Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Hiệp và Kim Sơn huyện Châu Thành

 

(THTG) Chiều ngày 15/4, Đoàn công tác tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Hưởng –  Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đến kiểm tra và làm việc về xây dựng nông thôn mới tại 2 xã  Tam Hiệp và Kim Sơn huyện Châu Thành

Theo báo cáo, hiện nay xã Tam Hiệp đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 4 tiêu chí chưa đạt gồm Giao thông, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa và Môi trường. Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới này, xã cần nguồn lực trên 23 tỷ đồng, trong đó,  nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện trên 10 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường lộ, cầu, nhà văn hóa. Đặc biệt tiêu chí Điện, xã cần nguồn vốn  hỗ trợ từ ngành điện trên 12 tỷ đồng để thực thi hoàn thành tiêu chí này.

Untitled 1

Đối với xã Kim Sơn, hiện nay xã đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí , còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm Giao thông, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Hình thức tổ chức sản xuất và Môi trường. Để hoàn thành các tiêu chí này, xã cần nguồn vốn đầu tư lên đến trên 30 tỷ đồng, trong đó vốn đề nghị tỉnh và ngành Điện hỗ trợ trên 27 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp đường xã, xây dựng nhà văn hóa, đường điện. Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá thì hầu hết các tiêu chí còn lại đều đã có lộ trình và đã đưa ra được các giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền nhân dân 2 xã Tam Hiệp và Kim Sơn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian qua. Đối với kiến nghị của xã Kim Sơn, trước mắt Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất xem xét hỗ trơ đầu tư xây dựng nhà văn hóa, tuyến đường liên xã Tây sông Rạch Gầm, yêu cầu lãnh đạo UBND xã khẩn trương tiến hành triển khai hồ sơ trình các cấp, ngành để tiến hành thực thi xây dựng. Đối với xã Tam Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải khảo sát lại các tuyến đường, từ đó đánh giá một cách cụ thể chi tiết và việc cần thiết để điều chỉnh lại quy hoạch đồ án, đề án và tranh thủ mọi mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành tiêu chí giao thông; đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của huyện, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ khi cần thiết và đề nghị sớm xúc tiến hoàn thành tiêu chí này. Riêng tiêu chí về điện ở 2 xã chưa đạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cho biết, tới đây lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc với ngành Điện lực để tháo gỡ về nguồn vốn đầu tư hoàn thành tiêu chí này cũng như các xã có lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016./.

 

 Trọng Hiếu