CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 12/08/2013 ĐẾN NGÀY 18/08/2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ HAI – NGÀY 12/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Vòng Bán Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Người cao tuổi

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05CT : Ca khúc truyền thốngTổ Quốc gọi tên mình

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Tạp chí phát thanh ( PL của ngày chủ nhật )

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Địa chí phát thanh

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ : Chuyện tình quán bên hồ

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05CT : Ca khúc truyền thống – Tổ Quốc gọi tên mình

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Học tập tấm gương đđ HCM + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h00Trực tiếp Chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng Hát Măng Non

tỉnh Tiền Giang lần thứ 4/2013 – Giải Hồ Văn Nhánh

- 21h00Thời sự Đài Tiền giang ( PL )

- 21h30Tiết mục : Câu chuyện truyền thanh – Cho xin co hội vào đời

- 21h45Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Bia mộ ”của Lê Đình Trường

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BA – NGÀY 13/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Vòng Bán Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe

- 7h15Chương trình : Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương Trình : Văn nghệ địa phương – Mưa qua phố vắng

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Kỷ vật

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 CT : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm : “ Khí tiết thời mở cửa ”

và tính cách con người thời hậu chiến

- 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Ăn trộm mà dựa hơi

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05 Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Album của bạn

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 17h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Vòng Bán Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013(PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Tấu hài : Ăn trộm mà dựa hơi ( PL )

- 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL)

- 20h10Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Album của bạn ( PL )

- 22h05Nhìn ra thế giới ( PL )

- 22h25CT : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm :

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Vẻ đẹp”của Lê Đình Trường

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ TƯ – NGÀY 14/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Vòng Bán Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống

- 7h15Chương trình : Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05CT : Ca khúc truyền thốngQuyết giữ biển đảo quê hương

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Mẹ là quê hương

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 12h25 Du lịch qua sóng phát thanh

- 12h45 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ : Cội nguồn

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05CT : Ca khúc truyền thốngQuyết giữ biển đảo quê hương

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Vòng Bán Kết hội thi tiếng hát măng non năm 201 ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : Tình xa khuất

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Du lịch qua sóng phát thanh ( PL )

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Có mưa trên núi ”của Lê Đình Trường

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ NĂM – NGÀY 15/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : An toàn giao thông

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương – Về hội lim

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Ca cổ : Thuyền hoa

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước

- 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Yêu em đã muộn rồi

- 15h40Câu lạc bộ thể thao

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Duyên tình

- 17h00Chuyên mục : An toàn giao thông

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Chuyện gần chuyện xa + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013 ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Sân khấu-Trích đoạn : Yêu em đã muộn rồi ( PL )

- 20h00Bản tin An ninh trật tự ( PL )

- 20h05Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện

Chủ đề : Phòng trị u nang buồn trứng ở tuổi vị thành niên

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Tai biến một trò chơi”của Lê Đình Trường

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ SÁU – NGÀY 16/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục trả lời thư bạn nghe Đài

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 7h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương

- 7h15Chương trình Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05CT : Ca khúc truyền thốngLời ca cho người giữ quê hương

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Quê chồng

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50Thông tin công cộng

- 12h00Tiết mục : Biển đảo Việt nam

- 12h15Câu lạc bộ thể thao

- 12h35Chuyên mục : Xây dựng Đảng

- 12h55Nhạc không lời ( Nhạc chờ )

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Anh Năm Lười

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05CT : Ca khúc truyền thống Lời ca cho người giữ quê hương

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

- 17h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Đài Tiền Giang + Trã lời bạn nghe Đài + Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013 ( PL )

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30TMục : Câu chuyện truyền thanh – Sập bẫy tình

- 19h50Chuyên mục : Xây dựng Đảng( PL )

- 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL )

- 20h10Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

- 22h25Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)

- 22h40Đọc truyện – “ Trăng muộn ”của Thanh Giang

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BẢY – NGÀY 17/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Môi trường & cuộc sống

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương Trình : Kể chuyện thiếu nhi – Tìm bố – P3

- 6h40CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm

- 7h15Chương trình: Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương – Lý thương nhau

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuần

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Chương trình : Dạ khúc tri âm

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Mẹ tôi

- 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )

- 17h00Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Môi trường & cuộc sống+Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h45Tường thuật trực tiếp bóng đá giảingoại hạng Anh 2013-2014

- 20h35Nhìn ra thế giới ( PL )

- 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h30Chương trình : Ca nhạc

- 22h15Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Bạn nhỏ”của Thanh Giang

- 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHỦ NHẬT – NGÀY 18/08/2013

BUỔI SÁNG

- 5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

- 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

- 5h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang

- 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 6h25Chương Trình : Kể chuyện thiếu nhi – Tìm bố – P4

- 6h40CT : Chung Kết hội thi tiếng hát măng non năm 2013

- 6h55Thông báo + Quảng cáo

- 7h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV

- 7h15Chương trình : Ca nhạc

- 8h00Bản tin trong nước

- 8h05CT : Ca khúc truyền thống – Hát mãi khúc quân hành

- 8h40Câu lạc bộ thể thao

- 9h00Bản tin kinh tế

- 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

- 10h00Bản tin quốc tế

- 10h05Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời

BUỔI TRƯA

- 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

- 11h50 Thông tin công cộng

- 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh

BUỔI CHIỀU

- 13h00Bản tin An ninh trật tự

- 13h05Tấu hài : Lớp học tình thương

- 13h40Nhìn ra thế giới

- 14h00Bản tin kinh tế

- 14h05Chương trình: Ca nhạc chon lọc

- 15h00Bản tin trong nước ( PL )

- 15h05Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện

Chủ đề : Phòng trị u nang buồn trứng ở tuổi vị thành niên

- 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

- 16h05Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )

- 17h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )

- 17h15Thông báo + Ca nhạc

- 17h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Sự kiện tuần qua+ Dự báo TT

BUỔI TỐI

- 18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

- 18h50Chương Trình : Kể chuyện thiếu nhi – Tìm bố – P4

- 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

- 19h30Tường thuật trực tiếp bóng đá giảingoại hạng Anh 2013-2014

- 21h20Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

- 21h50Tấu hài : Lớp học tình thương( PL )

- 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

- 22h40CT : Đọc truyện – “ Tình yêu mãi xanh ”của Thanh Giang

- 22h55Bản tin cuối ngày