương trình : Đọc truyện     
- 22h55         Bản tin cuối ngày