Chợ Gạo phát triển vùng chuyên canh ớt

       Huyện Chợ Gạo hiện có 350 ha ớt với nhiều vùng chuyên canh như Bình Ninh, An Thạnh Thủy, Bình Phan và Bình Phục Nhứt, Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước… Hiện nay nông dân Chợ Gạo đang phấn khởi thu hoạch ớt với mức giá từ 40.000 đến 55.000 đồng/kg. Nhằm giúp người trồng ớt giảm rủi ro, tăng hiệu quả, huyện đang thực hiện mô hình “Ứng dụng vi sinh vật có ích để sản xuất cây ớt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn GAP” tại xã Bình Ninh.

Hiện tại đã vào mùa khô, nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Gạo vẫn đảm bảo nhờ huyện chủ trương làm tốt công tác thủy lợi nội đồng. Do vậy, nông dân đang an tâm xuống giống các loại màu dưới chân ruộng, trong đó có cây ớt.