Cái Bè được cấp 29 mã số vùng trồng mít

(THT Cái Bè là huyện có diện tích trồng cây ăn trái lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, với hơn 25.500 ha. Trong thời gian qua, huyện đã đẩy nhanh tiến độ cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để phát triển vững chắc các vùng chuyên canh trái cây đặc sản có lợi thế cạnh tranh tại địa phương.

 Untitled 9

01.11 CHU TOA PHIEN HOP

Nông dân chăm sóc vườn mít.

Tính đến thời điểm này, huyện Cái Bè được cấp 29 mã số vùng trồng mít với quy mô hơn 5.100 hecta. Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, giúp nông dân ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm. Một số quốc gia yêu cầu trái cây của phía Việt Nam phải có mã số vùng trồng mới được phép xuất khẩu. Do đó, các ngành chuyên môn của huyện Cái Bè đã và đang rà soát, tổng hợp hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói các sản phẩm nông nghiệp tham gia xuất khẩu, theo dõi giám sát các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp theo kế hoạch.

Hiện tại, huyện Cái Bè đang tiếp nhận 6 hố sơ đăng ký cấp mã số vùng trồng mít với diện tích hơn 153 hecta và 15 hồ sơ đăng ký cơ sở đóng gói sản phẩm mít./.

                                                                       Tin và ảnh: Chiêu Nam