Cái Bè khôi phục hơn 100 hecta bưởi lông Cổ Cò

(THTG) Để khôi phục và bảo tồn nguồn giống bưởi lông Cổ Cò, huyện Cái Bè đang triển khai các hợp phần của chương trình phát triển toàn diện đối với bưởi lông Cổ Cò, như: đánh giá vùng thích nghi có chỉ dẫn địa lý làm cơ sở quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh; cải tạo trẻ hóa vườn già cỗi để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; chọn lọc cây đầu dòng và xây dựng vườn giống đầu dòng để nhân giống phục vụ mở rộng vùng chuyên canh…

vlcsnap-2017-09-16-10h38m01s456

Dự án khôi phục bưởi lông Cổ Cò bước đầu thực hiện được hơn 100ha. 

Kết quả, đã triển khai dự án khôi phục vùng nguyên liệu bưởi lông Cổ Cò, cung cấp giống từ cây đầu dòng chất lượng tốt với số hộ được hỗ trợ thực hiện bước đầu hơn 300 hộ với hơn 100 hecta, tập trung tại các xã Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Đông Hòa Hiệp, Mỹ Lợi A và An Thái Trung.

vlcsnap-2017-09-16-10h38m32s320

Lợi nhuận thu được  khoảng 100 triệu đồng/hecta/năm.

Theo thống kê, toàn huyện Cái Bè có hơn 400 hecta bưởi lông Cổ Cò. Thời gian tới, ngành nông nghiệp thực hiện chương trình hỗ trợ giống trên cơ sở vườn cây đầu dòng hiện có, để đạt diện tích 3.000 hecta chuyên canh theo quy hoạch. Đồng thời, nhân rộng mô hình sản xuất đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP… hướng đến lợi nhuận vườn cây ăn trái đạt khoảng 100 triệu đồng/hecta/năm.

  Chiêu Nam