CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 31/01/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 C mục : Nông thôn ngày nay – Ngày Tết nông dân
nói chuyện làm ăn
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tmuc : Dân hỏi chính quyền trả lời
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
- 6h40 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Bé chúc Tết
- 7h00 Chuyên mục : Tiếng nói từ các địa phương – Những thành
tựu kinh tế , xã hội nổi bật năm 2013 của huyện Cái Bè
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Chào xuân mới
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống – Xuân về trên quê ta
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Ngày Tết quê em
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 CT : Đọc truyện–“ Hành trình về mùa xuân ”
- 12h20 Tiết mục : Biển đảo Việt nam
- 12h40 Cmục:Xây dựng Đảng-Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết TW 4
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Tấu hài : Chúc Tết vui vẻ
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Tình xuân
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 Chương trình : Ca khúc truyền thống – Xuân về trên quê ta
- 15h40 Câu lạc bộ thể thao ( PL )
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 17h00 Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
- 18h50 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
- 19h03 Tiết mục : Dân hỏi chính quyền trả lời ( PL )
- 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 19h30 Tmục: Câu chuyện truyền thanh – Rước hên vào nhà,
ăn Tết xa hoa
- 19h45 Chuyên mục : Xây dựng Đảng ( PL )
- 20h00 Bản tin An ninh trật tự ( PL )
- 20h05 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )
- 22h25 Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Lính thủy nhà giàn ”
của Dương Duy Ngữ
- 22h55 Bản tin cuối ngày