Chợ Gạo đạt nhiều kết quả trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

(THTG) Thực hiện các nghị quyết của quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật được Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tiền Giang đánh giá khá cao.

vlcsnap-2023-10-13-09h52m13s361.png

vlcsnap-2023-10-13-09h52m25s020.png

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tiền Giang tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Bùi Phong

Báo cáo tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tiền Giang đối với huyện Chợ Gạo, những năm qua, trong thực hiện nghị quyết 25 của quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, đến nay huyện Chợ Gạo đạt nhiều kết quả nổi bật, nông thôn đổi mới, đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao. Kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường sinh thái khu vực nông thôn được nâng cao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo. Tính đến tháng 6.2023 có 5/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hết năm 2023 có thêm 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Trong triển khai nghị quyết 24 của quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, từ nguồn vốn trung ương, tỉnh, vận động các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ, huyện Chợ Gạo thực hiện giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 4,08% đầu năm 2016 xuống còn 1,25% cuối năm 2022, dự kiến tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 1,02%.

vlcsnap-2023-10-13-09h52m08s355.png

Ông Tạ Minh Tâm – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 2 nghị quyết này trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần có giải pháp sớm khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, phát biểu tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội đối với huyện Chợ gạo về thực hiện 2 nghị quyết của quốc hội, ông Tạ Minh Tâm – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của huyện Chợ Gạo trong thực hiện 02 Nghị quyết.Đồng thời, ghi nhận những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện và sự phối hợp, lồng ghép 2 chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới./.

Thanh Triều