Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tiến độ xây dựng Nông thôn mới ở huyện Chợ Gạo  và Gò Công Tây

(THTG) Tiếp tục chương trình làm việc với các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới dự kiến ra mắt trong năm 2016, chiều ngày 14/4, Đoàn công tác tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đến làm việc với  xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo và xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây.

1

Ảnh: Bá Thủy

Theo báo cáo, hiện nay xã Lương Hòa Lạc mới thực hiện đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 6 tiêu chí chưa đạt. Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá thì hầu hết các tiêu chí còn lại đều đã có lộ trình và đã đưa ra được các giải pháp thực hiện. Hiện tại, địa phương vẫn còn những khó khăn khi thực hiện các tiêu chí điện, chợ và môi trường.

Đối với xã Vĩnh Hựu, hiện nay xã đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí đưa đạt. Theo phân tích đánh giá của các ngành thì xã Vĩnh Hưụ chỉ còn 3 tiêu chí khó hoàn thành nếu không có sự hỗ trợ cúa các cấp, ngành đó là tiêu chí điện, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa.

Về tiêu chí điện, đây là tiêu chí rất khó hoàn thành nếu không có sự vào cuộc của cấp tỉnh, vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành điện phải tính toán khoa học chi tiết cụ thể và thời gian tới sẽ có cuộc làm việc riêng. Đối với xã Lương Hòa Lạc, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương sửa chữa, chỉnh trang lại chợ Bến Tranh và giao cho huyện Chợ Gạo hỗ trợ xã trong việc sắp xếp, bố trí các tiểu thương buôn bán kinh doanh đảm bảo văn minh và trật tự an toàn giao thông. Đối với xã Vĩnh Hựu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải khảo sát lại các tuyến đường từ đó đánh giá một cách cụ thể chi tiết và việc cần thiết để điều chỉnh lại quy hoạch đồ án, đề án hay tranh thủ mọi nguồn vốn lồng ghép và mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành tiêu chí giao thông; ông cũng yêu cầu địa phương cần tính toán lập dự toán xây dựng các phòng chức năng sớm hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Văn phòng điều phối tỉnh, các ban ngành liên quan và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Tây hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để xã Lương Hòa Lạc sẽ ra mắt xã nông thôn mới vào tháng 11 và xã Vĩnh Hựu sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Bá Thủy