Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân huyện Tân Phú Đông và Tân Phước

(THTG) Chiều ngày 28.6, Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương có buổi tiếp công dân  Huỳnh Thị Nô, ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân phú Đông, liên quan đến các yêu cầu do ảnh hưởng bởi Dự án Nuôi thủy sản

vlcsnap-2018-06-29-10h52m23s035

vlcsnap-2018-06-29-10h50m55s393    

Bà  Huỳnh Thị Nô trình bày khiếu nại với chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo trình bày của bà Huỳnh Thị Nô, Dự án Nuôi thủy sản  trên địa bàn huyện Tân Phú Đông đã ảnh hưởng đến phần đất 7.000m2 của bà. Dự án không thành công, từ 2004 đến nay ảnh hưởng lớn đến phần sử dụng đất nông nghiệp, gia đình đã bỏ nhiều công sức để san lấp, nhưng sản xuất không hiệu quả. Bà Nô yêu cầu được bồi thường thiệt hại trong thời gian từ 2004 đến khi san lấp lại vào năm 2012; Yêu cầu tái định cư do dự án làm hư nhà và yêu cầu có giải pháp để tách bạch giữa đất trồng lúa với đất nuôi thủy sản.

vlcsnap-2018-06-29-10h52m47s621

vlcsnap-2018-06-29-11h02m57s157

Đại diện chính quyền địa phương giải thích rõ khiếu nại của bà Nô. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, quá trình thực hiện dự án nuôi thủy sản, xác định không phải dự án nuôi thủy sản làm ảnh hưởng đến trồng lúa, việc nước bị phèn trong mùa khô là ảnh hưởng đặt trưng tại khu vực. Nếu phát hiện có rò rỉ nước mặn thì đề nghị bà báo cơ quan chuyên môn để khắc phục. Dự án nuôi thủy sản không bồi thường đất, do đó bà yêu cầu bồi thường đất là không thể giải quyết. Mặt khác, đối chiếu hồ sơ địa chính cho thấy, bà Nô không bị mất đất. Trước đây bà yêu cầu hỗ trợ công san lấp, bồi thường nhà ở, vấn đề này Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông đã tiếp và giải quyết, cụ thể: Chỉ đạo nạo vét kênh, hỗ trợ khó khăn một số tiền, nhưng bà Nô không đồng ý.

vlcsnap-2018-06-29-10h54m03s353

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh giải thích rõ và kết luận vụ việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Trên cơ sở các yêu cầu của bà Nô, đề xuất của ngành chức năng, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã giải thích, kết luận: Bà Huỳnh Thị Nô chưa gửi đơn khiếu nại lần đầu tại cấp huyện về các vấn đề mới phát sinh yêu cầu bồi thường, nên nếu có yêu cầu bồi thường, thì làm đơn gửi huyện Tân Phú Đông xem xét giải quyết.Chu 3tic5h UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Tân Phú Đông chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà Nô làm đơn khiếu nại và khẩn trương thụ lý, giải quyết khiếu nại lần đầu theo đúng trình tự thủ tục luật định. Giao Tổ 999 tỉnh Tiền Giang theo dõi quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu của cấp huyện và xem xét các vấ đề có liên quan đến khiếu nại. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát về tình hình tưới tiêu và quy hoạch thủy lợi khu vực Dự án nuôi thủy sản, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/07/2018.

* Cũng trong chiều ngày 28.6, Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương có buổi tiếp công dân  Nguyễn Thị Thủy Tiên, ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước liên quan đến các yêu cầu do ảnh hưởng bởi Dự Khu công nghiệp Long Giang.

 vlcsnap-2018-06-29-11h06m30s554

vlcsnap-2018-06-29-11h03m45s646

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên  trình bày khiếu nại. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo trình bày và yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Dự án  Khu công nghiệp Long Giang ảnh hưởng đến phần đất của bà, theo phương án 537 mỗi hecta đất được hỗ trợ 181 triệu đồng, bản án tòa án giải quyết số tiền thấp hơn 30 triệu đồng/hecta. Bà yêu cầu được giải quyết như những hộ không có bản án. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất: đối với đất xung quanh nhà, bà Tiên yêu cầu cấp theo hiện trạng sử dụng. Ngoài ra, theo báo cáo 1231 của Thanh tra Chính phủ thì mỗi hộ được giao đất từ 1.000m2 đến 3.000m2 do đó, bà Tiên yêu cầu được cấp đất theo đúng nội dung báo cáo này.

vlcsnap-2018-06-29-11h06m36s605

vlcsnap-2018-06-29-11h07m39s367

Chình quyền địa phương giải thích khiếu nại của bà Tiên. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang: Trường hợp của bà Thủy Tiên có bản án của tòa án, do đó phải căn cứ bản án để thực hiện. Đối với việc giao đất từ 1.000m2 đến 3.000m2 là số liệu theo thực trạng tại nông trường, Thông báo 96 UBND tỉnh Tiền Giang đã có giải quyết vấn đề này là cấp theo hiện trạng,  có trừ các công trình công cộng. Về đất ở hiện nay đã lập thủ tục cấp giấy, về yêu cầu cấp thêm đất cũng đã có chủ trương giải quyết 37m, nhưng đo thực tế hơn 39m đề nghị bà hợp tác làm thủ tục.

vlcsnap-2018-06-29-14h41m26s707

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận vụ việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận: việc bà Tiên yêu cầu giao đất từ 1.000m2 đến 3.000m2 là không có cơ sở xem xét. Giao Sở Tài nguyên – Môi trường hỗ trợ UBND huyện Tân Phước đến ngày 02/7/2018 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất xung quanh nhà. Trường hợp bà Tiên có khó khăn thì làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ.

 

Trọng Hiếu