Cái Bè gieo sạ hơn 17.000 hecta lúa Hè Thu 2019

(THTG) Vụ lúa Hè Thu 2019, huyện Cái Bè gieo sạ hơn 17.000 hecta, thời gian xuống giống từ ngày 25/02 đến 05/3, chủ yếu là các giống lúa đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu như: OM5451, OM 4900, Đài Thơm 8 và Jasmine.

Gieo sa 2 Gieo sa 3

Nông dân Cái Bè gieo sạ lúa hè thu 2019. Ảnh: Chiêu Nam

Để lúa đạt năng suất cao, ngành nông nghiệp huyện Cái Bè khuyến cáo bà con nên gieo sạ tập trung, đồng loạt trên từng khu vực, từng cánh đồng, không để cùng một cách đồng có nhiều trà lúa khác nhau, không gieo sạ tự phát, phân tán. Trong quá trình gieo gieo sạ, cần xử lý tốt khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ, tạo nền đất tốt cho việc sản xuất lúa; không nên sạ dày, không bón thừa đạm và bón đầy đủ phân lân ngay từ đầu vụ. Bên cạnh đó, cần nắm chặt tình hình diễn biến thời tiết và theo dõi sát đồng ruộng để chủ động phòng chống các loại dịch hại; ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác và phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”;…

Chiêu Nam