CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 19/08/2013 ĐẾN NGÀY 25/08/2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ HAI – NGÀY 19/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thốngMười chín tháng tám

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Tạp chí phát thanh ( PL )

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Địa chí phát thanh

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ : Từ mùa thu ấy ta đi

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05CT: Ca khúc truyền thốngMười chín tháng tám (PL )

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Học tập tấm gương đđ HCM + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013 ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Tiết mục : Câu chuyện truyền thanhTin “ Hot ” của dân

- 19h45Nhìn ra thế giới ( PL )

- 20h05Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình

Chủ đề : Phòng trị bệnh viêm dạ dày do vi khuẩn H.P

- 21h00Thời sự Đài Tiền giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Địa chí phát thanh ( PL )

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Ông Hai Thủ ” của Mai Bửu Minh

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BA – NGÀY 20/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe

- 7h15Chương trình : Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05CT : Văn nghệ địa phương Ba Rày vang mãi chiến công

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Từ mùa thu năm ấy

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm:

Chủ đề : Nhà thơ Chim Trắng & sự minh triết của trái tim

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Lý sự cùn

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05 Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Album của bạn

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 17h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013 ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Tấu hài : Lý sự cùn ( PL )

- 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL)

- 20h10Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Album của bạn

- 22h05Nhìn ra thế giới ( PL )

- 22h25Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :

Chủ đề : Nhà thơ Chim Trắng & sự minh triết của trái tim

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Ngoại tình” của Mai Bửu Minh

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ TƯ – NGÀY 21/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống

- 7h15Chương trình : Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thốngĐất nước hôm nay

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Hương tóc ngày xưa

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Du lịch qua sóng phát thanh

- 12h45 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ : Bông bưởi hoa cau

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Bác sĩ gia đình

Chủ đề : Phòng trị bệnh viêm dạ dày do vi khuẩn H.P ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013 ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : 14 đêm tình

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Du lịch qua sóng phát thanh ( PL )

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Nổi đau” của Mai Bửu Minh

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ NĂM – NGÀY 22/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Chung Kết xếp hạng hội thi tiếng hát măng non 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : An ninh trật tự

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương – Câu đợi Câu chờ

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ : Bông hồng cài áo

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước

- 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Trọn nghĩa kim bằng

- 15h40Câu lạc bộ thể thao

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Mừng tuổi Mẹ

- 17h00Chuyên mục : An ninh trật tự( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Chuyện gần chuyện xa + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Chung Kết xếp hạng hội thi tiếng hát măng non 2013 ( PL

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30 Sân khấu-Trích đoạn : Trọn nghĩa kim bằng ( PL )

- 20h00Bản tin An ninh trật tự ( PL )

- 20h05Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện

Chủ đề : Những thay đổi về tâm sinh lý tuổi dậy thì ở bạn gái

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40CT : Đọc truyện : Đi biển” của Kim Quyên

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ SÁU – NGÀY 23/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục trả lời thư bạn nghe Đài

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Chung Kết xếp hạng hội thi tiếng hát măng non 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tiếng nói từ các địa phương

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thốngSân trường quê tôi

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Cội nguồn

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50Thông tin công cộng

- 12h00Tiết mục : Biển đảo Việt nam

- 12h15Câu lạc bộ thể thao

- 12h35Chuyên mục : Xây dựng Đảng

- 12h55Nhạc không lời ( Nhạc chờ )

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Kế hoạch mới

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Ca khúc truyền thốngSân trường quê tôi

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Đài Tiền Giang + Trã lời bạn nghe Đài + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Chung Kết xếp hạng hội thi tiếng hát măng non 2013 ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Tmục : Câu chuyện truyền thanhNhớ mãi khúc quân hành

- 19h50Chuyên mục : Xây dựng Đảng( PL )

- 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL )

- 20h10Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Vợ chồng già ” của Kim Quyên

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BẢY – NGÀY 24/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Môi trường & cuộc sống

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi – Nước mắt rưng rưng

- 6h40CT : Chung Kết xếp hạng hội thi tiếng hát măng non 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên đề : Kinh tế

- 7h15Chương trình: Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương – Vang khúc quân ca

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuần

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Chương trình : Dạ khúc tri âm

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Kiếm sĩ dơi

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )

- 17h00Chuyên đề : Kinh tế ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Môi trường & cuộc sống+Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h45Tường thuật trực tiếp bóng đá giảingoại hạng Anh 2013-2014

- 20h35Nhìn ra thế giới ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc

- 22h15Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Người ấy” của Kim Quyên

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHỦ NHẬT – NGÀY 25/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi – Hoa học trò

- 6h40CT : Chung Kết xếp hạng hội thi tiếng hát măng non 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV

- 7h15Chương trình : Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Cạp chảo cạp vàng

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình: Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện ( PL )

Chủ đề : Những thay đổi về tâm sinh lý tuổi dậy thì ở bạn gái ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )

- 17h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Sự kiện tuần qua+ Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Kể chuyện thiếu nhi – Hoa học trò ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : Tiếng khóc nửa đêm

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Bông ” của Kim Quyên

- 22h55Bản tin cuối ngày