Chủ tịch tỉnh chủ trì sơ kết NTM 6 tháng đầu năm 2017

(THTG) Ngày 19/7, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Cùng dự có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

vlcsnap-2017-07-19-14h47m18s131

 vlcsnap-2017-07-19-14h48m36s999

Các đại biểu phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Lê Long

 6 tháng đầu năm 2017, Tiền Giang có thêm 3 xã đạt 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, có 24 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, có 64 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, có 53 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn tỉnh là 10,3% tiêu chí/xã, giảm 1,2 tiêu chí so với cùng kỳ 2016 do mức độ, nội dung đánh giá các tiêu chí có nhiều thay đổi theo hướng nâng cao hơn. Nhiệm vụ chủ yếu nhất trong 6 tháng cuối năm là tập trung tháo gỡ khó khăn để có thêm từ 10 đến 12 xã ra mắt xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên từ 34 đến 36 xã.

vlcsnap-2017-07-19-14h48m17s015

  Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh phát biểu. Ảnh: Lê Long

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thưc cho cán bộ, người dân về nông thôn mới; Kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ máy thực hiện chương trình NTM; các ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, nhất là quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời, các ngành cần có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại ở các xã đăng ký ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2017 để các xã này hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Kim Nữ