Cai Lậy triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về phát triển kinh tế – đô thị 3 vùng

(THTG) Ngày 11/8, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy tổ chức triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về phát triển kinh tế – đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Still0812_00003 Still0812_00005

Các đại biểu tham dự hội nghị

Huyện Cai Lậy nằm trong vùng kinh tế – đô thị phía Tây của tỉnh Tiền Giang với diện tích tự nhiên trên 29.500 hecta, hơn 186.500 nhân khẩu, 16 đơn vị hành chính cấp xã. Xác định tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, tập trung thu hút nguồn lực cho 4 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp – xây dựng – đô thị; Chương trình phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch và Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 giá trị sản xuất bình quân tăng 6,5%/năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 1.275 tỷ đồng. Đến năm 2020, cơ cấu sản xuất nông, ngư nghiệp chiếm 69,9%, công nghiệp – xây dựng chiếm 13,7%, Thương mại – Dịch vụ 16,4%, tổng thu ngân sách từ hoạt động kinh tế trên địa bàn đạt 707 tỷ đồng, 50% xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3%…

Still0812_00011 Still0812_00012

Thu hoạch sầu riêng ở Cai Lậy

Tại hội nghị, các ban ngành, địa phương đã thảo luận, nêu giải pháp thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đầu tư và thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, tạo việc làm cho lao động nông thôn… trong đó đáng chú ý là việc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, sát với định hướng phát triển kinh tế vùng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tin và ảnh: Quế Ngân