Chợ Gạo tập trung làm thủy lợi nội đồng

(THTG) Để phát huy hiệu quả sản xuất, bên cạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, chọn giống mới có năng suất chất lượng cao, những năm qua huyện Chợ Gạo đã tập trung đầu tư làm thủy lợi nội đồng, góp phần quan trọng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đến nay các công trình thủy lợi nội đồng từ nguồn vốn phân cấp, vốn cấp bù thủy lợi phí đã thi công 23/37 công trình và giao thông nông thôn, đã thi công 15/22 công trình đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra năm 2014. Nhiều năm qua, hưởng lợi từ các công trình thủy lợi nội đồng, nông dân yên tâm khi xuống giống các loại rau màu.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí giao thông, thủy lợi thuộc nhóm tiêu chí phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, huyện Chợ Gạo tập trung thực hiện công tác thủy lợi nội đồng ở tất cả các hệ thống kênh mương,  trong đó chú trọng công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh nội đồng.

Ngọc Duyên