Chủ tịch nước yêu cầu hoạt động xét xử phải bảo đảm kịp thời, nghiêm minh

Ngày 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành 6 tháng đầu năm và phát biểu chỉ đạo về những nội dung cần đẩy mạnh.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc với Tòa án
Nhân dân tối cao. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, nhìn lại lĩnh vực tư pháp thời gian qua, hoạt động tòa án có nhiều chuyển biến. Số lượng các vụ xét xử lưu động được tăng lên. Chất lượng giải quyết xét xử các vụ án có tiến bộ. Những vụ án trọng điểm đều được xét xử kịp thời, dư luận đồng tình; tranh tụng tại các phiên tòa được đẩy mạnh; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Chủ tịch nhấn mạnh, điều đáng ghi nhận thể hiện trong công tác xét xử thời gian qua là bảo đảm cả lợi ích cho cả Nhà nước và công dân, mang công lý đến cho mọi người.

Chủ tịch đề nghị ngành tòa án cần tập trung xây dựng Luật tòa án nhân dân theo hướng cải cách tư pháp và thể hiện được tinh thần của Hiến pháp; giảm thủ tục phiền hà để nhân dân tiếp cận được công lý thuận tiện. Lưu ý lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm kết hợp việc tranh tụng tại tòa với xem xét kết quả điều tra, Chủ tịch đề nghị lãnh đạo các đơn vị nâng cao chất lượng chủ thể xét xử, phát huy những mặt tích cực, xử lý nghiêm không né tránh, bao che khuyết điểm. Để tránh xảy ra những vụ vi phạm đạo đức của ngành tòa án, Chủ tịch nước đề nghị Tòa án các cấp tăng cường quản lý nội bộ, thường xuyên nhắc nhở cán bộ thực hiện chấp hành nghiêm pháp luật, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến. Chủ tịch đề nghị Quốc hội cùng các cơ quan hữu quan đáp ứng các yêu cầu bức thiết hiện nay của ngành, tạo điều kiện để Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo Chủ tịch nước tình hình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao khẳng định, để nâng cao chất lượng giải quyết xét xử loại vụ án, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tập trung thực hiện 3 giải pháp gồm: Tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác thực tiễn xét xử và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật. Các tòa đã giải quyết được 158.124 vụ án các loại trong tổng số 243.180 vụ án đã thụ lý. Chất lượng xét xử các vụ án được đảm bảo. Các vụ án hình sự về cơ bản đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật. Về công tác giám đốc, kiểm tra giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, Tòa án Nhân dân Tối cao và các tòa án nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết 2.686 đơn trong tổng số 7.783 vụ phải giải quyết. Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Tòa án Nhân dân Tối cao đã triển khai xây dựng và hoàn thiện 2 dự án Luật; đồng thời tổ chức quán triệt các nội dung mới của Hiến pháp năm 2013 cho các cán bộ chủ chốt của Tòa án các cấp.

Tuy nhiên, trong xét xử, tỷ lệ giải quyết các vụ án nhìn chung chưa cao; một số tòa án địa phương chưa khắc phục triệt để các vụ án quá thời hạn. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy tuy có giảm nhưng chưa mạnh. Vẫn còn xảy ra các trường hợp cán bộ công chức tòa án vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật công vụ thậm chí vi phạm pháp luật. Việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đang chậm tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu công tác; không đủ đáp ứng khối lượng công việc./.

Nguồn ĐCSVN