Chung kết Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

          
                                     Thí sinh Trần Thị Liên đến từ Đảng bộ Bộ LĐ-TB-XH thuyết trình tại Hội thi.                          

                                                       

                                                     Thí sinh Trần Thị Liên đến từ Đảng bộ Bộ LĐ-TB-XH thuyết trình tại Hội thi.                                                          

                           

                                                                                  
                      

     Sáng 8-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức chung kết Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”.

                

     Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Bộ phận giúp việc của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các chuyên gia hàng đầu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của các đơn vị, cơ quan trực thuộc Đảng bộ Khối.

     Chín bài thuyết trình xuất sắc trình bày tại buổi chung kết Hội thi đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối được nghe và hiểu sâu hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, nhất là về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; vận dụng tư tưởng của Bác vào quá trình rèn luyện, tu dưỡng bản thân gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước chuyển mạnh việc học tập sang làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong mọi mặt công tác của Đảng bộ Khối, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng; trong công tác tham mưu, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trong đổi mới công tác quản lý và điều hành; trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong xử lý các mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau trong cuộc sống, công tác hàng ngày.

     Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư trong kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2013).

     Hội thi nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người trong các cấp bộ đảng của Đảng bộ, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nhất là đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng trong các cơ quan T.Ư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong tình hình mới.