Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

(THTG) Ngày 28/11 ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  của các hộ gia đình và cá nhân ở huyện Châu Thành, huyện Gò công Tây và thị xã Gò Công.

+ Tại huyện Châu Thành, báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ đo đạt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liển với đất của hộ gia đình và cá nhân của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành, tính đến ngày 28/11/2016, tiến độ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân chậm so với yêu cầu đặt ra. Số lượng hồ sơ người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính ngày càng tăng, từ 879 hồ sơ tại thời điểm ngày 16/8/2016 thì đến ngày 6/10/2016 đã tăng lên đến 1.495 hồ sơ và hiện nay là 1.192 hồ sơ. Trước thực trạng này, huyện Châu Thành sẽ tiến hành kiểm tra để có hướng xử lý kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân theo đúng luật định. Đồng thời, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thông báo thuế và điện thoại trực tiếp cho chủ sử dụng đất đến nhận thông báo và nộp tiền; đối với hồ sơ miễn thuế cần chuyển mỗi ngày cho chi nhánh, tránh tồn động gây áp lực giải quyết.

1

Ảnh: Lê Long

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhất trí việc huyện tổ chức đoàn kiểm tra, họp dân tìm hiểu nguyên nhân vì sao không nộp thuế; khắc phục tình trạng chậm giải quyết hồ sơ nhằm bảo đảm quyền lợi người dân.

 +Tại thị xã Gò Công, lãnh đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Gò Công đã báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Gò Công tháng 11/2016. Theo đó công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  của hộ gia đình và cá nhân ở địa phương này thực hiện tốt. Riêng công tác đo đạc còn hơi chậm. Để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, Thị xã Gò công  tiếp tục phân công 5 tổ để đo đạc vào ngày thứ 7 nhằm giải quyết hồ sơ tồn đọng theo kế hoạch đề ra. Thị xã cũng đề nghị tỉnh bổ sung thêm nhân sự để thị xã giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả đạt được của địa phương. Điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của UBND thị xã Gò Công và các đơn vị chức năng. Ông cũng nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn gì, kịp thời báo cáo, kiến nghị để tỉnh hỗ trợ giải quyết. Thị xã cũng cần quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách làm đêm, thêm giờ cho cán bộ công nhân viên theo đúng luật.

 

+ Tại huyện Gò Công Tây, báo cáo của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gò Công Tây đến ngày 23/11/2016, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.771 hồ sơ, có 2.380  hồ sơ đã được giải quyết, 391 hồ sơ đang thực hiện, trong đó  có 183 hồ sơ người dân chưa đóng thuế.  Hiện có 163 hồ sơ trong hạn và 45 hồ sơ đã trễ hạn. Để làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liển với đất của hộ gia đình và cá nhân, trong thời gian tới, huyện cũng đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất, nhân sự, cơ chế chính sách, xây dựng kho lưu trữ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những cố gắng của huyện trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân trong thời gian qua. Ông đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường nhân lực cho huyện, cố gắng giải quyết hồ sơ tồn đọng. Huyện cũng cần học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương khác để giải quyết hiệu quả hơn công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân; giải quyết tốt các chế độ, chính sách làm đêm, thêm giờ cho cán bộ công nhân viên theo đúng luật, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi người người dân. Về vấn đề xây dựng kho lưu trữ, tỉnh ghi nhận và sẽ có hướng giải quyết trong thời gian tới.

Thùy Trang