Cái Bè: Chôm chôm tăng giá

Nhờ áp dụng kỹ thuật trồng nghịch mùa nên, những ngày qua, nhà vườn ở huyện Cái Bè trúng đậm vụ chôm chôm. Cụ thể nhà vườn bán chôm chôm nhãn cho các thương lái ở mức 20.000đ/kg; chôm chôm Java 12.000 – 14.000đ/kg, chôm chôm Thái từ 24.000 – 27.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhà vườn trồng chôm chôm nghịch vụ có lãi rất lớn, từ 100-250 triệu đồng/ha.

Theo thương lái, nguyên nhân chôm chôm tăng giá là do các tỉnh miền Đông tuy trồng nhiều chôm chôm, nhưng chưa thể xử lý cho trái nghịch mùa.

Còn theo nhiều nông dân, để có chôm chôm nghịch mùa, nhà vườn thường áp dụng biện pháp “siết nước”. Sau khi đã bón phân đầy đủ cho cây, nhà vườn không cho nước vào mương, còn trên bờ thì dùng bạt ni-lông phủ kín gốc và phun thuốc kích thích cho cây. Nếu thời tiết thuận lợi, cây chôm chôm ra hoa, đậu trái. Làm chôm chôm nghịch vụ có thể bán được giá cao, nhưng rủi ro cũng không nhỏ vì đòi hỏi nông dân phải nắm vững kỹ thuật canh tác.

Hiện toàn huyện Cái Bè có khoảng 20 ha chôm chôm cho trái nghịch vụ, trồng chủ yếu ở xã Mỹ Lương, Đông Hòa Hiệp và Hòa Khánh./năng suất trung bình khoảng 20 tấn/ha, cao hơn vụ nghịch cùng kỳ năm trước 2-4 tấn/ha.

Hùng Cường