Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc với ngành tòa án tỉnh Tiền Giang

       (THTG) Ông Trương Hòa Bình, Bí thư trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa có buổi làm việc với ngành tòa án và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi họp, ông Trương Hòa Bình, Bí thư trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã biểu dương những kết quả mà ngành tòa án tỉnh Tiền Giang đã đạt được, trong đó kết quả xét xử nằm trong tốp 10 tỉnh thành của cả nước; trong quá trình xét xử chưa phát hiện án oan sai. Ông cũng lưu ý ngành Tòa án tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa, hạn chế án oan sai, đồng thời kiên quyết không để lọt tội phạm; triển khai thực hiện theo Hiến pháp mới về thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan toà án các cấp, nhằm đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ chính trị, về chiến lược cải cách tư pháp đến nay, Tòa án hai cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã từng bước đổi mới công tác xét xử, đặc biệt là nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa theo hướng công khai, dân chủ, đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật đối với người tham gia tố tụng. Bên cạnh đó đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, góp phần đạt nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tư pháp tại tòa án hai cấp ở tỉnh Tiền Giang thời gian qua.

Theo báo cáo của ngành Tòa án, trong năm 2013 toàn ngành thụ lý trên 11 ngàn vụ việc các loại, đã giải quyết đạt tỷ lệ trên 97%. Chất lượng xét xử được nâng lên, tỷ lệ bị hủy trong toàn ngành là 0,82%. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay là nhân lực còn thiếu. Trong đó số thẩm phán còn thiếu trên 50 người.

Tiến Lực