Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Thăm và chúc Tết các đơn vị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm 2014 cần tập trung đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Sáng nay (6/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm và chúc Tết, động viên tập thể, cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chặng đường phía trước còn dài và đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng cần tích cực nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và mỗi cán bộ, nhân viên tập trung triển khai thi hành Hiến pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong lập pháp, lập hiến, nhất là trong giám sát hoạt động bộ máy Nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014 là đảm bảo Hiến pháp vào cuộc sống; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu quả, quyền dân chủ của nhân dân được phát huy.

Tại Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhắc lại mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, phấn đấu xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh. Năm 2014 là năm đầu triển khai Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn ngành kiểm sát quán triệt thi hành Hiến pháp mới, phải tổ chức lại bộ máy, tổ chức, chấn chỉnh lực lượng để đủ sức, đủ lực, đủ trí tuệ để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc Tết tại Viện kiểm sát Nhân dân tối cao

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, nhiệm vụ, vai trò của ngành kiểm sát hết sức nặng nề đó là thực hành quyền công tố, giám sát hoạt động tư pháp để bảo đảm quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng với tất cả mọi công dân. Làm được như vậy mới giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành kiểm sát trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Tòa án Nhân dân tối cao

Thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của ngành tòa án trong năm qua, nhất là đã làm tốt công tác xét xử, nhiều vụ án lớn, trọng điểm được đưa ra xét xử đã tạo lòng tin trong nhân dân, cũng như góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tòa án quán triệt tốt Hiến pháp mới, nâng cao chất lượng công tác xét xử, không ngừng xây dựng hoàn thiện đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án trong sạch, có phẩn chất tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và nhân dân.

Thăm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành công của BIDV trong việc sử dụng nguồn vốn, đầu tư và phát triển góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị BIDV tiếp tục phát huy thế mạnh, tăng cường mở rộng đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn./.

Ngọc Thạch/vov.vn