Cai Lậy thu hoạch gần 1.000 ha lúa hè thu chính vụ

      (THTG) Vụ hè thu chính vụ năm nay, bà con nông dân huyện Cai Lậy xuống giống trên 15.300 ha, đạt 100% diện tích theo kế hoạch.

Đến thời điểm này nông dân thu hoạch được gần 1.000 ha, năng suất lúa tươi bình quân ước đạt gần 7 tấn/ha, trừ chi phí nông dân thu lãi 20 triệu đồng/ha.

Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu chính vụ năm 2013, huyện Cai Lậy sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 8 này, thu hoạch đến đâu nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng cày ải đất trước khi lũ về.