+ Số điện thoại đường dây nóng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, BS Nguyễn Thanh Linh – Phó GĐ Sở Y tế: 0964 941 212 + Số điện thoại đường dây nóng các quy định hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Phương Bình – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh: 0919 336 733 + Số điện thoại đường dây nóng các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hùng – GĐ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: 0918 389 280 + Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin và xử lý đơn thư khiếu nại của người dân tại Ban tiếp công dân tỉnh Tiền Giang, ông Trần Văn Đồng – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh: 0908 635 624 + Tiền Giang hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày trong 15 ngày (tương đương 1.050.000 đồng/người) cho người bán vé số trên địa bàn tỉnh trong thời gian cách ly toàn xã hội...
Kinh tế