+ Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Quý Châu nhân chuyến thăm và làm việc tại Tiền Giang. + Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2019, nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật giữa các chuyên gia với các bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh. + Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức triển khai Quy định 205 QĐ/TW, của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền + Đoàn công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra hiện trạng lục bình trên hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang quản lý. + Tiền Giang sơ kết công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, chủ yếu là xe đưa rước công nhân trên địa bàn tỉnh + Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành chức năng sau khi 119 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma tuý...
Thể thao