Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang tăng 12 bậc

(THTG) Theo báo cáo của tỉnh Tiền Giang, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 33/63 trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm Trung bình với 64.41 điểm; tăng 12 bậc và tăng 1,63 điểm so với năm 2020. Trong đó có một số chỉ số thành phần đã được cải thiện mạnh mẽ so với năm trước như: tính minh bạch; chi phí không chính thức; tính năng động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý;…

Hoi nghi danh gia chi so canh tranh cap tinh.mpg_snapshot_06.11.847

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp cơ sở, ngành và địa phương tỉnh Tiền Giang 2022.  Ảnh: Lê Thi

Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Tiền Giang tập trung vào các nội dung như: định hướng và giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022; giới thiệu phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và công tác phối hợp giữa các sở ngành tại Trung tâm hành chính công tỉnh; về tăng cường cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hoá trên địa bàn tỉnh;… Đồng thời triển khai Kế hoạch đánh giá chỉ số cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022. Dự kiến các chỉ số thành phần năm 2022 bao gồm 10 chỉ số đối với khối địa phương và 07 chỉ số đối với sở, ban, ngành. Phương án tính điểm xếp hạng DDCI Tiền Giang 2022 đảm bảo tương đồng, phù hợp với cách tính điểm của các chỉ số thành phần PCI, để qua đó, tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng điểm, tăng hạng trong đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.

Yến Vân