Cái Bè xuống giống vụ lúa xuân hè 2018

(THTG) Theo kế hoạch vụ lúa xuân hè 2018, Cái Bè gieo sạ hơn 17.000 hecta, thời gian từ ngày 05 đến 15/3, chủ yếu các giống lúa đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu như: OM 5451 và Đài Thơm 8.

Still0315_00000 Still0315_00001

Nông dân Cái Bè làm đất và xuống giống vụ lúa xuân hè 2018

Để lúa đạt năng suất cao, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nên gieo sạ tập trung, đồng loạt trên từng khu vực, từng cánh đồng, không để cùng một cánh đồng có nhiều trà lúa khác nhau, không gieo sạ tự phát, phân tán đặc biệt là không sạ dày. Trước khi gieo sạ, cần xử lý tốt khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ, tạo nền đất tốt cho việc sản xuất lúa. Trong quá trình canh tác, nên bón phân cân đối, không bón thừa đạm và bón đầy đủ phân lân ngay từ đầu vụ, đồng thời nắm chặt tình hình diễn biến thời tiết và theo dõi sát đồng ruộng để chủ động phòng chống các loại dịch hại; ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác “3 giảm – 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, bón phân theo so màu lá lúa và phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”…

Chiêu Nam