Cai Lậy thu hoạch gần 600 ha lúa hè thu sớm

(THTG) Vụ lúa hè thu sớm năm 2013, huyện Cai Lậy xuống giống gần 15.500 ha, đạt 100 % kế hoạch diện tích.

Chủ yếu nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày, có khả năng kháng sâu bệnh, năng suất ổn định, phẩm chất gạo ngon như: OM 1490, OM 3536, jacmine 85…Đến thời điểm này, nông dân thu hoạch trên 600 ha, năng suất lúa tươi ước đạt 7 tấn/ha, tăng 0,5 tấn so với vụ hè thu sớm năm 2012, thương lái đến tại ruộng mua lúa tươi giống IR 50404 giá 4.100 đồng/kg, trừ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc và thu hoạch nông dân thu lãi gần 20 triệu đồng/ha.

Theo kế hoạch vụ hè thu chính vụ năm 2013, huyện Cai Lậy sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 5 năm 2013.