Cảnh giác khi kết thân qua mạng xã hội.

Trong nhiều năm qua, sự ra đời và phát triển của mạng xã hội như facebook, zalo đã giúp mọi người có thể kết nối với nhau, tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi về mọi mặt của đời sống. Song bên cạnh những tiện ích thì cũng có nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin , sự sơ hở, mất cảnh giác của người dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đây là những cảnh báo giúp người dùng mạng xã hội nâng cao ý thức, phòng ngừa tội phạm cảnh giác.