Câu chuyện pháp luật “Bất cập trong quy định sử dụng áo phao, vật liệu nổi cứu sinh”

(THTG) Qua 5 năm thực hiện Thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải về quy định sử dụng áo phao, vật liệu nổi cứu sinh đối với chủ phương tiện và hành khách tham gia giao thông đường thủy, quy định này vẫn chưa tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân bởi còn nhiều bất cập. Chuyên mục Câu chuyên pháp luật kỳ này, chúng tôi xin phản ánh một số ý kiến người tham gia giao thông về quy định này.