Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Chủ động nắm chắc tình hình, thanh tra đột xuất, kịp thời, phù hợp với thực tiễn

Ngày 21-9, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thanh tra Việt Nam (23-11-1945 – 23-11-2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ IV.

Theo diễn văn kỷ niệm của Tổng Thanh tra Chính phủ  Huỳnh Phong Tranh,  cách đây 70 năm, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, mở ra những trang sử vàng của ngành thanh tra. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời và trở thành Ngày truyền thống của ngành thanh tra Việt Nam. Trong suốt 70 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2011-2015, sau Đại hội XI của Đảng, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, trách nhiệm của ngành thanh tra lại càng nặng nề hơn.

Trong 5 năm qua, toàn ngành thanh tra đã triển khai trên 37.395 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.262 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm gần 180 nghìn tỷ đồng, 303.068 ha đất; kiến nghị thu hồi 119.383 tỷ đồng và 19.229 ha đất; kiến nghị xử lý khác 59.846 tỷ đồng và 284.380 ha đất; ban hành 945.961 quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 29.302 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 22.539 cá nhân; 6.460 tập thể, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 297 vụ việc, 355 người. Ngành thanh tra cũng đã gắn hoạt động thanh tra với phát hiện và xử lý tham nhũng, 5 năm qua đã phát hiện 441 vụ, 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng, 6,3 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 người.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của ngành thanh tra Việt Nam đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Chủ tịch nước yêu cầu ngành thanh tra cần tập trung làm tốt việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; chủ động thanh tra theo kế hoạch, nắm chắc tình hình, thanh tra đột xuất, kịp thời, phù hợp với thực tiễn; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp. Ngoài ra, trong công tác phòng chống tham nhũng cần phải có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo chuyển biến rõ rệt; phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa và đẩy mạnh phát hiện tham nhũng.

Ghi nhận những thành tích 70 năm qua toàn ngành đã đạt được, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng ngành thanh tra Việt Nam Huân chương Độc lập hạng Nhất; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng các danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo cơ quan TTCP vì những thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và của ngành thanh tra.

sggp.org.vn