Chợ Gạo cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến QL.50

(THTG) Từ ngày 12/06 đến ngày 27/07/2018, Ban An toàn giao thông huyện Chợ Gạo tổ chức ra quân cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến QL.50 từ Km 66 + 730 (đoạn tiếp giáp với huyện Gò Công Tây) đến Km 78 + 610 (đoạn tiếp giáp với Thành Phố Mỹ Tho).

Still0620_00029 Still0620_00033

Giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến QL.50

Ban An toàn giao thông huyện Chợ Gạo tiến hành cưỡng chế 230 hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ như: Ban hạ sân nền cao hơn mặt lề nhựa quốc lộ 50 bằng xe máy đào, tháo dỡ mái che liều quán, bảng hiệu lấn chiếm hành lang ATGT, cắt hạ cây xanh đoạn Quốc lộ 50 đoạn qua các xã Long Bình Điền, Song Bình, Bình Phan, An Thạnh Thủy  huyện Chợ Gạo.  Trong đó, nhiều nhất là xã Long Bình Điền 132 hộ, Song Bình 43 hộ, An Thạnh Thủy 38 hộ và 17 hộ ở xã An Thạnh Thủy.

Ngọc Duyên